ZonMw tijdlijn Werk https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Werk nl-nl Sun, 22 Sep 2019 10:06:23 +0200 Sun, 22 Sep 2019 10:06:23 +0200 TYPO3 news-4564 Wed, 18 Sep 2019 10:16:29 +0200 Test nieuwe app voor profesionals die maatwerk bieden https://www.kennisplatformwerkeninkomen.nl/actueel/nieuws/2019/08/28/kwi-kenniskompas---veldraadpleging---muzus-augustus-2019 Muzus en het Kennisplatform Werk en Inkomen nodigen professionals uit om de app 'Kopkrakers' te testen. Kopkrakers ondersteunt professionals in het leveren van maatwerk. Ze kunnen via de app (wetenschappelijke) kennis en praktijkervaringen uitwisselen, maar ook behoeften van cliënten. Volg het live webinar op dinsdag 15 oktober! news-4563 Wed, 18 Sep 2019 10:08:15 +0200 Evidence based werken bij dienstverlening aan werkzoekenden https://www.uwv.nl/overuwv/Images/ukv-2019-6-evidencebased-werken-bij-dienstverlening-aan-werkzoekenden.pdf Welke dienstverlening werkt voor werkzoekenden? UWV heeft een keuzehulp ontwikkeld voor medewerkers van UWV om evidence based begeleiding op maat te bieden. Dus op basis van wetenschappelijke én praktsche kennis. Mogelijk biedt dit kennisverslag van UWV inspiratie voor projectleiders van ons programma Vakkundig aan het werk, omdat het hier ook gaat om het ontwikkelen van een keuzehulp. news-4503 Wed, 04 Sep 2019 08:30:03 +0200 Lector om statushouders sneller aan het werk te krijgen https://trajectum.hu.nl/lector-om-statushouders-sneller-aan-het-werk-te-krijgen/ Leendert de Bell is voor de komende vier jaar aan de HU benoemd tot bijzonder lector. Hij gaat onderzoeken hoe je statushouders effectiever aan het werk kunt helpen. Struikelblokken vormen nog steeds taal, sociaal netwerk en toegang tot onderwijs en werk – maar ook onrealistische verwachtingen. Lees verder op de website van de Hogeschool Utrecht. news-4417 Tue, 06 Aug 2019 16:16:12 +0200 20 jaar preventie bij ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/20-jaar-preventie/ Goede gezondheid is belangrijk. Daarom zetten we in op preventieonderzoek. Dat doen we al 20 jaar. In deze video lichten we mooie resultaten uit, die vandaag de dag worden gebruikt. Bijvoorbeeld preventie op scholen, in de wijk en op het werk. Maar ook de gecombineerde leefstijlinterventie en kennisinfrastructuren.  

Benieuwd naar de resultaten en onze blik op de toekomst?

]]>
news-4227 Mon, 24 Jun 2019 11:23:00 +0200 20 jaar preventie: de bal ligt bij ons allemaal! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/20-jaar-preventie-de-bal-ligt-bij-ons-allemaal/ Vandaag heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) de publicatie ’20 jaar preventie bij ZonMw’ in ontvangst genomen uit handen van directeur Henk J. Smid. Met dit jubileum worden de opbrengsten van 20 jaar preventieonderzoek belicht. De publicatie laat zien hoe er is geanticipeerd op ontwikkelingen, is bijgedragen aan bruikbare resultaten die impact hebben in de samenleving en hoe daar de komende jaren mee verder wordt gegaan. Gezondheid is van onmetelijke waarde. ZonMw helpt ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk gezond blijven en hun leven kunnen leiden zoals ze dat willen. Preventie is daarbij een onmisbaar hulpmiddel in het hart van de samenleving. Uiteindelijk draait het allemaal om mensen die mogelijkheden zoeken om hun eigen regie te voeren en keuzes willen maken die bij ze passen. Daarom zet ZonMw in op preventieonderzoek. Dat doen we al 20 jaar. Samen met onderzoekers, beleidsmakers, onderwijsinstellingen, gemeenten en professionals en met burgers zelf.

Dankzij het Preventieprogramma doen we veel kennis op over gezond leven, voor alle Nederlanders. Deze kennis heeft de afgelopen jaren al geleid tot mooie resultaten die vandaag de dag worden gebruikt. Paul Blokhuis: “Daarmee kom je alleen verder door er met elkaar voor langere tijd de schouders onder te zetten. Door te blijven samenwerken, de bal ligt bij ons allemaal!"

Benieuwd naar de geboekte resultaten en hoe ZonMw hiermee verder gaat? Ga naar www.zonmw.nl/20jaarpreventie en download direct de publicatie.

]]>
news-4070 Tue, 21 May 2019 14:24:23 +0200 Vakkundig aan het werk: 7 gemeenten van start met ontwikkeltrajecten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vakkundig-aan-het-werk-7-gemeenten-van-start-met-ontwikkeltrajecten/ Voor de zomer starten 7 gemeenten ontwikkeltrajecten om de dienstverlening op het terrein van Werk & Inkomen te verbeteren en professionaliseren. Op die manier worden medewerkers in staat gesteld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter en eerder aan werk te helpen. De gemeenten Leiden, Amsterdam, Zoetermeer, Hengelo, Leeuwarden, Werkzaak Rivierenland en het SW-bedrijf Amfors gaan professionele handelswijzen ontwikkelen, toepassen en evalueren zodat ze evidence based gaan werken. De handelswijzen worden gebaseerd op wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van de professionals en de ervaringen en behoeften van cliënten. De ontwikkeltrajecten leveren voor gemeenten en de betrokken professionals direct toepasbare eindproducten op. De resultaten worden eind 2020 verwacht.

Het programma Vakkundig aan het werk is een samenwerking tussen Divosa, VNG, UWV, VWS en SZW en wordt uitgevoerd door ZonMw. Doel van het programma is om kennis te ontwikkelen waarmee gemeenten hun uitvoeringspraktijk in het sociaal domein kunnen versterken.

Meer informatie:

]]>
news-3795 Wed, 20 Mar 2019 10:21:37 +0100 E-magazine ‘Wat werkt in jouw praktijk?’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/e-magazine-wat-werkt-in-jouw-praktijk/ Werkzaam in re-integratie of schuldhulpverlening? Lees dan het E-magazine ‘Wat werkt in jouw praktijk?’ waarin onder andere wethouder Cees van Eijk uitlegt waarom hij ‘meer van elkaar wil leren’. Divosa-voorzitter Erik Dannenberg pleit voor een soort huisarts in het sociaal domein en hoofd Werk en Inkomen in Drechtsteden Joost van den Hoek vertelt waarom hij een voorstander is van specialisten. Kennisateliers 8 april, 18 april en 9 mei

Het E-magazine hoort bij de regionale kennisateliers die achtereenvolgens plaatsvinden in Tilburg, Groningen en Almere. Tijdens deze kennisateliers gaan we met professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers samen op zoek naar nieuwe inzichten en werkwijzen bij re-integratie en de vermindering van schulden en armoede. Wat werkt? Waarom werk het? En vooral: wat kunnen we er in de praktijk mee?

