Projectomschrijving

Vraagstuk

Werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) ervaren vaak problemen bij het aanpassen aan de gevolgen van een chronische ziekte. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun gezondheid en werk. Lage gezondheidsvaardigheden en onjuiste ziektepercepties spelen hierin een belangrijke rol. In dit project wordt de interventie Dyadic Illness Perception Intervention (DIPI) ontwikkeld voor bedrijfsartsen die zich bezig houden met de begeleiding van werknemers die vanwege gezondheidsklachten langdurig (dreigen te) verzuimen. DIPI richt zich op gezondheidsvaardigheden en hoe werknemers en hun naasten denken over de ziekte.

Onderzoek

Het project bestaat uit twee fasen: ontwikkelingsfase en een implementatiefase. De DIPI bouwt voort op bestaande interventies op het gebied van ziektepercepties en gezondheidsvaardigheden. Dit laatste houdt in dat bedrijfsartsen leren om in begrijpelijke taal uitleg te geven over ziektebeelden en de mogelijke gevolgen van ziekte voor werk. Daarnaast wordt er een behoefte inventarisatie gedaan waarin wordt gesproken met leidinggevenden, bedrijfsartsen, chronisch zieke werkenden en hun naasten. Vervolgens wordt de interventie geïmplementeerd en geëvalueerd bij vier bedrijven, waarbij zal worden gekeken naar de bruikbaarheid en haalbaarheid van de interventie.

Uitkomst

Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van DIPI die zich richt op het verbeteren van ziektepercepties van werknemers met een lage SEP en een chronische ziekte en hun partners. Het project zal resulteren in onder andere een training voor bedrijfsartsen en praktijkondersteuners. Deze training bevat modules over het beïnvloeden van ziektepercepties en gezondheidsvaardigheden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website