Integraal werken

Mensen met problemen op het terrein van Werk en inkomen hebben vaak ook problemen binnen andere domeinen, denk aan zorg, maatschappelijke ondersteuning, huisvesting, onderwijs. Daarom ontwikkelen gemeenten steeds vaker in samenwerking met professionals werkzaam op andere domeinen een integrale aanpak. Welke meerwaarde heeft een integrale dienstverlening voor de cliënten op hun slaagkans bij het vinden en behouden van regulier werk?

Binnen dit thema doen we ook onderzoek naar hoe de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals en ambtenaren (zorg, onderwijs en werk en inkomen) in het sociaal domein op effectieve wijze kan worden vormgegeven. Denk hierbij aan concretiseren van de samenwerking en gezamenlijk leren. Nevendoel daarbij is het versterken van domein overstijgende (lokale, regionale) kennisnetwerken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website