Tilburg

Het eerste kennisatelier is op 8 april in Tilburg. In het E-magazine lees je alvast hoe hoogleraar Roland Blonk met creatieve strategieën samen met werkgevers arbeidsplaatsen probeert te realiseren voor mensen met zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Docent-onderzoeker Ben Bokseveld, één van de begeleiders van de 8 verschillende werksessies, gaat in op het nut van ‘puinruimende vrijwilligers’ in de schuldhulpverlening.

Praat, doe en denk mee!

Schrijf je ook in voor één van de kennisateliers en praat, doe en denk mee. De komende weken komen er voor en na de kennisateliers geregeld nieuwe interviews, filmpjes en fotoreportages in het E-magazine, dus blijf ons bezoeken!

Lees het E-magazine en schrijf je in voor de kennisateliers

]]>
news-3692 Fri, 01 Mar 2019 10:00:00 +0100 3 miljoen voor onderzoek naar schulden- en armoedeproblematiek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/3-miljoen-voor-onderzoek-naar-schulden-en-armoedeproblematiek/ Het gaat economisch beter, maar de schulden- en armoedeproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen? Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Gemeenten, kennisinstellingen, en andere geïnteresseerde (maatschappelijke) partijen kunnen vanaf 9 maart tot 23 april 2019 bij ZonMw een motivatiebrief indienen.

Onderzoek is nodig om doorbraken te realiseren

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven schulden en armoede te willen bestrijden. Binnen enkele jaren moeten concrete verbeteringen zijn gerealiseerd.
De Brede schuldenaanpak heeft 40 acties in gang gezet om mensen met schulden te helpen. Het kabinet werkt daarbij samen met tientallen partijen. Onderzoek is nodig om bijvoorbeeld gemeenten te helpen hun vraagstukken te beantwoorden. Ook moeten nieuwe werkwijzen ontwikkeld worden om effectief met armoede en schuld om te gaan. Voor de NWA is de aandacht voor kennisoverdracht, kennisbenutting en toepassing van de onderzoeksresultaten gedurende de gehele looptijd van de projecten van groot belang.

Onderzoeksthema’s

Binnen deze call for proposals (subsidieoproep) wordt onderzoek op 3 thema’s gefinancierd.

 1. Leven in armoede en sociale uitsluiting.
  Welke achterliggende mechanismen spelen er bij het leven in armoede en sociale uitsluiting? Wat is het gevolg van opgroeien in armoede en welke oplossingsstrategieën kan nieuw onderzoek opleveren? Hoe kunnen gemeenten hun burgers hierop een passende dienstverlening bieden? De projecten in dit thema moeten leiden tot een vertaling van bestaande en nieuwe inzichten naar het handelen van professionals in de gemeentelijke en maatschappelijke dienstverlening.
 2. Verborgen armoede bij diverse groepen.
  Het signaleren en het benaderen van doelgroepen die leven in armoede is niet altijd makkelijk. Welke dienstverlening is mogelijk en verlicht de bestaande problematiek? De opbrengst van dit onderzoeksthema zijn nieuwe interventies die in gemeenten of bij maatschappelijke organisaties kunnen worden uitgeprobeerd. Specifieke aandacht gaat uit naar werkende armen.
 3. Evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies.
  Verschillende projecten in de lokale uitvoeringspraktijk worden onder dit thema geschaard. In de oproep wordt ruimte gelaten voor de invulling daarvan door de indienende kennisorganisaties en gemeenten. Het onderzoek kan bijvoorbeeld gaan over integrale, domein overstijgende aanpakken bij multiproblematiek (waaronder in ieder geval het domein Werk en Inkomen en gezondheidsproblematiek), de samenloop van interventies op het snijvlak van incasso en schuldhulpverlening  en onderzoek naar het voorkomen van non-respons/hulp niet willen aannemen/zorgvermijding.

Procedure

Belangstellenden (gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde maatschappelijke partijen) schrijven een motivatiebrief voor het thema waaraan ze willen deelnemen. De motivatiebrief kunt u tot uiterlijk 23 april 2019, 14.00 uur indienen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de motivatiebrieven. De commissie geeft per thema aan welke partijen samen een consortium vormen. Per consortium wordt een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend. Lees ook de subsidieoproep  voor de criteria, procedure en voorwaarden.

Over deze subsidieoproep

Het initiatief voor deze subsidieoproep ligt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Vakkundig aan het werk
De uitvoering van de subsidieoproep sluit nauw aan bij het kennisprogramma Vakkundig aan het werk van ZonMw. Doel van dit programma is het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis, waar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van kan profiteren, voor uiteindelijk een effectievere dienstverlening aan de burger. In samenwerking met het ministerie van VWS, de VNG, UWV en Divosa voert ZonMw dit programma uit in opdracht van het ministerie van SZW.

Nationale Wetenschapsagenda programma
Het NWA-programma beoogt bovenal bruggen te slaan. Tussen uiteenlopende wetenschappelijke gebieden, tussen verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast, praktijkgericht) en tussen diverse nationale en internationale agenda’s. Vergaande multi- en interdisciplinariteit, een kennisketenbrede aanpak en samenwerking met maatschappelijke partners incl. vakdepartementen, bedrijven en NGO’s zijn daarom cruciale kenmerken in de consortia van NWA-projecten en programma’s. De overkoepelende ambitie van het NWA-programma is het leveren van een positieve en structurele bijdrage aan de mondiale kennismaatschappij van morgen, waar nieuwe kennis gemakkelijk doorstroomt van onderzoeker naar gebruiker en waar nieuwe vragen vanuit de praktijk en de samenleving snel en vanzelfsprekend ingang vinden in nieuw onderzoek. Dit kan alleen bereikt worden door vandaag bruggen te bouwen om met elkaar wetenschappelijke en (mondiale) maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

De subsidieoproep Schulden en armoede is tot stand gekomen binnen actielijn 2 van het NWA-programma, waarin thematische programma’s, die zich lenen voor een brede NWA-aanpak, worden ontwikkeld in samenspraak met vakdepartementen.

Meer weten?

]]>
news-3671 Tue, 26 Feb 2019 10:03:37 +0100 Kennis en ervaring gevluchte academica toegevoegde waarde in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennis-en-ervaring-gevluchte-academica-toegevoegde-waarde-in-onderzoek/ Vanaf 1 maart start de Syrische onderzoekster Lilas Fahham met haar onderzoek naar ‘de relatie van mentale gezondheid en arbeidsmarktpositie van Syrische vluchtelingen’. Het gaat om een verdiepend onderzoek dat een toegevoegde waarde heeft op een lopend project binnen het programma Vakkundig aan het werk.

