Projectomschrijving

Vraagstuk

Veel werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) ervaren gezondheidsproblemen als gevolg van een ongezonde leefstijl en fysiek zwaar werk. Gezondheidsbevorderende interventies bereiken deze werknemers vaak niet doordat interventies niet goed aansluiten bij de mogelijkheden en behoeftes van deze werknemers. Volgens de sectorinstituten en aangesloten bedrijven zijn er interventies nodig die zijn afgestemd op de situatie van deze werknemers. Citizen science is een 'bottom-up' aanpak waarvan is aangetoond dat die de leefstijl en gedrag van mensen met een lage SEP in achtergestelde wijken kan verbeteren. Daarom is dit een veelbelovende aanpak om ook werknemers met een lage SEP te bereiken.

Onderzoek

Om beter te kunnen aansluiten bij de doelgroep wordt de Citizen Science aanpak gebruikt. Bij deze aanpak worden werknemers met een lage SEP en andere relevante stakeholders (zoals de werkgever) nauw betrokken bij alle stappen van onderzoek, zoals het ontwikkelen en implementeren en uitvoeren van gezondheidsinterventies. Omdat deze aanpak nog niet eerder is onderzocht bij werknemers worden er (groeps-) interviews afgenomen bij werknemers en andere belanghebbenden, zoals het management van bedrijven. Aan de hand hiervan wordt de Citizen Science aanpak op maat gemaakt voor elk deelnemend bedrijf. Vervolgens zal de Citizen Science aanpak uitgevoerd worden bij bedrijven uit de bouw, agrarische en transport- en logistieke sector. Er wordt daarna geëvalueerd in hoeverre, hoe en voor wie deze aanpak werkt middels vragenlijsten en interviews. 

Uitkomst

Dit project resulteert in een Citizen Science aanpak die bij werknemers gebruikt kan worden om de leefstijl en gezondheid van werknemers te verbeteren. Het doel van dit project is om de gezondheid van werknemers te verbeteren door middel van leefstijlinterventies die aangepast zijn aan hun specifieke behoeftes en mogelijkheden. Werknemers krijgen kennis en ondersteunende materialen om hun eigen leefstijl en gezondheid en de invloed van hun werkomgeving hierop in kaart te brengen. Vervolgens gaan werknemers aan de slag met persoonlijke doelen en beslissen zij samen met het management welke interventies verder uitgevoerd gaan worden om de gezondheid van werknemers in het bedrijf verder te verbeteren. 

Tussentijdse producten

Artikel "The contribution of work and lifestyle factors to socioeconomic inequalities in self-rated health - a systematic review"

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website