Projecten

Kennissynthese Werk(en) is Gezond

Afgerond (maart 2016 - oktober 2016)

Er zijn grote verschillen in gezondheid tussen mensen met een lagere en een hogeresociaaleconomische positie. In dit project is de kennissynthese Werk(en) is gezond opgesteld. De kennissynthese geeft een overzicht van aanwezige en gewenste kennis om de gezondheid van de werkende bevolking te bevorderen én om daarmee sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen.De kennissynthese...

Bekijk dit project

Promotion of healthy behaviour and prevention of obesity in workers with a lower socioeconomic position: an equity specific analysis of what works and why

Afgerond (maart 2018 - mei 2020)

Vraagstuk Overgewicht en een ongezond leefstijl komen vaker voor bij volwassenen met een lage sociaal economische positie (SEP). Dit draagt bij aan de sociaaleconomische ongelijkheden op gezondheidsgebied. De werksetting lijkt een belangrijke omgeving om ongezond gedrag aan te pakken, want het maakt het mogelijk om een grote groep volwassenen te bereiken. Eerder uitgevoerd internationaal...

Bekijk dit project

ProudWoman: enhancing the health of menopausal women in lower economic positions

Lopend (mei 2018 - april 2021)

Vraagstuk Dit onderzoeksproject richt zich op het ondersteunen van vrouwen met een lage sociaaleconomische positie (SEP) tijdens een kritische periode in hun werkzame leven, de levensfase waarin de overgang plaats vindt. Deze periode is kritisch vanuit het oogpunt van gezondheid en het functioneren in werk: overgangsklachten komen veelvuldig voor en kunnen de kwaliteit van leven, ervaren...

Bekijk dit project

Responsive evaluation of stakeholder dialogue to promote health among employees with a lower socioeconomic position

Lopend (april 2018 - april 2022)

Vraagstuk Gezondheidsbevordering op het werk is complex. Een veelgehoorde ethische kwestie is hoe ver een werkgever kan gaan. Verschillende betrokken partijen (zoals werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen) kunnen hierover van mening verschillen. Daarnaast is iedereen anders. Daarom is een aanpak nodig van gezondheidsbevordering in de werksetting die recht doet aan de complexiteit van het omgaan...

Bekijk dit project

The adverse health effects of shift work and the role of sleep quality and lifestyle among blue collar workers

Afgerond (februari 2018 - februari 2020)

Vraagstuk In onze 24-uurs economie komt onregelmatig werk, nachtwerk en werk in ploegendienst steeds vaker voor. Werken in ploegendienst wordt vooral gedaan door werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP), zoals fabrieksarbeiders. Werk in ploegendienst verhoogt het risico op chronische ziektes, zoals overgewicht en diabetes. Minder is bekend over de relatie met mentale...

Bekijk dit project

The MAISE-toolkit: a dialogue based approach to improve the health of workers with a low socio-economic status

Lopend (juni 2018 - april 2022)

Vraagstuk Sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland zijn groot en hardnekkig. Dit vraagt om extra inspanningen voor het verbeteren van de gezondheid van werkenemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP). Veel bestaande programma’s sluiten echter niet goed aan op hun behoeften en leefwereld. Om de gezondheid van deze groep werknemers te verbeteren is het belangrijk dat zij...

Bekijk dit project

The role of unhealthy lifestyle factors in the adverse health effects of working conditions in workers with a low SEP. Meta-analyses in longitudinal datasets.

Afgerond (april 2018 - april 2020)

Vraagstuk Werknemers met een lage sociaal economische positie (SEP) hebben vaak een slechtere gezondheid hebben dan werknemers met een hogere SEP. Slechte arbeidsomstandigheden en ongezonde leefstijl spelen hier een rol in, maar welke factoren dat precies zijn en hoe ze elkaar onderling beïnvloeden is onbekend. Wat is het effect van slechte fysieke en psychosociale arbeidsomstandigheden op...

