Projectomschrijving

Vraagstuk

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland zijn groot en hardnekkig. Dit vraagt om extra inspanningen voor het verbeteren van de gezondheid van lager opgeleide werkenemers. Veel bestaande programma’s sluiten echter niet goed aan op hun behoeften en leefwereld. Om de gezondheid van deze groep werknemers te verbeteren is het belangrijk dat zij zelf een stem hebben in de ontwikkeling van een gezonde werkplek.

Onderzoek

In dit project is in dialoog tussen werknemers en werkgevers van vijf organisaties de toolkit Gezond HR ontwikkeld. Gezond HR biedt een online stappenplan voor HR-managers en leidinggevenden en bestaat uit 8 stappen met deeltaken en bijbehorende tools voor werkgever en werknemer. Het doel is om samen met de werknemers tot een gezondere werkplek te komen.

Uitkomst

Uit evaluatieonderzoek blijkt dat de toolkit gemakkelijk geadopteerd wordt en de discussie over gezond werken op gang brengt. Het daadwerkelijke uitvoeren verloopt echter moeizamer naarmate een organisatie meer hiërarchisch is en het management de dialoog over gezond werken minder goed ondersteunt.

Producten

Website toolkit "Gezond HR"

Artikel "Effectiveness of Interventions to Promote Sustainable Employability: A Systematic Review"

Artikel "Does Dialogue Improve the Sustainable Employability of Low-Educated Employees? A Study Protocol for an Effect and Process Evaluation of “Healthy HR”"

Artikel "Using intervention mapping to develop ‘Healthy HR’ aimed at improving sustainable employability of low-educated employees"

Artikel "Validation of Maastricht Instrument of Sustainable Employability (MAISE-NL) Adapted for Employees in Low-Skilled Jobs (MAISE-Easy)"

Presentatie "Effectiveness of Interventions to Promote Sustainable Employability: A Systematic Review"

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website