Het programma Vroege Opsporing besteedt ook aandacht aan individuele screening. In de eerste en tweede lijn en bij arbodiensten worden gezonde burgers gescreend op mogelijke risico-indicatoren of een ziekte of aandoening. Een voorbeeld hiervan is het vaststellen van een risicoprofiel voor hart- en vaatziekten in een zogenaamd Preventieconsult.

Preventieconsult: pilot voor betere opsporing risicogroepen

Het PreventieConsult is een pilot voor betere opsporing van mensen met hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekten. De pilot is ontwikkeld door verschillende betrokken partijen, waaronder de Hartstichting, het Diabetesfonds en het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het preventieconsult kan worden toegepast door huisartsen of bedrijfsartsen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft een standaard ontwikkeld voor het preventieconsult module cardio-metabool risico. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) onderzoekt de haalbaarheid van dit consult in de praktijk.

Binnen het programma is er onder andere ook onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit en veiligheid voor het afbouwen van bloeddruk- en cholesterolverlagende medicatie en de effectiviteit van het gebruik van een polypill, waarin een aantal medicijnen worden gecombineerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website