Lilas Fahham:  "De vraag ‘hoe gaat het met je?' zal een statushouder uit Syrië vaak positief beantwoorden. Dat is beleefd en natuurlijk ben je dankbaar dat je hier bent. Praten over psychische problemen doe je in onze cultuur niet en zeker niet met mensen die geen familie zijn."

Vluchtelingen in de wetenschap

Medio 2018 had NWO een subsidieronde open staan om wetenschappers met een vluchtelingenstatus de gelegenheid te bieden bij een universiteit voor tenminste een jaar aan de slag te gaan als onderzoeker. Dit om de kans te vergroten daarna een passende baan in de wetenschap te vinden. De aanvraag van de Radbouduniversiteit voor het project van Fahham viel net buiten de boot, maar werd als zeer goed beoordeeld. Omdat het project van grote toegevoegde waarde is op het lopende onderzoek is bij ZonMw besloten deze alsnog te honoreren.  

Het onderzoek in het kort

Uit de recente monitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 48% van de Syrische beroepsbevolking in Nederland werkloos is; 40-50% van Syriërs is mentaal ongezond. Werkloosheid vermindert mentale gezondheid, andersom verhogen mentale gezondheidsproblemen de kans op werkloosheid. In dit project wordt de complexe relatie tussen mentale gezondheid en arbeidsmarktparticipatie van Syrische statushouders uitgebreid onderzocht. Data van de SCP monitor worden nader geanalyseerd en inzicht wordt verkregen over de generaliseerbaarheid van de interventie die geïmplementeerd wordt in het huidige project van de Radboud universiteit: Kunnen de effectieve elementen van de interventie ook geïmplementeerd worden in andere regio’s en welke regionale factoren de implementatie van de interventie bevorderen of belemmeren? Het project wordt afgerond met een artikel voor gemeentelijke uitvoerders op het terrein van arbeidstoeleiding en twee papers in co-productie met de onderzoekers van het lopende project.

Meer informatie

]]>
news-3450 Tue, 15 Jan 2019 14:19:00 +0100 Succesvolle arbeidsparticipatie voor mensen met autisme https://www.youtube.com/watch?v=s8OmBIJi8ec&feature=youtu.be&list=PL4ZUygULA-TugOxf5ryvE3CyMK9cHDusS In het project WerkWeb-Autisme wordt een zelfmanagement methodiek ontwikkeld om mensen met autisme, samen met betrokken professionals, te ondersteunen bij het vinden en behouden van passend werk. news-3402 Wed, 02 Jan 2019 10:22:18 +0100 Nieuwe subsidieoproepen preventieprogramma opengesteld: onderzoek naar effectiviteit van preventieve interventies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-preventieprogramma-opengesteld-onderzoek-naar-effectiviteit-van-preventieve/ Twee subsidieoproepen voor effectiviteitsonderzoek zijn gepubliceerd. In deze oproepen staat onderzoek naar de effectiviteit van preventieve interventies centraal. De deadline voor indienen van een aanvraag is 12 maart 2019. De eerste oproep gaat over effectiviteitsonderzoek naar kennislacunes op thema’s en doelgroepen. De focus ligt hierbij op de interventiedatabase Gezond en Actief Leven (RIVM Gezond Leven). De tweede oproep gaat over onderzoek naar werkzame elementen.

1. Effectiviteitsonderzoek op thema’s en doelgroepen

De 1ste oproep gaat over onderzoek op thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende effectieve interventies beschikbaar zijn én waar de praktijk behoefte aan heeft. Onderzoeksinstellingen kunnen indienen, samen met professionals die de interventie in de praktijk uitvoeren. In deze 1ste oproep gaat het onderzoek over 3 onderwerpen:

 • Onderzoek om interventies uit de RIVM-database naar een hoger niveau van effectiviteit te tillen. Alleen erkende interventies van minimaal het niveau ‘theoretisch goed onderbouwd’ uit de interventiedatabase van het RIVM Gezond Leven mogen worden onderzocht (Overzicht erkende interventies per thema en doelgroep (RIVM Gezond Leven, 2018). De thema’s roken, alcohol en overgewicht zijn hier uitgesloten.
 • Onderzoek naar de effectiviteit van de integrale aanpak. Hier is wel de mogelijkheid om aanvragen in te dienen op roken, alcohol en overgewicht
 • Effectonderzoek naar interventies voor thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende erkende interventies zijn, maar waar wel behoefte aan is. De thema’s en doelgroepen uit de analyse van het RIVM Gezond Leven hebben prioriteit (Overzicht witte vlekken thema’s en doelgroepen, RIVM Gezond Leven, 2018). Doorontwikkeling van bestaande interventies heeft de voorkeur. De thema’s roken, alcohol en overgewicht zijn hier uitgesloten.

Bekijk de subsidieoproep

2. Onderzoek naar werkzame elementen

De 2de oproep gaat over onderzoek naar werkzame elementen van interventies waar de praktijk behoefte aan heeft. Zijn er werkzame elementen die in meer of alle interventies zitten? Welke onderdelen zorgen voor effect? En wat zijn de randvoorwaarden voor toepassing van deze elementen? Bij deze tweede oproep kunnen consortia een aanvraag indienen. De oproep bestaat uit 2 fasen.

Fase 1
Consortia vragen subsidie aan voor de coördinatie van een onderzoekconsortium en het uitvoeren van een voorstudie op 1 van de 3 thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord:

 1. preventie van overgewicht jeugd en volwassenen;
 2. terugdringen van problematisch alcoholgebruik;
 3. rookvrije generatie.

Fase 2
Consortia doen vervolgonderzoek naar de werkzame elementen op de verschillende thema’s. De voorstudies uit fase 1 bepalen deels de richting van dit onderzoek.

Bekijk de subsidieoproep

Meer informatie

]]>
news-3343 Thu, 13 Dec 2018 07:35:00 +0100 Duurzame inzetbaarheid, wat heb ik eraan? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/duurzame-inzetbaarheid-wat-heb-ik-eraan/ Krapte op de arbeidsmarkt in een vergrijzende samenleving en een toenemende flexibilisering. Van werkende mensen wordt steeds meer gevraagd en tot op hogere leeftijd. Het wordt dan ook steeds belangrijker om langer zo gezond mogelijk aan het werk te blijven. Kortom om duurzaam inzetbaar te blijven. Dit besef groeit bij werknemers maar gelukkig ook bij werkgevers. Steeds meer arbeidsorganisaties willen daarvoor effectieve aanpakken (interventies) inzetten. De publicatie ‘Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid verbetert de praktijk rondom werk en gezondheid’ belicht een aantal van de interventies. In de publicatie kijken we 3 jaar later terug op enkele resultaten van het programma Arbeidsparticipatie en Gezondheid. Wat is er intussen gebeurd met de ontwikkelde kennis? Hoe worden deze interventies toegepast in de praktijk? En wat is de meerwaarde voor werkgevers èn werknemers?  

