Projectomschrijving

Vraagstuk

Lichamelijke activiteit wordt gezien als ‘medicijn’ tegen allerlei ziektes. Recent onderzoek laat echter zien dat mensen die lichamelijk actief zijn op hun werk vaker een slechte gezondheid hebben dan diegenen die dat niet zijn. Daar komt bij dat werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) weliswaar vaak lichamelijk actief zijn op hun werk, maar inactief tijdens hun vrije tijd. Deze werknemers hebben daarom, naast de negatieve gezondheidseffecten van hoog-intensieve lichamelijke activiteit op het werk, beperkt profijt van gunstige gezondheidseffecten van lichamelijke activiteit in de vrije tijd. Deze fenomenen zorgen ervoor dat verschillen in de mate van lichamelijke activiteit mogelijk een belangrijke rol speelt bij het verklaren van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Daarom wordt in dit project een meta-analyse uitgevoerd om de wisselwerking te onderzoeken tussen fysieke activiteit op het werk en fysieke activiteit in de vrije tijd, gemodereerd door sociaal economische gezondheidsverschillen, om hiermee kennis op te leveren voor het verbeteren van de gezondheid van mensen met een lage SEP.

Onderzoek

In het Active Worker consortium zullen verschillende internationale gegevensbestanden worden samengevoegd. Hiermee zal de rol van lichamelijke activiteit in de vrije tijd en op het werk op sociaaleconomische gezondheidsverschillen worden bestudeerd. Ook worden relevante stakeholders betrokken om de onderzoeksresultaten zo concreet en bruikbaar mogelijk te maken voor de praktijk.

Uitkomst

Verschillen in lichamelijke activiteit in verschillende domeinen (werk vs. vrije tijd) lijkt een belangrijke rol te spelen bij het verklaren van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Met dit onderzoek wordt inzicht verkregen voor welke werknemers deze verschillen in de mate van lichamelijke activiteit met name van belang zijn, uit wat voor elementen een mogelijke beweeginterventie zou moeten bestaan en hoe deze het beste geïmplementeerd zou kunnen worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website