Bekijk dit project

Myhealthylifestyle@Work: implementation and evaluation of two worksite health promotion programs in the Transport & Logistic Industry

Lopend (februari 2018 - december 2021)

Vraagstuk Werkenden in de Sector Transport en Logistiek hebben vaak een minder gezonde leefstijl dan de Algemene Nederlandse Beroepsbevolking. Een aantal bedrijven bieden gezondheidsbevorderende werkgerelateerde programma’s aan met als doel de gezondheid en vitaliteit van werkenden te verbeteren. In dit project worden twee gezondheidsbevorderende programma's onderzocht: een bedrijfsspecifieke...

Bekijk dit project

Health improvement for workers and self-employed people with low social economic position and work-related health problems: early detection and intervention in primary care.

Lopend (januari 2018 - mei 2021)

Vraagstuk Werkenden met een lage sociaaleconomische positie (SEP) zijn in vergelijking met de beroepsbevolking minder gezond, lopen meer risico’s op het werk en hebben minder vaak toegang tot bedrijfsgezondheidszorg. In dit project wordt een arbeidsgerelateerde interventie in de eerstelijns gezondheidzorg ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze interventie is erop gericht om de psychische en...

Bekijk dit project

Promoting healthy snacking at the workplace for workers in the low social-economic class: stimulating vegetable intake by employers and caterers

Lopend (februari 2018 - oktober 2021)

Vraagstuk Vaak wordt er voor de minder gezonde maaltijden en snacks gekozen. Vooral bij mensen in de nachtdienst is de keuze voor ongezonde producten een punt van zorg. Dit project beoogt strategieën voor bedrijven met medewerkers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) te ontwikkelen door onderzoek te doen naar stimulering van consumptie van gezonde snacks op de werkplek. Die vervolgens...

Bekijk dit project

PerfectFit2.0 – optimising an effective intervention for workers in low socioeconomic position

Lopend (juni 2018 - december 2021)

Vraagstuk Er worden veel interventies aangeboden op de werkplek gericht op gezondheidsbevordering, een geschikte setting om werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) te bereiken. Echter, eerder onderzoek laat zien dat deze interventies met name geschikt zijn voor werknemers met een hogere SEP. In dit onderzoek wordt daarom de PerfectFit interventie voor en samen met medewerkers met...

Bekijk dit project

LEADhealth: How does leadership affect health of workers with low socioeconomic status? A meta-analysis of leadership and health considering worker and work context factors as moderators

Lopend (maart 2018 - oktober 2020)

Vraagstuk Werkenden met een lage sociaaleconomische positie (SEP) verkeren vaak in een kwetsbare en afhankelijke positie en ervaren ook vaak meer gezondheidsklachten dan werkenden in een hogere sociaaleconomische positie. Constructief leiderschap kan een belangrijke ondersteuning voor deze werknemers vormen die bijdraagt aan hun welzijn. Echter, destructieve vormen van leiderschap hebben een...

Bekijk dit project

SMARTsize@Work: A combination of a weight management program and nudging in the company cafeteria

Lopend (juni 2018 - januari 2022)

Vraagstuk Overgewicht en obesitas zijn een belangrijke gezondheidsbedreiging. Interventies die gewichtstoename voorkomen en die de prevalentie van overgewicht en obesitas reduceren zijn dringend nodig. De prevalentie van overgewicht is hoger bij mensen met een lage sociaaleconomie positie (SEP). Werkgevers zien steeds meer de noodzaak om hun werknemers gezondheidsbevorderende interventies aan te...

Bekijk dit project

Can socio-economic health differences be explained by physical activity? The Active Worker consortium

Afgerond (januari 2018 - mei 2020)

Vraagstuk Lichamelijke activiteit wordt gezien als ‘medicijn’ tegen allerlei ziektes. Recent onderzoek laat echter zien dat mensen die lichamelijk actief zijn op hun werk vaker een slechtere gezondheid hebben dan diegenen die dat niet zijn. Werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) zijn weliswaar vaak lichamelijk actief op hun werk, maar hebben hier vaak negatieve...