In de etalage

De volgende projecten komen aan bod:

 • Zorg aan zet. Een project dat concrete instrumenten heeft ontwikkeld om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de zorg te versterken. Marly Simons (De Zorggroep) en Ina van Haeff (Zorg aan Zet) lichten toe wat dit oplevert in de praktijk.
 • PerfectFit. In dit project stond een aanpak centraal, die het gezonde gedrag van mensen met een zwaar beroep kan helpen verbeteren. Tessa Kouwenhoven (Erasmus MC) en Phillip Blom (Scania) vertellen hoe dit wordt opgepakt binnen het vrachtwagenbedrijf Scania.
 • Richtlijn Psychische problemen (NVAB). Deze herziene richtlijn geeft bedrijfsartsen duidelijke handvatten om mensen met psychische problemen beter te helpen. Evelien Brouwers (Tranzo) vertelt dat juist ook kijken naar wat er wèl goed gaat en het grote belang van communicatie met de werknemer, een plek hebben gekregen in deze herziene richtlijn.
 • Werk als waarde. Dit project heeft een instrument opgeleverd dat organisaties kunnen gebruiken om de duurzame inzetbaarheid van mensen in kaart te brengen èn er met hen het gesprek over aan te gaan. In het mediatorartikel vertellen Dick Freriks (Ascender) en Hans Trommel (HumanTotalCare) over hun ervaringen met het instrument in de praktijk.

Programma Arbeidsparticipatie en Gezondheid

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben ZonMw in 2009 de opdracht gegeven om met behulp van praktijkgericht onderzoek de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. In het programma is de effectiviteit getoetst van verschillende interventies. Deze interventies richten zich op tal van terreinen, zoals psychische problemen, fysieke klachten en mantelzorg. Verbindende factor is dat alle interventies zich richten op de werkomgeving. Om deze verbinding ook echt handen en voeten te geven, waren arbeidsorganisaties ook actief betrokken in de uitvoering van de (onderzoeks)projecten.

Meer informatie

]]>
news-3128 Thu, 18 Oct 2018 17:04:43 +0200 Voortbouwen op 20 jaar Preventie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/voortbouwen-op-20-jaar-preventie/ Op 18 oktober ontving ZonMw de goedkeuring voor het vervolg van het Preventieprogramma: Integraal en met kennis aan de slag, ZonMw-Preventieprogramma 2019 t/m 2022. “Het Preventieprogramma bij ZonMw is al twintig jaar lang een doorlopend programma dat aansluit op de vierjaarlijkse cyclus voor het gezondheids- en preventiebeleid uit de Wet Publieke gezondheid. Het programma jaagt aan, verbindt en versterkt bewustzijn over het belang van preventie en in het bijzonder leefstijl.”, aldus het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Preventieprogramma sluit aan op belangrijke prioriteiten voor preventie uit: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018, NWA Kennisagenda Preventie, Preventieakkoord en het Nationaal Programma Preventie.

Missie

Het Preventieprogramma 2019 t/m 2022 levert met kennisbenutting, effectiviteitsonderzoek en innovatie een bijdrage aan het behoud en de bevordering van gezondheid van burgers, zodat zij zo goed mogelijk kunnen functioneren.

De missie van het programma valt te concretiseren in vier doelstellingen:

 1. Kennisbenutting van effectieve interventies in de (lokale) praktijk, opleidingen en in richtlijnen en zorgstandaarden
 2. Kennisvermeerdering over effectiviteit en werkzame elementen van interventies
 3. Het stimuleren van innovatie en (technologische) vernieuwing
 4. Kennisvermeerdering over vroege opsporing

Subsidies

Het programma heeft een budget van ruim € 38,5 miljoen. De subsidietoekenningen vinden plaats in de periode 2019 t/m 2022. In het eerste kwartaal van 2019 starten we met subsidiemogelijkheden voor effectiviteitsonderzoek. In deze oproep(en) staat  onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van preventieve interventies centraal, met de volgende prioriteiten:

 • Kennis die ontbreekt binnen de interventiedatabase Gezond en Actief Leven (RIVM), maar waar vanuit de praktijk wel behoefte aan is
 • Werkzame elementen van interventies
 • Effectiviteit van integraal werken

Op de hoogte blijven?

Binnenkort volgt meer informatie op de website van ZonMw: www.zonmw.nl/preventie en de ZonMw-nieuwsbrief Preventie, abonneren doet u via www.zonmw.nl/blijfopdehoogte.

 

]]>
news-3022 Wed, 19 Sep 2018 16:31:21 +0200 Werkzoekende statushouder vindt niet makkelijk een baan http://www.vngnieuws.nl/nieuws/redactie/extra-inzet-voor-werkzoekende-statushouders-blijft-nodig Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en Divosa. Veel gemeenten besteden wel extra aandacht aan werkzoekende statushouders. Maar dat levert tot nu toe onvoldoende op. Lees het volledige bericht 'Extra inzet voor werkzoekende statushouders blijft nodig' op VNG Nieuws. news-2896 Wed, 22 Aug 2018 14:27:26 +0200 Projecten gehonoreerd in het kennisprogramma Vakkundig aan het werk: re-integratie en schuldhulpverlening https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/projecten-gehonoreerd-in-het-kennisprogramma-vakkundig-aan-het-werk-re-integratie-en-schuldhulpverl/ Binnenkort starten 6 projecten waarin gemeenten en kennisinstellingen samen kennis ontwikkelen over effectieve aanpakken op het terrein van werk en inkomen. De projecten hebben 2 hoofdthema’s: werkgeversgerichte aanpakken voor de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en duurzame gedragsverandering door interventies op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebestrijding.

Re-integratie

Meer mensen met een achterstand aan het werk en blijvend aan het werk houden. Hiervoor worden  interventies onderzocht waarbij gemeenten werkgevers stimuleren en ondersteunen om dit te bereiken. De gehonoreerde projecten gaan over de volgende onderwerpen:

 • De effectiviteit van een interventie waarin actieve matching van cliënt en werkgever centraal staat.
 • De effectiviteit van een integrale coöperatieve aanpak van gemeente, werkgevers en werkzoekenden.
 • Het effect van de interventie ‘Mentorwijs’ waarbij leidinggevenden worden getraind in het goed begeleiden van kwetsbare werknemers, zodat zij aan het werk blijven.
 • De effectiviteit voor de arbeidsparticipatie van  ‘het Gildeleren’ – een bijzondere vorm van duaal onderwijs - waarin werkgevers investeren in leerlingen die (nog) geen startkwalificatie kunnen behalen.

