Projectomschrijving

Vraagstuk

Als werknemers zich ziekmelden dan wordt van hen verwacht dat ze actief eigen regie nemen in het herstel- en re-integratieproces naar eigen of ander passend werk. Veel werknemers hebben moeite met het begrijpen en aanleveren van informatie, het voeren van gesprekken en het actief bijdragen aan de re-integratie. Of werknemers eigen regie voeren in hun re-integratietraject hangt af van hun sociale zekerheidsvaardigheden, gezondheidsvaardigheden, communicatievaardigheden en de invloed van de thuis- en werkomgeving. Veel zieke werknemers zijn daarom onvoldoende voorbereid en hebben zij geen energie om zichzelf te verdiepen in wet- en regelgeving.

Onderzoek

In dit project wordt een methodiek ontwikkeld die werknemers in een vroeg stadium na ziekmelding handvatten biedt om zelf regie te nemen in het re-integratieproces en daarmee hun kansen op snellere re-integratie te vergroten. De eigen regie wordt bevorderd door het vroegtijdig aanbieden van twee extra gespreksmomenten met een onafhankelijke casemanager en loopbaancoach en aanvullende tools. Onder eigen regie wordt verstaan “zelf kennis hebben van het re-integratieproces, de eigen verantwoordelijkheden daarin, en daarnaar kunnen handelen”. Het effect van de methodiek wordt geëvalueerd in diverse arbeidsorganisaties.

Uitkomst

Het project zal een nieuwe re-integratiemethodiek voor zieke werknemers opleveren die in de eerste plaats bruikbaar is voor de zieke werknemers zelf en in de tweede plaats voor arbeidsorganisaties (HRM, leidinggevenden, casemanagers), arbodiensten (casemanagers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen) en re-integratiebedrijven (loopbaancoaches). Verder levert het project een trainingsmodule waarin professionals leren om een eigen regie gesprek of een eigen perspectief gesprek te voeren.

Verspreiding en implementatie

De verkregen kennis, tools en het protocol van de methodiek worden gedeeld en verspreid via het netwerk van de betrokken organisaties bij dit onderzoek, waarmee verschillende doelgroepen binnen het re-integratieproces worden bereikt. Ook worden de resultaten beschreven in een onderzoeksrapportage en in Nederlandse en internationale tijdschriften. Ook wordt aan het eind van het project een slotsymposium georganiseerd voor alle stakeholders.

Betrokken organisaties

Universitair Medisch Centrum Groningen, BrabantZorg, Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL), Vakcentrale voor professionals (VCP), Verbond van Verzekeraars, Boskalis Nederland, Patiëntenfederatie Nederland

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website