Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de (kosten)effectiviteit van meerdere screeningstrategieën voor chronische nierziekte.

 

Deelnemers van dit onderzoek werden via hun werkgever of verzekeraar benaderd voor deelname aan dit onderzoek. Via de Persoonlijke GezondheidsCheck van &niped werden verschillende risicofactoren voor cardiometabole aandoeningen bepaald. Op basis van verschillende soorten metingen konden meerdere screeningstrategieën worden geëvalueerd.

 

Het opsporen van chronische nierziekte is het meest (kosten)effectief op basis van albumine-creatinine-ratio (ACR) bepalingen al dan niet in combinatie met een simpele vragenlijst voor het inschatten van het cardiometabole risico ('Test uw Risico' (TuR), zie www.testuwrisico.nl).

 

De resultaten van dit onderzoek zijn met name geschikt en relevant binnen de beroepsbevolking. De deelnemers waren vooral werknemers, ZZP-ers en gepensioneerden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De uitkomsten van de kosteneffectiviteitsanalyse laten zien dat het screenen naar CKD in een populatie ouder dan 40 jaar kosteneffectief is, met de strategieën van ACR en uitgebreide TuR & ACR als de meest kosteneffectieve scenario’s. Alhoewel deze bevindingen meer als hypothese genererend in plaats van hypothese testend geïnterpreteerd moeten worden, blijkt de uitgebreide TuR in combinatie met ACR vanuit een kosteneffectiviteitsperspectief beperkte toegevoegde waarde te hebben in vergelijking met screening op basis van ACR alleen. Tevens blijkt dat het TuR algoritme alleen in de studiepopulatie, waar sprake bleek van een lage nierziekte prevalentie, niet kosteneffectief is.

 

Voor vervolgonderzoek is is het zinvol om ook een scenario zonder vroege opsporing mee te nemen, waarbij mensen met CKD dan op basis van de huidige zorgpraktijk zouden worden geïdentificeerd. Tevens is het voor de evaluatie van lange termijn effecten en de kosten hiervan van belang om naast de impact van een eerste event ook follow-up effecten en kosten daarvan mee te wegen. Hierbij zouden dan ook de bredere maatschappelijke effecten en kosten (bijvoorbeeld als gevolg van werkverzuim) meegewogen kunnen worden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Chronic kidney disease (CKD) is an increasing problem in the general population, due to the increasing incidence of risk factors like poor lifestyle (obesity, salt consumption, smoking), hypertension, diabetes and aging of the population. Alongside morbidity and risk of progression to end-stage renal disease requiring dialysis, decreased renal function and (micro)albuminuria are important risk factors for cardiovascular disease (CVD).

 

Interventions for management or halting progression of CKD are most effective in early stages of disease, which underlines the importance of prevention and early detection.

 

Guidelines advice measuring CKD parameters only in the presence of increased cardiovascular risk (for example, SCORE>=20%) or when diagnosing diabetes or cardiovascular disease. Using this strategy, up to 75% of patients with presence of CKD remains undiagnosed, delaying possible benefits of early preventive interventions.

 

Using data from more than 43.000 individuals who participated with NIPED´s integrated risk profiling approach (‘het PreventieKompas’), by combining two existing screening methods, we have created a new algorithm for selecting individuals at high risk for developing CKD. In our cross-sectional dataset, this algorithm has excellent discriminative abilities for detection of decreased kidney function, in particular for CKD in more advanced stages. In this project, we will prospectively validate this algorithm in practice and compare its additional value with regard to the existing strategies as applied by current national and international guidelines.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website