Onderzoek naar nieuwe vormen van screening zijn al jarenlang een focus van het programma Vroege Opsporing. Sommige van deze onderzoeken bestaan uit meerdere projecten omdat gedegen, langlopend onderzoek nodig is om de kosten en baten van een dergelijke screening met voldoende power te kunnen vaststellen.

Deze projecten leveren veel kennis op over het screenen maar ook over het natuurlijke beloop van de ziekte. De resultaten kunnen aanleiding geven tot het onderzoeken of een nieuw van overheidswege aangeboden bevolkingsonderzoek wordt ingevoerd.

NELSON-studie

Wetenschappers uit Nederland, België en Denemarken verrichten sinds 2003 belangrijk onderzoek naar de mogelijkheden om een kosteneffectieve screening uit te voeren naar longkanker (de NELSON-studie). ZonMw draagt, met vele andere partijen, bij aan dit onderzoek. In de laatste deelstudie (NELSON-studie 3) die momenteel loopt, worden de data uit de voorgaande onderzoeken geïntegreerd. Deze studie omvat ook een kosteneffectiviteitsanalyse. Met het MISCAN-model kunnen de resultaten worden vertaald naar een mogelijk landelijk screeningsprogramma onder hoog risicogroepen. De afronding van deze studie wordt eind 2018 verwacht.

De resultaten van het Nelson-project zijn een belangrijke onderbouwing voor het wel of niet invoeren van een toekomstige screening op longkanker bij hoog risicogroepen. De resultaten zullen voorgelegd worden aan het ministerie van VWS, de Gezondheidsraad en het RIVM. Het Ministerie zal uiteindelijk besluiten of er een uitvoeringstoets gedaan zal worden om longkanker als nieuw landelijk bevolkingsonderzoek te introduceren. 

Bekijk hier de NELSON-studie 1 en de NELSON-studie 2

 


Uitgelicht

Bevolkingsonderzoek naar kanker: twee opinies

Er is veel discussie over de van overheidswege aangeboden bevolkingsonderzoeken naar kanker. De één vindt ze een zegen omdat er mensenlevens door worden gered, volgens de ander leveren ze op bevolkingsniveau nauwelijks winst op. Harry de Koning en Joost Zaat zetten hun argumenten tegenover elkaar. 

Lees het artikel
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website