Projectomschrijving

Een nieuwe maat voor geïnformeerde keuze bij kankerscreening

Vraagstuk

Het maken van een geïnformeerde en bewuste keuze voor deelname aan bevolkingsonderzoek naar kanker is belangrijk. Deelname aan kankerscreening heeft niet alleen voordelen, maar ook nadelen zoals fout-positieve uitslagen en overdiagnose. Er zijn echter geen valide meetinstrumenten om te bepalen of mensen een geïnformeerde keuze maken. Dit komt onder andere doordat ‘geïnformeerde keuze’ een complex begrip is.

Onderzoek

Dit onderzoek ontwikkelt en valideert een nieuwe IDM-schaal voor kankerscreening. IDM staat voor informed decision making.

Verwachte uitkomst

Een nieuw meetinstrument voor geïnformeerde keuze binnen de setting van kankerscreening. Dit meetinstrument sluit aan bij hoe mensen keuzes maken in het dagelijks leven. De maat zal rekening houden met de condities voor een geïnformeerde keuze, zoals voldoende gezondheidsvaardigheden. De maat kan dienen als kwaliteitsindicator van screeningsprogramma’s. Met behulp van de nieuwe maat kunnen tevens interventies worden ontwikkeld om geïnformeerde keuzes te bevorderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website