Projectomschrijving

Vraagstuk

Werkgevers spelen een belangrijke rol bij de re-integratie van langdurig ziekgemelde werknemers. Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB), waarin 70% van de Nederlandse werknemers werkt, hebben echter niet altijd voldoende expertise en middelen om goede begeleiding te kunnen bieden. Hierdoor bestaat er een verhoogd risico dat werknemers in het MKB mogelijk onnodig aanspraak moeten maken op voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid. Deze werkgevers hebben een grote behoefte aan meer ondersteuning bij ziekteverzuim- en re-integratiebegeleiding van langdurig ziekgemelde werknemers.

Onderzoek

Tijdens dit project wordt de MKB re-integratie tool ontwikkeld. Deze online tool biedt werkgevers in het MKB handvatten bij de begeleiding van langdurig ziekgemelde werknemers. De tool bevat onder andere checklists voor goede gespreksvoering, tips voor de begeleiding en informatie over wetgeving. Het doel van de tool is om optimale re-integratie van ziekgemelde werknemers te bevorderen, dat wil zeggen tijdig, duurzaam en met een hoge kwaliteit van werken. Vervolgens wordt geëvalueerd of de MKB re-integratie tool daadwerkelijk leidt tot ‘optimale re-integratie’ van ziekgemelde werknemers. Ook wordt een plan ontwikkeld om de tool in de praktijk te implementeren. Dit plan wordt vervolgens uitgetest en aangepast.

Uitkomst

Met de MKB re-integratie tool voorziet dit project MKB werkgevers van een hulpmiddel die beoogt om hun kennis te vergroten en vaardigheden te verbeteren bij de begeleiding van zieke werknemers, en hen hiermee faciliteert hun belangrijke ondersteunende rol bij deze groep werknemers in het MKB beter op te pakken. Hiermee wordt optimale re-integratie van langdurig ziekgemelde werknemers bevorderd.

Verspreiding en implementatie

De opgedane kennis uit het project wordt verspreid via een artikel en infographic in de nieuwsbrieven van de stakeholders. Daarnaast wordt een webinar georganiseerd voor leden van de KoM, de NVAB, het UWV en OVAL. Ook wordt een overkoepelend praktijk gericht artikel geschreven voor PW. magazine, een tijdschrift voor HR professionals, en worden wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Daarnaast worden de bevindingen gepresenteerd tijdens verschillende bijeenkomsten van brancheorganisaties en professionals en op wetenschappelijke congressen. Tot slot wordt de opgedane kennis overgebracht bij de opleidingen waar de projectgroepleden bij betrokken zijn en wordt een training ontwikkeld voor bedrijfsartsen, gericht op het ondersteunen van werkgever binnen het MKB bij de begeleiding van langdurig ziekgemelde werknemers.

Betrokken organisaties

Amsterdam UMC – locatie AMC, Vereniging Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen (ZFB), MKB-Nederland, Vanderkamp Pompen, Universiteit Maastricht, Kwaliteit op Maat (KoM)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website