Meer weten over de BAR?

In mei 2021 is de eerste versie van het instrument voor Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) gelanceerd. Misschien heeft u er al een blik op geworpen, of staat u te popelen om het gebruiken. Maar wat is het BAR-instrument nu precies? Wie gaat het gebruiken? Wat kan ik er als bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of verzekeringsarts mee? En wat is de status van dit nieuwe instrument? Het antwoord op deze en andere veel gestelde vragen vindt u in deze FAQ’s. 

Lees ook de BAR-leidraad die verscheen bij dit instrument.

Website voor doorontwikkeling BAR nu online

Met subsidie uit het ZonMw-programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces is de doorontwikkeling van het BAR-instrument mogelijk gemaakt. Een onderzoeksconsortium van Amsterdam UMC, UMC Groningen en HAN University of Applied Sciences start in februari 2022 met deze doorontwikkeling. Communicatie met bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen is in dit onderzoek essentieel. Daarom is op 1 februari de website BAR-project.nl gelanceerd.

Intentieverklaringen

Met een intentieverklaring geven de beroepsverenigingen (NVAB, NVVG, NVVA) en brancheorganisaties (OVAL, Kwaliteit op Maat) en UWV aan actief samen te willen werken aan de doorontwikkeling van de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR).

Meer weten over de intentieverklaring?

Informatiebijeenkomst BAR (29 november 2021)

Heeft u de bijeenkomst gemist? Bekijk deze hier terug

De presentaties

BAR Talks: bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts in gesprek

Welke informatie is er nodig voor effectieve re-integratie?

Een zieke medewerker maakt in het re-integratietraject een reis langs verschillende professionals. Bij langdurig verzuim ziet de medewerker bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts. Soms is er ook contact met bijvoorbeeld arbeidspsychologen, arbeidshygiënisten, bedrijfsfysiotherapeuten.

Iedere professional onderzoekt, beschrijft en beoordeelt - en legt die informatie vast. Door de introductie van het instrument voor Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) realiseerde bedrijfsarts Madelijn de Kleine zich dat ze een deel van die informatiereis niet kent. ‘Ik weet uiteraard goed wat de rol is van arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Maar het gekke is: ik weet niet precies wat een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige doet met de informatie die ik vastleg. En of zij wel de informatie krijgen die ze nodig hebben.’

Om antwoord te vinden op deze en andere vragen gaat Madelijn in de ‘BAR Talks’ op onderzoek uit. Ze praat met Lydia in ’t Hout, arbeidsdeskundige in de private sector, Arjan Henken, arbeidsdeskundige in de publieke sector, en Tim de Wit, verzekeringsarts in de publieke sector. Ze praten met elkaar over het proces van re-integratie, de samenwerking tussen de professionals, en de kansen en uitdagingen die een nieuw instrument biedt. Hoe lopen informatiestromen nu? En hoe zouden ze moeten lopen? Wat hebben we met z’n allen nodig om een zieke werknemer goed te begeleiden?

De terugkerende conclusie in alle gesprekken: samenwerken, maar vooral denken in mogelijkheden zijn essentieel voor effectieve re-integratie. Het BAR-instrument en het onderliggende, gedeelde begrippenapparaat helpen daarbij. ‘Het is heel fijn om gewoon met elkaar in gesprek te gaan’, aldus Madelijn. ‘Ik begrijp steeds meer wie welke informatie nodig heeft en waarom. Ik heb goede hoop dat een doorontwikkeld BAR-instrument onze samenwerking én de re-integratie nog verder kan verbeteren.’

BAR Talk: in gesprek met Lydia in 't Hout

‘Tijdens het gehele traject van re-integratie moet je de belastbaarheid en re-integratie multifactorieel bekijken. Dat doe je samen, als professionals.’ Benieuwd naar het hele gesprek tussen Madelijn en Lydia?

Bekijk de BAR Talk

BAR Talk: in gesprek met Arjan Henken

‘We hebben heldere beschrijvingen nodig: in welke mate en situaties is iemand beperkt? En vooral: wat kan diegene nog wel?’ Benieuwd naar het gesprek tussen Madelijn en Arjan?

Bekijk de Bar Talk

BAR Talk: in gesprek met Tim de Wit

‘Definities zijn belangrijk. We gebruiken nu soms hetzelfde woord, maar bedoelen dan iets anders.’ Benieuwd naar het gesprek tussen Madelijn en Tim?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website