Schuldhulpverlening en armoedebestrijding

In 2 projecten wordt onderzocht of interventies om mensen te ondersteunen bij financiële problemen tot een duurzame gedragsverandering kunnen leiden, zodat de financiële problemen ook op de langere termijn verminderen. De projecten gaan over:

 • De effectiviteit van en gedragsverandering door de interventie Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen’. Een interventie om mensen met (beginnende) financiële problemen te ondersteunen.
 • De effectiviteit van en gedragsverandering door de trajecten van bureau Frontlijn.Bureau Frontlijn begeleidt multi-probleem gezinnen die op of onder de armoedegrens leven en/of problematische schulden hebben.

Start en looptijd

De projecten starten uiterlijk december 2018. De looptijd van de projecten is 3 jaar.

Het kennisprogramma

Het programma Vakkundig aan het werk financiert wetenschappelijk onderzoek op het terrein van werk en inkomen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. ZonMw werkt nauw samen met het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW), Divosa, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook sluit het programma aan bij activiteiten van onder andere het arbeidsmarktfonds voor de sociale werkbedrijven (SBCM), de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK), de landelijke cliëntenraad (LCR)  en kennisinstituut Movisie.

Meer informatie


]]>
news-2895 Wed, 22 Aug 2018 14:16:15 +0200 Wat als we betaald kregen voor gezond gedrag? https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/21/wat-als-we-betaald-kregen-voor-gezond-gedrag-a1613769 Wat werkt? Deze zomer bespreekt NRC-redacteur Ykje Vriesinga methodes om beter te werken. Deze keer: wat nou als we een financiële bonus zouden krijgen voor gezond gedrag? De grootste beloning is natuurlijk voor jezelf: een gezonde geest in een gezond lichaam. Maar je werkgever profiteert er ook van.  

]]>
news-2658 Wed, 27 Jun 2018 12:59:50 +0200 Zo proberen gemeenten armoede tegen te gaan https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/15/zo-proberen-gemeenten-armoede-tegen-te-gaan-a1606784 Elke Nederlandse gemeente heeft een eigen aanpak om armoede tegen te gaan. Of hun maatregelen werken is niet bekend. In Alphen aan den Rijn wordt de effectiviteit van Mobility Mentoring® onderzocht. Een project van Vakkundig aan het Werk.  

]]>
news-2625 Wed, 20 Jun 2018 14:17:33 +0200 Brochure Werk in uitvoering bundelt eerste resultaten Vakkundig aan het werk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/brochure-werk-in-uitvoering-bundelt-eerste-resultaten-vakkundig-aan-het-werk/ Twee jaar na de start van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk, geeft de brochure Werk in uitvoering inzicht in het moois dat het programma inmiddels oplevert. Hoe stimuleren gemeenten dat zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk werk vinden? Wat kunnen gemeenten doen aan het terugdringen van armoede en problematische schulden? Wat werkt wel en wat werkt niet? En hoe doe je dat dan?

Resultaten van onderzoek

De brochure bundelt 12 artikelen en 11 columns over (tussentijdse) resultaten van verschillende onderzoeken. Zo leest u hoe Mobility Mentoring® mensen helpt die in armoede leven of hoe de training Mentorwijs helpt bij het begeleiden van kwetsbare medewerkers op de werkvloer. De artikelen komen uit het online magazine Trots op je vak van Divosa en de columns zijn eerder verschenen in het tijdschrift Sociaal Bestek.

Over Vakkundig aan het werk

Vakkundig aan het werk wordt door ZonMw uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Programmapartners zijn Divosa, Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG), de Uitvoeringsorganisaties Werk en Inkomen (UWV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De laatste projecten starten in 2019. In 2021 zijn alle projecten afgerond.

Meer informatie

]]>
news-2595 Thu, 14 Jun 2018 11:49:29 +0200 PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein: hoe gemeenten het waarmaken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/praktijkvoorbeeldenparade-sociaal-domein-hoe-gemeenten-het-waarmaken/ Gemeenten werken samen met maatschappelijke organisaties en inwoners aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan en mag meedoen. Dit transformatiedoel vraagt om lokale, innovatieve en integrale manieren van werken. Maar wat is er al bereikt? Om dit te ontdekken organiseert ZonMw in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Werkplaatsen Sociaal Domein de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Wat is de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein?

Tijdens drie regionale dagen krijgen gemeenten en hun maatschappelijke partners een podium om aan elkaar te laten zien wat bereikt hebben op het gebied van de transformatie in het sociaal domein. Op deze dagen kunt u workshops en inspiratiesessies volgen om meer inzicht te krijgen in onder andere:

 • Wat lukt wel en wat niet?
 • Welke innovaties zijn succesvol?
 • Wat is er al waargemaakt?
 • Hoe wordt het waargemaakt?
 • Wat merken inwoners van de inspanningen?

Naar welke oplossingen bent u op zoek? Wat kan er in uw gemeente nog beter? Onderzoek tijdens de parade hoe andere gemeenten zaken aanpakken en raak geïnspireerd door de vele voorbeelden uit de praktijk.

Programma

Deelnemers kunnen per bijeenkomst kiezen uit ruim 30 sessies, die verdeeld zijn over 3 rondes. De rondes vinden plaats in verschillende paviljoens met diverse werkvormen. In ieder paviljoen gaat het er anders aan toe: bij de een spreekt er een topper, dan is er weer een praktische training, u kunt luisteren naar een persoonlijk verhaal of deelnemen aan een actieve presentatie.

Data & locaties

De parade vindt plaats op:

 • maandag 24 september in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam;
 • maandag 1 oktober 2018 in het Evoluon in Eindhoven;
 • maandag 8 oktober in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Meer informatie?

]]>
news-2500 Tue, 22 May 2018 16:16:20 +0200 Nieuwe projecten Vakkundig aan het werk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-projecten-vakkundig-aan-het-werk/ Binnenkort starten 8 onderzoeken naar het ontwikkelen van toepasbare kennis over effectieve aanpakken om de dienstverlening voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te verbeteren. In deze projecten werken gemeenten samen met kennisinstellingen. De focus van deze projecten ligt op het ontwikkelen van casuïstiekvoering om integraal werken te bevorderen en onderzoek naar een interventie om methodisch werken te bevorderen.

Integraal werken

Via casuïstiekbesprekingen tussen professionals uit verschillende domeinen worden integrale aanpakken (door)ontwikkeld om meervoudige problematiek van cliënten te helpen verminderen. Denk daarbij aan onderzoek naar kennis  over hoe je effectieve casuïstiekbesprekingen vormgeeft, onderzoek naar effectieve werkwijzen om tot een integrale aanpak te komen waarbij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt centraal staan en onderzoek naar de werkzame principes in de integrale aanpak bij mensen met problemen op meerdere levensdomeinen. Belangrijk doel van de projecten is om de samenwerking tussen professionals van verschillende domeinen te concretiseren en om gezamenlijk te leren.

