Projectomschrijving

Vraagstuk

Veel werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) in de agrarische en bouwsector ervaren gezondheidsproblemen als gevolg van een ongezonde leefstijl en fysiek zwaar werk. Gezondheidsbevorderende interventies bereiken deze werknemers met een lage SEP vaak niet doordat interventies niet goed aansluiten bij de mogelijkheden en behoeftes van deze werknemers. Volgens de sectorinstituten en aangesloten bedrijven van de agrarische en bouwsector bestaat er behoefte aan interventies die zijn afgestemd op de situatie van de werknemers met een lage SEP. Citizen science is een 'bottom-up' aanpak waarvan is aangetoond dat die de leefstijl en gedrag van mensen met een lage SEP in achtergestelde wijken kan verbeteren. Daarom is dit een veelbelovende aanpak om ook werknemers met een lage SEP te bereiken.

Onderzoek

De Citizen Science aanpak wordt uitgevoerd in de agrarische en bouw sector en er wordt geëvalueerd in hoeverre, hoe en voor wie deze aanpak werkt middels vragenlijsten en interviews.

Uitkomst

Het doel van deze studie is om de gezondheid van werknemers te verbeteren door middel van leefstijlinterventies die aangepast zijn aan hun specifieke behoeftes en mogelijkheden. Dit aanpassen gebeurt middels de Citizen Science aanpak. Werknemers met een laag sociaaleconomische positie en andere relevante stakeholders (zoals de werkgever) worden nauw betrokken in het hele proces; van het in kaart brengen van barrières en bevorderende factoren om gezondheid op de werkplek te verbeteren tot en met de implementatie van leefstijlinterventies.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website