HPV is seksueel overdraagbaar en komt veel voor. Van de meer dan 80 verschillende typen HPV is een aantal potentieel schadelijk. Dit zijn de zogenaamde hoogrisico virussen (hr-HPV). Op deze virussen wordt gescreend in het nieuwe bevolkingsonderzoek. Vrouwen bij wie geen hr-HPV wordt gevonden, hoeven in deze opzet minder vaak opgeroepen te worden voor vervolgonderzoek. Dit kan het aantal verwijzingen en het aantal onnodige behandelingen fors verminderen.

Screening blijft ook nodig na de introductie van HPV-vaccinatie. Zo zijn er vragen over de bescherming op lange termijn. De komende jaren blijft het bevolkingsonderzoek daarom een belangrijk middel voor het opsporen en voorkomen van baarmoederhalskanker. Dat geldt voor vrouwen die wel èn vrouwen die niet gevaccineerd zijn.

Afgerond onderzoek

HPV-vaccinatie halen of niet?

De HPV-Keuzehulp helpt meisjes samen met hun moeders te beslissen of zij zich laten inenten tegen het humaan papillomavirus (HPV), het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.

Lees over het onderzoek

Gerichter screenen op baarmoederhalskanker

Inzicht in de kans op baarmoederhalskanker maakt verfijning mogelijk van het bevolkingsonderzoek. Vrouwen met een laag risico hoeven zich minder vaak te laten testen, degenen met een hoog risico kunnen juist extra in de gaten worden gehouden.

Lees over de resultaten

ZonMw Parel Self-Screen baarmoederhalskanker

Met een eenvoudig in te brengen apparaatje kunnen vrouwen nu thuis materiaal verzamelen voor een screening op baarmoederhalskanker. Na jarenlang onderzoek naar de ontwikkeling van baarmoederhalskanker zocht Professor Chris Meijer van de afdeling Pathologie van het VUmc in Amsterdam een alternatief voor vrouwen die geen uitstrijkje willen laten maken. Met behulp van een Life Sciences Pre-Seed Grant resulteerde dit in de oprichting van het bedrijf Self-Screen dat een thuistest produceert die voldoende zekerheid biedt over de kans op kanker.

Lees meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website