Over dit programma

De programmalijn Kennisbenutting en implementatie is onderdeel van het Preventieprogramma 2019-2022 'Integraal en met kennis aan de slag'. Naast kennisbenutting en implementatie, heeft het preventieprogramma ook aandacht voor effectiviteitsonderzoek, vroege opsporing, innovatie.

Met deze programmalijn stimuleren we dat de kennis, voortkomend uit eerdere preventieprogramma’s, wordt gebruikt en geïmplementeerd in de praktijk. Op het gebied van preventie is deze praktijk heel divers; professionals vanuit verschillende expertises werken samen aan de gezondheid van burgers. Om de kennis op passende wijze aan te bieden aan professionals, komen we met subsidierondes gericht op:

  • gemeenten
  • (zorg)praktijk  
  • opleidingen
  • richtlijnen en zorgstandaarden

In de te starten projecten gaan praktijk en zorgprofessionals actief aan de slag met wetenschappelijk onderbouwde kennis. Zo wordt de kennis verrijkt en beter toepasbaar gemaakt. Onderzoek en (zorg)praktijk leveren gezamenlijk een bijdrage aan het behoud en de bevordering van gezondheid van burgers.

Gehonoreerde projecten implementatie-impulsen

13 samenwerkingsverbanden starten met het (verder) in de praktijk zetten van zinvolle onderzoeksresultaten uit het Preventieprogramma. Dit programma heeft de afgelopen jaren veel mooie onderzoeksresultaten opgebracht. Lees meer over de gehonoreerde projecten in het nieuwsbericht 12 samenwerkingsverbanden geven implementatie-impuls aan praktijkrelevante resultaten en het nieuwsbericht over het 13e gehonoreerde samenwerkingsverband. In onze artikelenreeks 'Zo benutten we resultaten en opbrengsten beter in de praktijk' brengen we deze projecten onder de aandacht.

Gehonoreerde projecten implementatie en samenwerking

Ons preventieprogramma heeft al veel kennis opgeleverd. Hoe kunnen we kennis uit de al afgeronde projecten bundelen én verrijken? In het najaar van 2020 zijn 9 projecten gestart, gericht op samenwerking tussen die projecten en (andere) praktijkpartners. Een lerende aanpak staat hierbij centraal. Het versterken van evidence-based handelen van professionals is een belangrijke focus. Lees hier meer over in het nieuwsbericht Samenwerken aan implementatie om resultaten te bundelen en te verrijken. In onze artikelenreeks 'Zo benutten we resultaten en opbrengsten beter in de praktijk' brengen we deze projecten onder de aandacht.

Gemeenten Samen Gezond

Deze ronde stimuleert de voortgang van gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk. Het gaat om implementatietrajecten die veelbelovende aanpakken versterken en verrijken op basis van recent ontwikkelde kennis. Gemeenten, kennispartners, GGD-en, bewoners(organisaties) en andere partijen konden subsidie aanvragen.

Binnen deze oproep is apart budget gereserveerd voor het versterken van de lokale infrastructuur rond stoppen met roken op buurt- of wijkniveau. Deze aanvullende opdracht vanuit het Preventieprogramma 2019 -2022 komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord en draagt bij aan de ambitie om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. Met deze impuls worden gemeenten en ggd-en ondersteund bij het vergroten van het aantal succesvolle stoppogingen.

Onderwijsvernieuwing en samenwerking onderwijsinstellingen

Door in te zetten op onderwijsvernieuwing en samenwerking tussen onderwijsinstellingen, willen we een impuls geven aan de preventie infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden en waar de mens centraal staat. Op dit moment staan 2 subsidieoproepen open. De een richt zich op initieel onderwijs, de ander op post-initieel onderwijs en bij- en nascholing binnen een regionale context. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht of bekijk de lijst met veel gestelde vragen.

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website