Methodisch werken

Daarnaast zal onderzoek plaatsvinden naar de effectiviteit van de interventie "Gewogen Maatwerk" voor het stimuleren van methodisch handelen van professionals op het terrein van Werk en inkomen. Doel van het project is dat de interventie in de praktijk wordt gekneed tot een werkbare methodiek. Met de verkregen inzichten kunnen gemeenten hun professionals beter ondersteunen.

Start en looptijd

De projecten starten uiterlijk september 2018. De looptijd van de projecten is 24 maanden. In 2019 worden de eerste resultaten verwacht.

Over Vakkundig aan het werk

Vakkundig aan het werk loopt van 2015 tot en met 2018 en heeft een budget van 10 miljoen euro. Het programma financiert wetenschappelijk onderzoek op het terrein van werk en inkomen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. ZonMw werkt nauw samen met het ministerie van SZW, Divosa, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het ministerie van VWS. Ook sluit het programma aan bij activiteiten van onder andere het arbeidsmarktfonds voor de sociale werkbedrijven (SBCM), de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) en kennisinstituut Movisie.

Meer informatie


]]>
news-2254 Tue, 13 Mar 2018 18:39:38 +0100 Nieuw onderzoek naar werk en gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-onderzoek-naar-werk-en-gezondheid/ Hoe bevorderen we de gezondheid van werknemers met een lage sociaaleconomische positie? En hoe zit dit precies in elkaar, wat is effectief, voor wie en waarom? Dat zijn de vragen waar onderzoekers een antwoord op zoeken in 20 nieuwe projecten over gezondheid en werk. De focus van de projecten is nieuwe interventies ontwikkelen om de gezondheid van werknemers te bevorderen, bestaande interventies aanpassen en onderzoek naar de effectiviteit van interventies. Onderzoekers werken hierin nauw samen met de arbeidsorganisaties om een actief gezondheidsbeleid en kennisverspreiding te stimuleren. Daarnaast worden er ook verdiepende data analyses gedaan waarbij naar nieuwe verbanden wordt gezocht tussen leefstijl, gezondheidsgedrag en de werksituatie.

Aanpakken

In samenspraak met de werknemers worden interventies (door)ontwikkeld om de gezondheid van werknemers te verbeteren en om het gebruik van de interventies te vergroten. Ook wil men met verschillende interventies gezonde eetgewoonten stimuleren op het werk en is er aandacht voor interventies speciaal voor werknemers met chronische ziekten.

Start en looptijd

Uiterlijk 1 juni 2018 gaan de projecten van start. De looptijd van de projecten varieert tussen de 18 en 48 maanden. In 2019 worden de eerste resultaten verwacht.

Werk(en) is gezond

Werk(en) is gezond is een van de 5 deelprogramma’s van het 5e Preventieprogramma, en levert kennis op die bijdraagt aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie (NPP). Het onderzoek richt zich op het stimuleren van gezondheid op de werkplek, met specifieke aandacht voor werkenden met een lage sociaaleconomische positie al dan niet met een chronische aandoening.

Meer informatie

]]>
news-1984 Thu, 21 Dec 2017 14:10:00 +0100 Subsidie voor gemeente voor inrichten gezondheidsbeleid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-gemeente-voor-inrichten-gezondheidsbeleid/ Bent u bezig met gezondheidsbevordering in uw gemeente? Wanneer u wilt werken aan effectief preventief gezondheidsbeleid kunt u bij ZonMw subsidie aanvragen. Het geld is bestemd voor inzet van erkende interventies. Zodat u weet dat uw aanpak effectief is. Wanneer u een erkende interventie inzet, verstevigt u de uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid. Het werken met erkende interventies biedt ook handvatten om uw deskundigheid op dit gebied te versterken en uit te breiden.

Integraal gezondheidsbeleid is effectiever

Uitdagingen op het gebied van gezondheid in een gemeente zijn vaak complex. Veel aspecten zoals ruimtelijke ordening, welzijn, inkomen, onderwijs, participatie, milieubeleid en wijkvoorzieningen spelen een rol. Al deze aspecten kunnen een plek krijgen via een integrale benadering. Maar hoe bepaalt u welke interventie u gaat inzetten? Er zijn al veel interventies ontwikkeld en in de praktijk getoetst. Deze subsidieoproep is erop gericht om de toepassing van deze erkende interventies in de praktijk te bevorderen.

Maak gebruik van kennis en ervaring bij de buren

In heel Nederland zijn gemeenten bezig met de inrichting van hun gezondheidsbeleid. U bent niet de enige. Het is dan ook niet nodig om altijd zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Kennis en ervaring opgedaan in andere gemeenten en in onderzoek kan voor u nuttig zijn. Doet u mee met deze oproep, dan kunt u heel makkelijk samenwerken met andere gemeenten en onderzoekers. Om in aanmerking te komen voor subsidie kunnen alleen samenwerkingsverbanden een aanvraag doen.

Samenwerkingsverbanden vragen de subsidie aan

Een samenwerkingsverband bestaat in ieder geval uit een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid en/of een Werkplaats Sociaal Domein, minimaal drie gemeenten en de betrokken GGD(en). Daarnaast kunnen ook andere partijen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. Per samenwerkingsverband kan maximaal € 500.000,- subsidie worden aangevraagd.

Waarom deze subsidie?

De subsidieoproep is gericht op het beter gebruiken van bestaande kennis: gevalideerde meetinstrumenten en erkende interventies. Ook wil ZonMw het samen leren door onderzoeksinstellingen en gemeentelijke uitvoeringspraktijk stimuleren.

Informatiebijeenkomst op 5 maart 2018

Meer weten? ZonMw organiseert op 5 maart 2018 een informatiebijeenkomst in Utrecht. De bijeenkomst duurt van 13.00 – 17.00 uur en vindt plaats bij Seats2meet.

Meer informatie


]]>
news-1975 Thu, 21 Dec 2017 12:30:00 +0100 Stimuleringssubsidie Centrum Gezond Leven erkenningstraject https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stimuleringssubsidie-centrum-gezond-leven-erkenningstraject/ Bent u interventie-eigenaar en wilt u graag uw interventie aanbieden ter beoordeling voor opname in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven? Vraag dan nu subsidie aan. U komt in aanmerking voor ondersteuning als uw interventie het doel heeft gezondheid te bevorderen of ziekte te voorkomen. En als uw interventie is ontwikkeld of onderzocht binnen 1 van de volgende ZonMw programma’s: Preventie Programma 3, 4, 5 of Zwangerschap en Geboorte I.

Doel van de oproep

Met deze oproep wil ZonMw een bijdrage leveren aan de bevordering van gezondheid van mensen en  het zo veel mogelijk voorkomen van ziekte. De inzet van erkende interventies kan positief bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen. Bij erkende interventies is er inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit.

