Projectomschrijving

Vraagstuk

Wanneer een werknemer zich ziekmeldt en niet in staat is om het eigen werk uit te voeren, is de leidinggevende verantwoordelijk voor het aanbieden van passend werk. Voor leidinggevenden is het vaak moeilijk om passend werk aan te bieden in het eerste jaar van het re-integratieproces. De leidinggevende heeft immers vaak onvoldoende zicht op wat passend werk is, hoe het eigen werk (tijdelijk) passend gemaakt kan worden en wat de mogelijkheden zijn voor passend werk op een andere afdeling of bij een andere arbeidsorganisatie. Hierdoor komen zieke werknemers vaak onnodig thuiszitten en wordt het re-integratieproces bemoeilijkt.

Onderzoek

In dit project wordt een web-based ‘passend werk kennisbank’ en de rol van ‘passend werk coördinator’ ontwikkeld. De web-based ‘passend werk kennisbank’ biedt leidinggevenden op basis van best practices praktijkvoorbeelden voor het zoeken en vinden van passend werk. De ‘passend werk coördinator’ ondersteunt leidinggevenden bij concrete vraagstukken op het gebied van passend werk en de toepassing ervan in de praktijk. Het effect van de passend werk kennisbank en inzet van de coördinator op de re-integratieduur van zieke werknemers wordt geëvalueerd in arbeidsorganisaties in de bouwsector en ouderenzorgsector. In deze sectoren is het ziekteverzuim hoog en het aanbieden van passend werk vaak lastig. Ook wordt er een trainingsmodule ontwikkeld voor de rol van ‘passend werk coördinator’ voor functionarissen werkzaam in de arbeids- of brancheorganisaties (zoals HR-functionarissen of preventiemedewerkers).

Uitkomst

Er wordt gemeten in welke mate het gebruik van de methodiek door leidinggevenden bij zieke werknemers leidt tot een snellere re-integratie in eigen of ander werk. Hierbij wordt ook inzichtelijk gemaakt voor welke subgroepen van zieke werknemers en in welke arbeidscontext de methodiek effectief is.

Verspreiding en implementatie

Dit project resulteert in een onderzoeksrapportage, de ‘passend werk kennisbank’, een omschrijving van de rol van de ‘passend werk coördinator’, en een trainingsmodule voor de rol van de ‘passend werk coördinator’. Er wordt tevens een implementatiestrategie ontwikkeld om de methodiek te borgen, zowel binnen de bouw- en ouderenzorgbranche, alsmede in andere arbeids- en brancheorganisaties.

Betrokken organisaties

Universitair Medisch Centrum Groningen, ActiZ, Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC), FNV, Bouwens Nederland

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website