Bekijk dit project

Development and implementation of a dyadic illness perception intervention for lower educated workers with a chronic disease and their partners: the DIPI-study.

Lopend (juni 2018 - november 2021)

Vraagstuk Werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) ervaren vaak problemen bij het aanpassen aan de gevolgen van een chronische ziekte. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun gezondheid en werk. Lage gezondheidsvaardigheden en onjuiste ziektepercepties spelen hierin een belangrijke rol. In dit project wordt de interventie Dyadic Illness Perception Intervention (DIPI) ontwikkeld...

Bekijk dit project

Future Positive: Increasing health behaviors of low-SES employees by focusing on hope, optimism, resilience, and efficacy

Lopend (juni 2018 - september 2021)

Vraagstuk Door het creëren van een positiever toekomstperspectief wordt verwacht dat ook de psychologische waarde van toekomstige gezondheid zal worden vergroot en dat dit zal leiden tot gezonder gedrag in het heden en percepties van meer controle over de eigen gezondheid. In dit project krijgen werknemers weer grip op hun toekomst en gezondheid. Letterlijk - door het vergroten van hun gezondheid...

Bekijk dit project

Grip on Health: Adaptation and implementation of the Participatory Approach for blue-collar workers with a low socioeconomic position

Lopend (maart 2018 - januari 2022)

Vraagstuk Werkenden met een lage sociaaleconomische positie (SEP) hebben vaker last van gezondheidsproblemen dan werkenden met een hogere SEP. In de toekomst lopen deze werknemers een risico om voor langere tijd niet meer te kunnen werken. De Participatieve Aanpak is een gespreksmethode waarin een werknemer onder begeleiding van een arboprofessional op zoek gaat naar oplossingen voor knelpunten...

Bekijk dit project

Health in Action; a participatory ethnographic research into work place health promotion for employees with low social economic position (SEP)

Lopend (juni 2018 - oktober 2021)

Vraagstuk Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan gezondheid en vitaliteit. Maar werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP), die vaak een slechtere gezondheid hebben, doen daar minder aan mee dan werknemers met een hogere SEP. De initiatieven sluiten vaak niet goed aan bij de behoeften, de perspectieven en de cultuur van deze groep. Daarom staat in dit project het perspectief...

Bekijk dit project

Healthy behaviour and good working conditions as adaptation factors for better health and work participation of workers in low SEP with a chronic disease

Lopend (juni 2018 - december 2020)

Vraagstuk Werkenden met een lage sociaal economische positie (SEP) en een chronische ziekte hebben een minder goede ervaren gezondheid en een grotere kans op uitval uit werk. Gunstige werkfactoren zoals hoge sociale steun, hoge autonomie, lage werkdruk en lage emotionele en fysieke belasting maken het mogelijk dat werkenden met gezondheidsproblemen aan het werk kunnen blijven. In de project wordt...

Bekijk dit project

Improving health of employees with a low socio-economic position (SEP): a citizen science study at the workplace

Lopend (april 2018 - januari 2022)

Vraagstuk Veel werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) ervaren gezondheidsproblemen als gevolg van een ongezonde leefstijl en fysiek zwaar werk. Gezondheidsbevorderende interventies bereiken deze werknemers vaak niet doordat interventies niet goed aansluiten bij de mogelijkheden en behoeftes van deze werknemers. Volgens de sectorinstituten en aangesloten bedrijven zijn er...

Bekijk dit project

Promoting a healthy lifestyle of low educated shift workers with T2D: a personalized physiological and behavioral approach.

Lopend (mei 2018 - oktober 2021)

Vraagstuk Ruim 1 miljoen Nederlanders heeft Type 2 Diabetes (T2D). T2D komt vaker voor bij mensen met een laag inkomen of opleiding. Het werken in ploegendienst is een risicofactor voor het ontstaan van T2D. Een verstoord dag-en nachtritme en slaaptekort, als gevolg van avond- en nachtdiensten, zorgt voor een ontregeld metabolisme. Het werken in ploegendiensten gaat bovendien vaak gepaard met een...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website