Interventiedatabase ‘Gezond en Actief Leven’

Vanuit ZonMw-programma’s is veel onderzoek naar interventies gefinancierd. Om de ontsluiting van deze onderzoeksresultaten en het gebruik van effectieve interventies te stimuleren, biedt ZonMw financiële ondersteuning bij het doorlopen van het erkenningstraject van het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL). Interventie-eigenaren kunnen financiële ondersteuning krijgen bij het aanbieden en het doorlopen van dit CGL erkenningstraject. De subsidie wordt uitgekeerd als de erkenning is toegekend.

Deadline indiening

Vanaf 21 december kunt u uw aanvraag indienen. Subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.  Nadat uw aanvraag bij ons is binnengekomen ontvangt u de beoordeling binnen 6 weken. De subsidie bedraagt maximaal € 15.000,- per aanvraag (incl. BTW). U dient het gevraagde subsidiebedrag te onderbouwen in uw aanvraag. Het totaal beschikbare budget binnen deze ronde bedraagt € 500.000,-. De looptijd bedraagt maximaal 12 maanden. Indien het volledig beschikbare subsidiebudget binnen deze subsidieronde is toegekend, kunnen er geen nieuwe aanvragen meer toegekend worden. Wij maken dit bekend op de website.

Meer informatie

]]>
news-1740 Tue, 31 Oct 2017 11:38:18 +0100 Heilige boontjes wint prijs https://hetccv.nl/nieuws/nieuws-detail/article/heilige-boontjes-wint-de-ccv-hein-roethofprijs-2017/ Heilige Boontjes biedt ex-gedetineerde jongeren in de leeftijd tot 27 jaar in een leer-werktraject een perspectief op de arbeidsmarkt. In een koffiebar in Rotterdam leren de jongeren arbeids- en sociale vaardigheden. Het project klinkt veelbelovend, maar is de aanpak ook effectief? De gemeente Rotterdam heeft de Hogeschool Rotterdam gevraagd om onderzoek te doen naar de werkzame elementen. ZonMw financierde het onderzoek via het programma Vakkundig aan het werk.  

]]>
news-1604 Wed, 27 Sep 2017 09:59:14 +0200 Terugkoppeling informatiebijeenkomst Vakkundig aan het werk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/terugkoppeling-informatiebijeenkomst-vakkundig-aan-het-werk/ De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen over methodisch werken en integraal werken is 30 november 2017, 14:00 uur. Om potentiële subsidieaanvragers uitleg te geven over het indienen van de subsidieaanvraag organiseerde ZonMw donderdag 14 september een informatiebijeenkomst. ZonMw gaf een toelichting op de 2 openstaande subsidieoproepen en beantwoordde vragen.
Om methodisch werken te illustreren lichtte Paul van der Aa, lector Hogeschool Rotterdam zijn onderzoek ‘Versterken methodisch werken HRM’ toe. Van der Aa kijkt naar het handelen van de professional als werkzaam bestanddeel van een interventie. Zijn onderzoek gaat over de samenhang tussen gemeentelijke human resource-interventies en het methodisch werken van  klantmanagers die zich bezighouden met arbeidsre-integratie.    

Casuïstiekvoering ter bevordering van integraal werken

Dagvoorzitter Monique Peltenburg sprak met Sanneke Verweij  (Movisie) en Machteld van de Wetering (beleidsadviseur sociale wijkteams gemeente Almere) over casuïstiekvoering om integraal werken te bevorderen. In het gesprek vertelt Van de Wetering dat het voor een gemeente soms moeilijk is om de integraliteit te bewaken. Als voorbeeld noemt zij het bestaan van verschillende loketten voor cliënten. Met 1 loket is nog niet alles opgelost, want achter dit loket is afstemming en samenwerking nodig. Men heeft elkaar nodig. Dit beaamt Verweij. Bij de dienst- en zorgverleners staat in hun werk de cliënt altijd centraal. Dat bindt deze professionals. Vanuit deze gedachte zullen zij aan de hand van casuïstiekbespreking kunnen kijken  hoe hun samenwerking te verbeteren.

Meer informatie

]]>
news-1476 Tue, 15 Aug 2017 16:06:01 +0200 Strenge aanpak Rotterdamse bijstandsgerechtigen loont https://www.volkskrant.nl/economie/strenge-aanpak-rotterdamse-bijstandsgerechtigden-loont~a4501805/ Rotterdam krijgt bijstandsgerechtigden met een speciaal project sneller aan het werk dan de gemeente zelf had verwacht. De afgelopen drieënhalf jaar hebben twaalfduizend Rotterdammers met hulp van de gemeente vanuit de bijstand een baan gevonden. Een half jaar eerder dan de stad verwachtte toen het met het project WerkLoont begon.  

]]>
news-1392 Tue, 18 Jul 2017 10:08:43 +0200 Almere helpt 45-plussers aan werk, en werkt het? http://www.almere.nl/over-almere/actueel/nieuwsitem/artikel/toekenning-landelijke-subsidie-voor-vervolgonderzoek-45-plus-aanpak/ Sinds 2016 heeft de gemeente Almere 159 45-plussers met een bijstandsuitkering extra intensieve begeleiding geboden met veel aandacht voor maatwerk. Dit heeft geleid tot een flinke toename van de uitstroom naar betaald werk. De gemeente wil vervolgonderzoek laten doen naar de effectiviteit van de 45-plus-aanpak. Hiervoor krijgt zij subsidie van het programma ‘Vakkundig aan het werk’ van ZonMw.  

]]>
news-1246 Thu, 13 Jul 2017 08:00:00 +0200 Gehonoreerde projecten 2e ronde Vakkundig aan het werk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gehonoreerde-projecten-2e-ronde-vakkundig-aan-het-werk/ In de 2e subsidieronde van het programma Vakkundig aan het werk zijn 23 subsidieaanvragen ingediend en zijn onlangs 12 projecten gehonoreerd voor een totaal bedrag van 2 miljoen. Het doel van het programma is gemeenten te ondersteunen bij het plaatsen van zoveel mogelijk mensen in zo regulier mogelijk, betaald werk en het terugdringen van armoede en problematische schulden. De vraag ‘wat werkt voor wie, waarom en wanneer’ staat centraal. De projecten die gehonoreerd zijn ontwikkelen kennis over de effectiviteit van interventies die worden ingezet door gemeenten in het domein van werk en inkomen. In deze ronde konden aanvragen worden ingediend op drie programmalijnen:

 1. Re-integratie
  De gemeente Almere gaat onderzoek doen naar de effectiviteit van een nieuwe re-integratie-aanpak voor oudere bijstandsgerechtigden. Nijmegen doet onderzoek naar de effecten van positieve psychologie op mentale gezondheid, sociale netwerkvorming en (duurzame) arbeidsparticipatie. In een ander project bundelen de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Best de krachten om zoveel mogelijk mensen met psychische problemen uit de gemeentelijke praktijk blijvend aan betaald werk te helpen.
 2. Methodisch werken
  Eén van de projecten in deze programmalijn maakt inzichtelijk wat een stress-sensitieve aanpak (Mobility Mentoring) oplevert als die wordt ingezet in het sociaal domein, om zo een bijdrage te leveren aan het methodisch werken in gemeenten voor onder andere schuldhulpverleners en maatschappelijk werkers. Dit project wordt uitgevoerd bij de gemeente Alphen aan den Rijn.
 3. Schuldhulpverlening en armoedebestrijding
  In een gehonoreerd project, waar 19 gemeenten bij betrokken zijn, wordt de effectiviteit onderzocht van de budgetcursus om problematische schulden van SHV-cliënten te voorkomen of te verminderen. Een ander onderzoek richt zich op de bijdrage van vrijwilligers aan de effectiviteit van de schuldhulpverlening. Ook armoedebestrijding krijgt aandacht: Leeuwarden onderzoekt de effecten van de inzet van een peer-to-peer interventie bij armoedebestrijding onder jongeren

Start en looptijd

De projecten starten dit najaar 2017. De looptijd van de projecten varieert tussen de 24 en 48 maanden. Eind 2018 worden de eerste resultaten verwacht.

Het kennisprogramma

Vakkundig aan het werk loopt van 2015 tot en met 2018 en heeft een budget van 10 miljoen euro. Het programma financiert wetenschappelijk onderzoek op het terrein van werk en inkomen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. ZonMw werkt nauw samen met het ministerie van SZW, Divosa, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het ministerie van VWS.

Gemeenten en kennisorganisaties kunnen samen vanaf 22 juni tot en met 3 oktober bij ZonMw een projectidee indienen voor de 3e subsidieronde van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk.

Meer informatie


]]>
news-1294 Thu, 22 Jun 2017 11:00:46 +0200 Derde subsidieronde Vakkundig aan het werk geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/derde-subsidieronde-vakkundig-aan-het-werk-geopend/ Gemeenten en kennisinstellingen kunnen vanaf 22 juni samen een aanvraag indienen bij het programma Vakkundig aan het werk. Deze oproep richt zich op het ontwikkelen van kennis over effectieve aanpakken in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op het terrein van werk en inkomen. De kennis die in de projecten wordt ontwikkeld moet direct in de praktijk toepasbaar zijn. Vakkundig aan het werk is een programma dat ZonMw uitvoert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Wat werkt voor wie en waarom?

Bij veel gemeenten leeft de vraag wat werkt voor wie en waarom? Om deze vragen te beantwoorden zijn wij op zoek naar onderzoeksprojecten die zich richten op 1 van onderstaande onderwerpen (programmalijnen):

 • Werkgeversgerichte aanpakken voor de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Duurzame gedragsverandering door interventies op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebestrijding;
 • Interventies om methodisch werken te bevorderen;
 • Het ontwikkelen van casuïstiekvoering om integraal werken te bevorderen.

Re-integratie en Schuldhulpverlening en armoedebestrijding

Voor Re-integratie en Schuldhulpverlening en armoedebestrijding bestaat de subsidieronde uit 2 verschillende fasen: een projectidee en een uitgewerkte subsidieaanvraag. De deadline voor indienen van een projectidee is 3 oktober 2017, 14.00 uur. Alleen de meest relevante projectideeën krijgen een advies om het idee uit te werken tot een volledige subsidieaanvraag.

Methodisch werken en Integraal werken

Voor Methodisch werken en Integraal werken kunt u direct een volledige subsidieaanvraag indienen. Er zal dus geen fase zijn waarin eerst een projectidee wordt ingediend. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is 30 november 2017, om 14:00. Over het indienen binnen deze programmalijnen organiseert ZonMw op 14 september een informatiebijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website.

Gemeenten en kennisorganisaties doen samen een aanvraag

Eén of meerdere gemeente(n) en een kennisorganisatie zoals een universiteit, een hogeschool, een kennisinstelling of een onderzoeksbureau, kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen. In de uitvoering kunnen andere partijen betrokken worden afhankelijk van de programmalijn. We streven naar landelijke spreiding van projecten over grote en kleine gemeenten binnen Nederland. Daarnaast kijken we naar spreiding van projecten over kennisinstellingen.

Over Vakkundig aan het werk

Vakkundig aan het werk loopt van 2015 tot en met 2018 en heeft een budget van 10 miljoen euro. Het programma financiert onderzoek op het terrein van werk en inkomen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. ZonMw werkt nauw samen met het ministerie van SZW, Divosa, de VNG, het UWV en het ministerie van VWS.

Meer informatie


]]>
news-1220 Wed, 31 May 2017 14:07:14 +0200 Binnenkort nieuwe subsidieronde Vakkundig aan het werk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/binnenkort-nieuwe-subsidieronde-vakkundig-aan-het-werk/ Vanaf 22 juni kunnen gemeenten en kennisorganisaties projectideeën indienen voor onderzoeken die gaan over werk en inkomen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Bij veel gemeenten leeft de vraag wat werkt voor wie en waarom? Het programma Vakkundig aan het werk stimuleert onderzoek naar concrete antwoorden op deze vragen. Deze oproep richt zich op het ontwikkelen van kennis over effectieve aanpakken over re-integratie, methodisch werken, schuldhulpverlening en armoedebestrijding en integraal werken. De kennis die uit de projecten voortkomt moet direct in de praktijk toepasbaar zijn. Vakkundig aan het werk is een programma in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Prioriteiten 3e subsidieronde

De onderzoeken binnen deze subsidieronde gaan over de volgende onderwerpen:

Re-integratie

Bij aanvragen binnen dit onderwerp ligt de nadruk op de effectiviteit van werkgeversgerichte dienstverlening.

Methodisch werken

Bij aanvragen binnen dit onderwerp ligt de nadruk op een effectieve inzet van instrumenten, het versterken van het effectief handelen van gemeentelijke uitvoeringsprofessionals en een effectieve gemeentelijke dienstverlening.

Schuldhulpverlening en armoedebestrijding

Bij aanvragen binnen dit onderwerp ligt de nadruk op duurzame gedragsverandering van mensen met problematische schulden.

Integraal werken

Onderzoeken binnen dit thema richten zich vooral op regionale of lokale netwerken waar gemeenten bij betrokken zijn (zoals de werkplaatsen sociaal domein). Hier zijn wij op zoek naar integrale aanpakken die oplossingen bieden voor cliënten met meerdere problemen. Dit kunnen problemen zijn op diverse levensdomeinen, waaronder problemen op het domein van werk en inkomen.

Meer informatie

•    Projecten Vakkundig aan het werk
•    Over het programma Vakkundig aan het werk

]]>