Projectomschrijving

In dit project wordt er samengewerkt tussen beleid- en praktijkpartners, onderzoekers en verschillende intermediaire organisaties (Zorg aan Zet, Platform Mantelzorg Limburg, Werk & Mantelzorg, Erasmus MC, Amsterdam UMC – Locatie VUmc, Vrije Universiteit)

Doel

Aandacht voor de combinatie van mantelzorg en werk is van groot belang om duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de zorg te bevorderen. Dit project heeft als doel het implementeren, verankeren en verspreiden van het vierstappenplan voor mantelzorgvriendelijk beleid ten behoeve van het verbeteren van de bespreekbaarheid, steun en duurzame inzetbaarheid van medewerkers met mantelzorgtaken in de zorgsector.

Aanpak

Om bekendheid, bespreekbaarheid en steun rond het thema ‘werk en mantelzorg’ te bevorderen is een concreet vierstappenplan voor mantelzorgvriendelijk beleid ontwikkeld. Het vierstappenplan omvat:
1) BESPREKEN van het thema in de organisatie, startend met een behoeftepeiling;
2) BESCHRIJVEN van bestaande regelingen en op één centraal punt onderbrengen;
3) BEKWAMEN van leidinggevenden in gesprekken over mantelzorg & werk;
4) BORGEN in de gesprekscyclus en informatievoorziening voor nieuwe medewerkers in mantelzorgvriendelijk beleid.

Om tot een succesvolle implementatie te komen vindt er op drie niveaus samenwerking plaats, namelijk: leren van onderzoek en praktijk, samenwerking binnen de zorgorganisatie en samenwerking tussen zorgorganisaties.

Verwachte resultaten

Het implementatieproces wordt geëvalueerd met een uitgebreide procesevaluatie. De projectgroep bundelt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk met expertise op de thema’s mantelzorg, gezondheid, werk en duurzame inzetbaarheid. Ook vindt er kennisdeling plaats buiten de zorgsector.

Deze aanvraag bouwt voort op drie eerdere door ZonMw gefinancierde onderzoeken:

 

Lees meer over dit project in het artikel Betere werk-privé balans voor zorgmedewerkers dankzij mantelzorgvriendelijk beleid.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website