Projectomschrijving

Vraagstuk

Vaak wordt er voor de minder gezonde maaltijden en snacks gekozen. Vooral bij mensen in de nachtdienst is de keuze voor ongezonde producten een punt van zorg. Dit project beoogt strategieën voor bedrijven met medewerkers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) te ontwikkelen door onderzoek te doen naar stimulering van consumptie van gezonde snacks op de werkplek. Die vervolgens door werkgevers en andere belanghebbenden kunnen worden geïmplementeerd omdat het past bij hun (HRM) strategie, cateringbeleid en dagelijkse werkpatroon. Voor het bereiken van deze doelstelling is het nodig te begrijpen wat de medewerkers kan motiveren om gezond te eten, en wat barrières zijn om dat nu niet te doen. Welke interventies zijn mogelijk binnen de setting werkomgeving: waar en wanneer kun je wat doen? Welke interventies hebben draagvlak bij werknemers en werkgevers? Welke interventies zijn effectief en helpen werknemers om gezonder te eten?

Onderzoek

Eerst wordt wetenschappelijke literatuur geraadpleegd en wordt er input opgehaald bij medewerkers. Deze informatie wordt gebruikt voor een drietraps-interventiebenadering waarbij kortlopende tests worden uitgevoerd om te begrijpen hoe de beschikbaarheid van gezonde snacks op het werk kan leiden tot een hogere inname. Vervolgens wordt er gekeken of de interventies al dan niet moeten worden aangepast, met in ieder geval een langere looptijd om de invloed van nudges en de verschillende situaties en het type werknemers beter te begrijpen. De meest potentiële nudge wordt opgeschaald, geïmplementeerd en onderzocht over een langere periode.

Uitkomst

Doel van dit project is om de gezonde snackkeuze tot routinegedrag te ontwikkelen door de beschikbaarheid te vergroten tijdens de verschillende consumptiemomenten, aangevuld met nudging tactieken. Om zo dus gezonder eten te stimuleren bij werknemers met een lage SEP.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website