Projectomschrijving

Vraagstuk

Overgewicht en ongezond leefstijl gedrag omen vaker voor bij volwassenen met een lage sociaal economische positie (SEP) in vergelijking met een hoge SEP. Dit draagt bij aan de sociaaleconomische ongelijkheden op gezondheidsgebied. De werksetting lijkt een belangrijke omgeving om ongezond gedrag aan te pakken, want het maakt het mogelijk om een grote groep volwassenen te bereiken. Eerder uitgevoerd internationaal onderzoek over leefstijlinterventies suggereert dat deze interventies vooral effectief zijn op gezond gedrag en het verminderen van obesitas bij werknemers met een hoge sociaaleconomische positie (SEP). Tot nu toe is het onduidelijk of dit ook geldt voor leefstijlinterventies in Nederland. Door de recente toename van Nederlandse leefstijlinterventies op de werkplek is het mogelijk een meta-analyse uit te voeren om de vraag te beantwoorden of interventies (in)effectief zijn bij werkenden met een lage SEP, maar ook onder welke omstandigheden de interventies het meest effectief zijn.

Onderzoek

In dit project wordt een individuele-participanten-data (IPD) meta-analyse uitgevoerd om: (1) inzicht te krijgen in de effectiviteit van leefstijl interventies op gewicht en leefstijl gedrag tussen en binnen opleidingsgroepen, (2) inzicht te krijgen in de compliance van deze interventies voor verschillende opleidingsgroepen, en (3) onderzoek naar onderliggende factoren die van invloed zijn op mogelijke sociaaleconomische verschillen. Hiervoor worden de gegevens van eerder uitgevoerde onderzoeken opnieuw geanalyseerd, waarbij de effectiviteit per opleidingsniveau wordt geanalyseerd.

Uitkomst

Aanvullend op de effectiviteit geeft dit project ook inzicht in de compliance van werknemers aan de interventies. Daarnaast geeft dit project inzicht of het volgen en volhouden van leefstijlinterventies verschilt tussen laag-, middelbaar- en hoogopgeleide werknemers. Ook wordt er inzicht verkregen in hoeverre persoonskenmerken, interventiekenmerken en de context de effectiviteit en compliance van leefstijlinterventies tussen verschillende opleidingsgroepen beïnvloedt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website