Een goede informatievoorziening is belangrijk bij het maken van een keuze met betrekking tot de gezondheid. Het aanbod van preventieve medische screeningsonderzoeken aan de Nederlandse consument, zonder specifieke gezondheidsklachten, groeit sterk. Naast de van overheidswege aangeboden bevolkingsonderzoeken, kan de burger ook kiezen voor verschillende medische onderzoeken en (zelf)tests: de zogenaamde health checks.

Deze health checks worden aangeboden in de huisartspraktijk, door werkgevers, commerciële instituten, verzekeraars en via internet. De consument heeft veelal weinig inzicht in de kwaliteit van dergelijke preventieve onderzoeken en tests.

Goede informatievoorziening is essentieel om een afgewogen keuze te maken. Keuzehulpen kunnen een goede ondersteuning bieden in het gesprek tussen burger en zorgverlener om te komen tot een afgewogen keuze. ZonMw honoreert daarom verschillende projecten die burgers kunnen helpen bij het maken van een goed geïnformeerde keuze.

Evaluatie richtlijn preventief medisch onderzoek

In 2011 heeft ZonMw opdracht gegeven om een multidisciplinaire richtlijn Preventief medisch onderzoek op te stellen. De multidisciplinaire richtlijn die met inbreng van de verschillende partijen is ontwikkeld, is door NMG vanaf 2013 geïmplementeerd en in 2016 geëvalueerd.

Uit de evaluatie blijkt dat de richtlijn de burger onvoldoende bescherming biedt tegen de risico’s van preventief medisch onderzoek. De richtlijn is derhalve teruggetrokken maar kan nog wel als kwaliteitskader dienen voor aanbieders van health checks.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website