Projectomschrijving

Vraagstuk

Van alle mensen die werken krijgen er jaarlijks 31.500 te horen dat ze kanker hebben. Mensen met kanker hebben 60% meer kans hun baan te verliezen in vergelijking tot alle werkenden. Werknemers met kanker hebben dan ook behoefte aan passende ondersteuning voor werkhervatting. Het aanbod is echter schaars, zelden effectief bevonden en bereikt veelal werknemers met kanker die weinig problemen ervaren met werkhervatting. In een serious game kan de ondersteuning op maat worden gemaakt en is dit toegankelijker dan bestaande ondersteuning. Met een serious game kan de eigen regie in het proces rond de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) gericht worden getraind om zo onnodige werkuitval te voorkomen.

Onderzoek

In dit onderzoek wordt een serious game ontwikkeld en geëvalueerd vanuit een brede samenwerking die bestaat uit (ex-)kankerpatiënten, werkgevers, wetenschappers en experts in duurzame inzetbaarheid en werkbehoud na kanker (zoals arboprofessionals). Ook zijn experts op het gebied van serious game ontwikkeling betrokken. Werknemers met kanker werkzaam bij het oPuce Bedrijvennetwerken worden uitgenodigd gebruik te maken van de serious game en hierover een vragenlijst in te vullen. Zij worden vergeleken met een cohort van andere werknemers met kanker. De effectevaluatie is gericht op de bijdrage van de serious game aan de gereedheid terug te keren naar werk. Ook wordt de werk-gerelateerde eigen-effectiviteit, werkvermogen, controle, acceptatie en tevredenheid met het re-integratieproces geanalyseerd. Middels een procesevaluatie wordt inzicht verkregen in de mate waarin de serious game werknemers met kanker bereikt en of deze wordt gebruikt zoals beoogd.

Uitkomst

Het project levert een serious game gericht op werkbehoud bij kanker op, alsook kennis over het ontwikkelen van deze serious game door middel van een participatieve aanpak met een brede groep stakeholders en inzicht in de effecten en implementatie van de serious game. Gezien het uiteindelijke doel onnodige werkuitval van werknemers met kanker te voorkomen is dit project zowel relevant vanuit maatschappelijk oogpunt als voor werkgevers en werknemers.

Verspreiding en implementatie

In het onderzoek wordt een serious game ontwikkeld die uiteindelijk publiek beschikbaar wordt gemaakt. De opgedane kennis wordt tijdens en na afloop van het onderzoek breed verspreid naar bedrijven, arbodiensten en patiëntenorganisaties. Het UWV en de bedrijven uit het oPuce bedrijvennetwerk hebben de intentie uitgesproken de serious game te implementeren na een positieve evaluatie.

Betrokken organisaties

Erasmus MC, Nyenrode Business Universiteit, Amsterdam UMC – locatie AMC, Stichting oPuce Foundation, Janssen-Cilag BV, ManpowerGroup

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website