Projectomschrijving

Vraagstuk

Werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) ervaren vaker problemen bij het aanpassen aan de gevolgen van een chronische ziekte dan werknemers met een een hoge sociaaleconomische positie. Dit kan negatieve gevolgen voor de gezondheid en arbeidsdeelname hebben. Mogelijke oorzaak hiervoor is dat lage gezondheidsvaardigheden en onjuiste ziektepercepties. Lage gezondheidsvaardigheden (het vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van gezondheidsinformatie) komen vaker voor onder laag opgeleiden en hangen samen met slechtere gezondheidsuitkomsten. Het leidt tot onjuiste ziektepercepties, zoals misvattingen over wat de ziekte veroorzaakt, over de verwachte effecten en de beheersbaarheid van ziekte. Ziektepercepties op haar beurt kunnen, via hun invloed op gedrag, zowel een positieve als negatieve invloed hebben op de gezondheid. Ziektepercepties van belangrijke anderen (bijvoorbeeld de partner) blijken de percepties en gedragingen van mensen met een chronische aandoening sterkte beïnvloeden en zijn dus eveneens een belangrijk aangrijpingspunt voor interventies.

Onderzoek

Het project bestaat uit twee fasen: ontwikkelingsfase en implementatiefase. Het betreft de ontwikkeling van de Dyadic Illness Perception Intervention (DIPI), een interventie voor laagopgeleide werknemers met een chronische ziekte en hun partner, waarbij drie kernelementen worden gecombineerd: gezondheidsvaardigheden, ziektepercepties en betrekken sociale omgeving. Vervolgens wordt de interventie geïmplementeerd en geëvalueerd bij een aantal bedrijven met laaggeschoold werk.

Uitkomst

Doel van dit project is het ontwikkelen en toepassen van een bedrijfsgeneeskundige behandeling die zich richt op het verbeteren van gezondheidsvaardigheden en ziektepercepties van chronisch zieke werknemers met een lage SEP en hun partners. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website