Projectomschrijving

Vraagstuk

Werkenden met een lage sociaaleconomische positie (SEP) hebben vaker last van gezondheidsproblemen dan werkenden met een hogere SEP. In de toekomst lopen deze werknemers een risico om voor langere tijd niet meer te kunnen werken. De Participatieve Aanpak is een gespreksmethode waarin een werknemer onder begeleiding van een arboprofessional op zoek gaat naar oplossingen voor knelpunten op het werk als gevolg van gezondheidsproblemen. In deze aanpak worden alleen problemen op het werk aangepakt, maar knelpunten buiten het werk zijn ook van invloed op de gezondheid en het functioneren op de werkvloer. In dit project wordt Grip op Gezondheid, die is gebaseerd op de Participatieve Aanpak, doorontwikkeld die passender wordt gemaakt voor werkenden met een lage SEP. Hierbij wordt gezondheid in bredere zin besproken en ook knelpunten buiten het werk kunnen met deze aanpak worden opgelost die gezond werken kunnen bemoeilijken.

Onderzoek

Er wordt een behoeftepeiling uitgevoerd om te achterhalen welke aanpassingen er aan de Participatieve Aanpak nodig zijn. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van literatuur in combinatie met focusgroepen met arboprofessionals en interviews met werknemers met een lage SEP. De behoeftepeiling levert inzicht in belangrijke voorwaarden die van belang zijn voor de implementatie van Grip op Gezondheid in de praktijk. Vervolgens wordt de interventie geïmplementeerd en geëvalueerd en zal er een probleemanalyse worden uitgevoerd.

Uitkomst

Dit project levert de Grip op Gezondheid interventie op, bestaande uit een training en een handleiding voor professionals en materiaal voor de interventie die aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker is voor zowel arboprofessionals als de doelgroep. Daarnaast levert dit project een implementatiestrategie op voor een optimale toepassing van Grip op Gezondheid in de praktijk. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website