Projectomschrijving

Vraagstuk

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland zijn groot en hardnekkig. Dit vraagt om extra inspanningen voor het verbeteren van de gezondheid van laagopgeleiden op de werkplek. Veel bestaande programma’s sluiten echter niet goed aan op de behoeften en leefwereld van laagopgeleiden. Om de gezondheid van deze groep werknemers te verbeteren, is het belangrijk dat zij zelf een stem hebben in de ontwikkeling van een gezonde werkplek. In dit project wordt in een dialoog tussen werknemers en werkgevers in enkele arbeidsorganisaties een gereedschapskist ontwikkeld met tools voor de ontwikkeling en implementatie van gezondheidsinterventies die zijn afgestemd op het perspectief van laagopgeleide werknemers. 

Onderzoek

Er wordt voortgeborduurd op de in eerder (door ZonMw gefinancierd) onderzoek ontwikkelde MAISE (MAastricht Instrument for Sustainable Employability). Deze werkwijze en het effect ervan zullen worden geëvalueerd. 

Uitkomst

Dit project beoogt in samenwerking met arbeidsorganisaties de generieke MAISE-gereedschapsset (‘toolkit’) te ontwikkelen. Deze gereedschapsset moet organisaties ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van gezondheidsinterventies die zijn afgestemd op de behoeften van laagopgeleide werknemers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website