Projectomschrijving

 

In dit project wordt, met elkaar aanvullende expertises, intensief samengewerkt tussen de VU, WUR en het Voedingscentrum.
 

Doel en aanpak

Het Voedingscentrum ondersteunt scholen met het implementeren van de Richtlijnen Gezondere Kantines (RGK). Uit eerder onderzoek blijkt dat dit leidt tot gezondere kantines. Echter, het langdurig op niveau houden van een gezondere kantine vraagt om flexibele en persoonlijk afgestemde ondersteuning. Het doel van dit project is het optimaliseren van de ondersteuning bij implementatie van de RGK door de inzet van een digitaal beslissingshulpmiddel, waarmee wordt nagegaan welke ondersteuning een school in haar specifieke context (afhankelijk van o.a. schoolomgeving, -organisatie, leerlingpopulatie) nodig heeft om de schoolkantine gezonder te maken en/of deze (beter) te borgen. Hierin worden wensen van schoolleiding, -personeel en leerlingen meegenomen. Ook wordt nagegaan hoe leerlingen hier het beste bij betrokken kunnen worden.

 

Verwachte resultaten

Met het digitale beslissingshulpmiddel kan nog beter worden nagegaan welke begeleiding per school nodig is om verder te komen met het gezonder maken van de kantine en met het behouden daarvan. Ook kan deze begeleiding vervolgens efficiënter worden aangeboden. Daarnaast zal duidelijk worden welke (door)ontwikkeling van ideeën en tools rondom de implementatie van gezondere kantines nodig zijn, o.a hoe leerlingen meer betrokken kunnen worden. De resultaten van het onderzoek zullen actief onder de aandacht van scholen worden gebracht. Bovendien zullen we de resultaten publiceren in een vakinhoudelijk en mogelijk ook in een wetenschappelijk tijdschrift en deze presenteren op relevante symposia en congressen zoals het congres Gezonde School. Hiermee dragen we bij aan het op de agenda houden van De Gezonde Schoolkantine.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website