Over dit programma

Kennis aanreiken voor onderwijs, wijk, zorg, werk, en vroege opsporing (thema's NPP)

Het (5e) Preventieprogramma is een doorlopend programma dat aansluit op de vierjaarlijkse cyclus voor het gezondheids- en preventiebeleid uit de Wet Publieke gezondheid. Het programma jaagt aan, verbindt en versterkt bewustzijn over het belang van preventie en in het bijzonder leefstijl.

Belangrijke prioriteiten voor preventie uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 en het Nationaal Programma Preventie zijn de basis voor dit (5e) Preventieprogramma.

Deelprogramma's

Een integraal gezondheidsbeleid vereist samenwerking en afstemming tussen diverse gebieden. Het (5e) PreventieProgramma heeft de volgende deelprogramma's:

Andere belangrijke thema’s zijn:


Verder zijn verschillende beleidsactuele vraagstukken opgepakt, bijvoorbeeld over lachgas en de partydrug 4-F4 en een strategische verkenning slechte slaap.

Op de hoogte blijven?

Op onze website leest u over verwachte subsidieoproepen en nieuws over preventie. Ook kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief Preventie via www.zonmw.nl/blijfopdehoogte.

Alle openstaande subsidieoproepen vindt u op de subsidiekalender op de website.

Het (5de) Preventieprogramma bouwt voort op datgene wat in de vorige programma’s is bereikt. Benieuwd naar de plannen voor de periode 2019 – 2022?

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website