Projectomschrijving

Vraagstuk

Werkenden met een lage sociaal economische positie (SEP) en een chronische ziekte hebben een minder goede ervaren gezondheid en een grotere kans op uitval uit werk. Gunstige werkfactoren zoals hoge sociale steun, hoge autonomie, lage werkdruk en lage emotionele en fysieke belasting maken het mogelijk dat werkenden met gezondheidsproblemen aan het werk kunnen blijven. In de project wordt het samenspel tussen werkfactoren en een gezonde leefstijl met het oog op gezondheid, functioneren in werk en deelname aan arbeid onderzocht. Dragen gezond gedrag en goede werkomstandigheden bij aan een betere gezondheid bij werkenden met een chronische ziekte en een lage SEP? Hoe verschilt dit ten opzichte van werkenden met een hoge SEP en tussen verschillende chronische aandoeningen?

Onderzoek

Drie Nederlandse databestanden (Globe, STREAM en Lifelines) worden gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Deze databestanden complementeren elkaar voor wat betreft het meten van gezondheid en werkomstandigheden, studiepopulatie grootte en de follow-up duur. De koppeling met data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zullen de gegevens verder verrijken met objectieve informatie over werkstatus, arbeidsovereenkomst en beroepssector.

Uitkomst

Met dit project wordt inzicht verkregen in de rol van leefstijlgedrag en werkomstandigheden bij de uitval van werknemers met een chronische ziekte, en de verschillen tussen de sociaaleconomische groepen. Met de opgedane kennis zullen werkgevers en andere stakeholders in staat zijn om gerichte ondersteuning te bieden aan werknemers met een lage SEP en met een chronische ziekte. Door het verhogen van de arbeidsdeelname van mensen in kwetsbare posities worden mogelijk de ongelijkheden op het gebied van arbeidsdeelname verkleind.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website