Projectomschrijving

Vraagstuk

Werknemers met een lage sociaal economische positie (SEP) hebben vaak een slechtere gezondheid hebben dan werknemers met een hogere SEP. Slechte arbeidsomstandigheden en ongezonde leefstijl spelen hier een rol in, maar welke factoren dat precies zijn en hoe ze elkaar onderling beïnvloeden is onbekend. In dit project word onderzocht hoe het effect van slechte fysieke en psychosociale arbeidsomstandigheden op leefstijl bij werknemers met een lage SEP, en de verklarende rol van ongezonde leefstijl in de nadelige gezondheidseffecten van slechte arbeidsomstandigheden. Ook wordt specifiek gekeken naar werknemers met een lage SEP die een chronische ziekte hebben.

Onderzoek

Er worden epidemiologische analyses uitgevoerd in 5 grote longitudinale studies: GLOBE, Doetinchem Cohort Studie (DCS),Lifelines, PAGO Bouw en SHARE. De databestanden zijn complementair aan elkaar waarbij verschillende belastende arbeidsomstandigheden en leefstijlfactoren worden gemeten onder verschillende groepen (lage SEP) werknemers. Zo worden er bijvoorbeeld analyses verricht in DCS om de rol van leefstijl in de gezondheidseffecten van het werken in ploegendiensten te bepalen. En wordt er in SHARE gekeken naar de bijdrage van verschillende werk- en leefstijlfactoren in de ervaren gezondheidsverschillen tussen hoger en lage opgeleide werkenden.

Uitkomst

Het onderzoek geeft inzicht in welke fysieke en psychosociale arbeidsomstandigheden leiden tot welke ongezonde leefstijlgedragingen onder lage SEP werknemers en of dit verschillend is voor lage SEP werknemers met een chronische ziekte. Daarnaast worden ook subgroepen geïdentificeerd van lage SEP werknemers met een verhoogd nadelig gezondheidseffect op basis van een ongezonde leefstijl. Verder geeft het onderzoek inzicht in welke mate welke leefstijlgedragingen een mediërende rol hebben in de gezondheidseffecten van bepaalde belastende fysieke en psychosociale arbeidsomstandigheden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website