Projectomschrijving

The FEMININE study: goed geïnformeerd kiezen voor deelname aan bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker door Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen
 
Vraagstuk
Het was onbekend waarom er relatief weinig Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen meedoen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, terwijl deze kanker juist bij hen vaker voorkomt. Het was de vraag of hun besluitvorming gebaseerd is op een goed geïnformeerde keuze en of we deze besluitvorming kunnen verbeteren door cultureel op maat gemaakte voorlichtingsfilmpjes in hun sociale netwerken te verspreiden.
 
Onderzoek
We onderzochten in hoeverre de huidige besluitvorming van deze vrouwen gebaseerd is op een goed geïnformeerde keuze, en welke factoren meespelen. Vervolgens probeerden we de besluitvorming te verbeteren door het ontwikkelen, verspreiden en evalueren van voorlichtingsfilmpjes.
 
Uitkomst
Uit het FEMININE project is gebleken dat Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen gebrekkige kennis hebben over baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek. Daarmee is de geïnformeerde besluitvorming beperkt. Deze vrouwen nemen echter niet alleen feitelijke medische informatie mee in hun besluit, maar vooral ook praktische, emotionele, culturele en religieuze aspecten. Er zijn belemmerende en bevorderende factoren gevonden en verwerkt in cultureel op maat gemaakte filmpjes. De filmpjes zijn vervolgens online via influencers en sociale netwerken succesvol verspreid. Bij Marokkaans-Nederlandse vrouwen leidde een filmpje tot beter geïnformeerde beslissingen dan wanneer alleen de folder werd bekeken. Bij Turks-Nederlandse vrouwen was dit niet het geval. Ook dachten vrouwen door de filmpjes vaker dat de zelfafnameset makkelijk te gebruiken is en minder vaak dat het pijnlijk zou zijn. De filmpjes zijn daarom toegevoegd aan de landelijke communicatie over het bevolkingsonderzoek.

 

Implementatie project

In 2020 is vanuit de programmalijn Kennisbenutting en Implementatie van het Preventieprogramma een implementatie impuls gehonoreerd. Dit implementatieproject zal zich met de opgedane ervaringen focussen op de implementatie van een effectieve “blended learning approach”. Zie voor meer informatie over dit project met de titel Stimuleren van weloverwogen besluitvorming aangaande deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen – a blended learning approach.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website