Projectomschrijving

Vraagstuk

In onze 24-uurs economie komt onregelmatig werk, nachtwerk en werk in ploegendienst steeds vaker voor. Werken in ploegendienst wordt vooral gedaan door werknemers met een lage sociaaleconomische positie, zoals fabrieksarbeiders. Werk in ploegendienst verhoogt het risico op chronische ziektes, zoals overgewicht en diabetes. Minder is bekend over de relatie met mentale gezondheidsproblemen. Het is van belang om achterliggende oorzaken van genoemde gezondheidsproblemen in kaart te brengen en subgroepen te identificeren die een verhoogd risico lopen op gezondheidsproblemen door het werken in ploegendienst. Zulke inzichten kunnen helpen bij het ontwikkelen en beter inzetten van preventieve interventies.

Onderzoek

Middels data-analyses wordt onder andere gekeken in hoeverre gezondheidsproblemen door werken in ploegendienst worden veroorzaakt worden door een slechte slaapkwaliteit en een ongezonde leefstijl. Er wordt daarbij specifiek gekeken naar ervaren gezondheid, mentale gezondheid en cardiovasculaire risicofactoren. Het tweede doel is om groepen te identificeren die een verhoogd risico hebben op gezondheidsproblemen door werken in ploegendienst.

Uitkomst

De inzichten kunnen mogelijk worden gebruikt om beleid aan te passen om gezondheidsproblemen bij ploegendienstmedewerkers te voorkomen. Ook zal er met arbodiensten worden besproken hoe de resultaten geïntegreerd kunnen worden in hun dienstverlening of middels aanpassingen bij bedrijven. Een probleemanalyse wordt uitgevoerd om te kijken hoe de resultaten geïmplementeerd kunnen worden in de praktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website