Welke meerwaarde heeft een integrale dienstverlening voor de cliënten op hun slaagkans bij het vinden en behouden van regulier werk?

Mensen met problemen op het terrein van Werk en inkomen hebben vaak ook problemen binnen andere domeinen, denk aan zorg, maatschappelijke ondersteuning, huisvesting, onderwijs. Daarom ontwikkelen gemeenten steeds vaker in samenwerking met professionals werkzaam op andere domeinen een integrale aanpak.

Projecten doen onderzoek naar hoe de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals en ambtenaren (zorg, onderwijs en werk en inkomen) in het sociaal domein op effectieve wijze kan worden vormgegeven. Denk hierbij aan concretiseren van de samenwerking en gezamenlijk leren. Nevendoel daarbij is het versterken van domein overstijgende (lokale, regionale) kennisnetwerken.

Projecten in beeld

‘We hebben creatieve strategieën nodig’

Goed contact met werkgevers is volgens bijzonder hoogleraar Roland Blonk een voorwaarde om mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Het liefst ziet hij overal vernieuwende samenwerkingsprojecten ontstaan.

Interview Roland Blonk

‘De klant echt horen is helemaal niet makkelijk’

Volgens lector Lineke Verkooijen is het heel moeilijk voor professionals om hun klant ‘echt te horen’. Er wordt wel geluisterd maar eigen oordelen zitten in de weg.

Interview Lineke Verkooijen

‘We staan écht naast de klant’

In de Groningse wijken Beijum en Lewenborg werkt Tom Smit als coach meedoen samen met wijkteams en dat bevalt heel goed. ‘We zijn allemaal heel gedreven, we gaan voor onze mensen. Niet alles lukt altijd maar we proberen voor iedereen iets te betekenen.’

Interview Tom Smit

Vakkundig aan het werk

Binnen ons programma Vakkundig aan het werk, geven we subsidie aan onderzoek op het gebied van vergunninghouders en arbeid. Dit programma levert kennis op om de dienstverlening van gemeenten te verbeteren.

Wat doen we nog meer binnen Vakkundig aan het werk?
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website