Projectomschrijving

Vraagstuk

Werkenden met een lage sociaaleconomische positie (SEP) hebben vaker last van gezondheidsproblemen dan werkenden met een hogere SEP. In de toekomst lopen deze werknemers een risico om voor langere tijd niet meer te kunnen werken. De Participatieve Aanpak (PA) is een gespreksmethodiek waarin werkenden onder begeleiding van een arboprofessional problemen op het werk oplossen. In dit project is onderzocht hoe de PA passend gemaakt kan worden voor werkenden met een lagere SEP om hun gezondheid te verbeteren.

Onderzoek

Een behoeftepeiling is uitgevoerd om te bepalen welke aanpassingen nodig zijn aan de PA. De aangepaste PA is toegepast en geëvalueerd in de praktijk met een procesevaluatie en contextanalyse.

Uitkomst

Werkenden met een lagere SEP hebben vaker problemen op meerdere levensdomeinen. De PA is verbreed, zodat gezondheid in bredere zin wordt besproken en problemen op als buiten het werk worden aangepakt. Dit resulteerde in de Grip op Gezondheid interventie, die werkenden met een lagere SEP kan ondersteunen in het oplossen van problemen op meerdere levensdomeinen.

Producten

Grip op Gezondheid bestaat uit een E-learning, leidraad, en materialen die arboprofessionals kunnen inzetten bij werkenden met een lagere SEP.

Leidraad voor het implementeren van een Participatieve Aanpak voor werknemers met multiproblematiek: Grip op Gezondheid

Clientversie Leidraad Participatieve Aanpak op de werkplek

Implementatiestrategie Grip op Gezondheid

Materiaal Grip op Gezondheid

Inspiratiekaarten

Presentatie "Grip op Gezondheid: een gespreksmethodiek voor werknemers met multiproblematiek en een lagere sociaal economische positie"

Artikel "Improving the health of workers with a low socioeconomic position: Intervention Mapping as a useful method for adaptatiopn of the Participatory Approach"

Artikel "A Context Analysis with Stakeholders' Views for Future Implementation of Interventions to Prevent Health Problems Among Employees with a Lower Socioeconomic Position"

Poster "Grip on Health: Useful tool to strengthen problem solving skills and to improve the health of blue-collar workers"

Poster "Development of a participatory intervention to improve the health of blue-collar workers"

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website