Dikke darmkanker is een ziekte waarbij de klachten vaak pas laat optreden. Het vroeg opsporen van dikke darmkanker is, vanwege de ernst van de ziekte, van groot belang.

Bij vroegtijdige ontdekking van darmkanker, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Dikke darmkanker begint vaak met het vormen van poliepen die meestal pas na geruime tijd (kunnen) uitgroeien tot een kwaadaardige tumor. Deze poliepen kunnen goed in een vroegtijdig stadium worden opgespoord door screening.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

In diverse – door ZonMw-gesubsidieerde - onderzoeken in proefcohorten in de regio’s Rotterdam, Amsterdam en Nijmegen is, over een periode van 10 jaar, nagegaan op welke manier een bevolkingsonderzoek naar (voorstadia van) dikke darmkanker zo effectief en laagdrempelig mogelijk kan worden opgezet. De berekeningen wijzen uit dat een volledig ingevoerd bevolkingsonderzoek jaarlijks 1400 sterfgevallen voorkomt en 10.000 patiënten behoedt voor een zwaardere behandeling (bron: Gezondheidsraad, 2009). Op termijn kunnen jaarlijks 2400 sterfgevallen worden voorkomen (bron: Uitvoeringstoets RIVM, 2011).

Het ministerie van VWS heeft daarom in mei 2011 besloten tot invoering van een landelijk bevolkingsonderzoek. Dit bevolkingsonderzoek wordt stapsgewijs ingevoerd vanaf 2014 en zal in 2019 nationaal dekkend zijn. De Landelijke Monitoring Bevolkingsonderzoek Darmkanker 2016 is te vinden op de site van het RIVM.

Parel voor bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker

Prof. dr. Ernst Kuipers (hoogleraar Maag-, darm- en leverziekten Erasmus MC) en dr. Evelien Dekker (maag-, darm- en leverarts AMC) ontvingen in maart 2013 de ZonMw Parel voor door ZonMw-gesubsidieerd afgerond onderzoek naar dikke darmkankerscreening. 

Lees meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website