Projectomschrijving

Doel

Dit project richt zich op een betere samenwerking tussen arboprofessionals en zorgprofessionals, om zo werkenden met lagere sociaal economische status (SES) en multiproblematiek beter te kunnen helpen. Hiermee kan langdurig ziekteverzuim worden voorkomen en de gezonde inzetbaarheid worden verbeterd.

Achtergrond

Mensen met meer praktisch werk en vooral degenen met een lagere SES hebben vaker gezondheidsklachten dan mensen met meer administratieve functies en een hogere SES. Niet alleen de fysieke belasting en/of zwaardere arbeidsomstandigheden spelen daarbij een rol, maar vaak ook een minder goede leefstijl en leefomstandigheden. Bij werkenden met multiproblematiek is het aanpakken van slechts één van die problemen, bijvoorbeeld alleen de knelpunten op het werk, vaak onvoldoende om iemand effectief te helpen. Voor deze groep is het belangrijk dat er met een brede blik naar alle problematiek wordt gekeken. Daarbij is het wenselijk dat er laagdrempelig tussen professionals contact kan worden gezocht. Het zorg en verzekeringsstelsel in Nederland is echter zo geregeld dat aan een strikte scheiding tussen zorg en verzuimbegeleiding wordt vastgehouden.Mensen met meer praktisch werk en vooral degenen met een lagere SES hebben vaker gezondheidsklachten dan mensen met meer administratieve functies en een hogere SES. Niet alleen de fysieke belasting en/of zwaardere arbeidsomstandigheden spelen daarbij een rol, maar vaak ook een minder goede leefstijl en leefomstandigheden. Bij werkenden met multiproblematiek is het aanpakken van slechts één van die problemen, bijvoorbeeld alleen de knelpunten op het werk, vaak onvoldoende om iemand effectief te helpen. Voor deze groep is het belangrijk dat er met een brede blik naar alle problematiek wordt gekeken. Daarbij is het wenselijk dat er laagdrempelig tussen professionals contact kan worden gezocht. Het zorg en verzekeringsstelsel in Nederland is echter zo geregeld dat aan een strikte scheiding tussen zorg en verzuimbegeleiding wordt vastgehouden.

Aanpak en verwachte resultaten

In een eerder ZONmw project Grip op Gezondheid is een erkende training ontwikkeld voor arboprofessionals. In dit project wordt deze training doorontwikkeld, zodat deze ook geschikt is voor zorgprofessionals werkzaam in de eerste lijn zoals de huisarts, praktijkondersteuner of physician assistant. Daarnaast wordt er een implementatieplan opgesteld, waarin onder andere de randvoorwaarden voor effectieve arbocuratieve samenwerking bij multiproblematiek beschreven zullen worden. De verkregen inzichten en producten zullen worden gedeeld, onder andere met betrokken professionals, opleidingsinstituten en beroepsverenigingen. Daarnaast via twee publicaties in een nationaal en internationaal vaktijdschrift.

Samenwerking

In de projectgroep zitten behalve onderzoekers en bedrijfsartsen van VUmc en TNO, ook twee vertegenwoordigers van opleidingsinstituten SGBO en hoge school InHolland, en een praktiserend bedrijfsarts in de regio.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website