Projectomschrijving

Vraagstuk

Door het creëren van een positiever toekomstperspectief wordt verwacht dat ook de psychologische waarde van toekomstige gezondheid zal worden vergroot en dat dit zal leiden tot gezonder gedrag in het heden en percepties van meer controle over de eigen gezondheid. In dit project krijgen werknemers weer grip op hun toekomst en gezondheid. Letterlijk - door het vergroten van hun gezondheid op de korte én lange termijn, door het stellen van concrete, persoonlijke, en haalbare doelen. En figuurlijk – door het vergroten van een aantal belangrijke gevoelens en vaardigheden over de toekomst. Dit zijn: hoop, optimisme, weerbaarheid, en (zelf)vertrouwen. De interventie zelf bestaat uit een 3-uur durende workshop. Hierin zullen de werknemers, begeleid door een facilitator, een gezondheidsdoel stellen waar ze vervolgens naartoe gaan werken in de 3 maanden na de training. Ze worden in deze fase ondersteund op afstand, maar mogen zelf bepalen hoe en hoe snel ze hun doelen willen behalen. 

Onderzoek

De benadering van dit project is die van participatory intervention development. Er wordt een inventarisatie van de behoeften, barrières, en (on)mogelijkheden uitgevoerd met behulp van diepte-interviews en focusgroepen, evenals systematische literatuuronderzoek. Op basis van deze inventarisatie wordt een pilot-interventie ontwikkeld. De procesevaluatie en een effectevaluatie zullen ook worden uitgevoerd. De uiteindelijke interventie wordt aangepast, geïmplementeerd en geëvalueerd onder een grotere groep lage-SEP werknemers.

Uitkomst

Het doel is om dergelijke toekomst-georiënteerde percepties en cognities te stimuleren, en deze werknemers te voorzien van de vaardigheden die nodig zijn om een gezondere levensstijl te initiëren én te onderhouden, en obstakels op weg naar dit doel te overwinnen. Er zullen diverse interventiematerialen worden ontwikkeld zoals een video, werkboekje en een trainershandleiding.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website