Inwoners met een lage sociaaleconomische status hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange (gezonde) levensverwachting. Preventieonderzoek zet in op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen om hen meer veerkracht te geven om zelf te werken aan gezond(er) leven en leefstijl. Zo werken we met kennis aan gezondheid voor iedereen.

Uitgelicht

Veerkracht vergroten

Kennis uit onderzoek helpt gemeenten om inwoners beter te ondersteunen bij het terugdringen van schulden en bij het vinden van regulier betaald werk. Mede hierdoor verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Veerkracht vergroten door werk en minder schulden

Kwetsbare zwangere heeft informatie op maat over kraamzorg nodig

Kwetsbare zwangeren nemen vaak weinig en soms helemaal geen kraamzorg af, terwijl ze er gezien hun omstandigheden juist veel baat bij kunnen hebben.

Lees het interview

Verschillen in de wijk

Burgers met een lage sociaaleconomische status hebben vaker gezondheids-problemen en een minder lange (gezonde) levensverwachting. Door gebruik te maken van de omgeving kunnen we gezondheidsachterstanden verklaren, voorkomen en verkleinen.

Gezondheidsachterstanden verklaren, voorkomen en verkleinen

Verschillen op het werk

Hoe kan kennis bijdragen aan het verkleinen van de sociaaleconomische verschillen in ervaren gezondheid van werknemers? Kennis uit onderzoek helpt werkgevers, om de gezondheid van werknemers met een lage sociaal economische positie te bevorderen.

Bevorderen sociaaleconomische positie op werk

Kwetsbare zwangeren

Een lage opleiding of laag inkomen, vergroten de kans op problemen rond zwangerschap en geboorte. Het is van belang om risico’s veel eerder te signaleren en ondersteunen, om problemen bij ouder en kind te voorkomen.

Kwetsbare zwangeren signaleren en ondersteunen

Beter benutten gezondheids- potentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie

In november vonden twee online bijeenkomsten plaats over de NWA oproep Gezondheidsverschillen. Om aan te sluiten op de behoefte van de deelnemers, volgde nog een tweede matchmakingsbijeenkomst op vrijdag 22 januari 2021. De deadline voor de verplichte vooraankondiging is 25 februari 2021.

Lees meer op de programmapagina

Ethische dilemma's

Welke verschillende plaatselijke maatregelen kunnen gemeentes nemen om gezondheidsverschillen tussen rijk en arm terug te dringen? En wat zijn hierbij de ethische dilemma’s?

Dit project onderzoekt ethische dilemma’s in Utrecht

Actueel

Een ‘systeembenadering’ in de NWA-oproep Gezondheidsverschillen - Wat wordt bedoeld?

Over de subsidieoproep NWA Gezondheidsverschillen komen vragen binnen over één van de uitgangspunten van de oproep: een systeembenadering. Omdat de deadline voor vooraankondiging nadert (25 februari) is ter verduidelijking hierover extra informatie beschikbaar gesteld op de programmapagina. Ook is het nog mogelijk aan te melden voor de tweede matchmakingsbijeenkomst op 22 januari.

Nieuws

Coronacrisis: geen koffie maar een praatje bij de deur of contact via WhatsApp

In april en mei 2020 zijn twintig uitgebreide telefonische interviews afgenomen bij Arnhemse wijkbewoners, mensen die normaal gesproken deelnemen aan de activiteiten van sociale wijkinitiatieven. Tijdens de coronacrisis vielen deze zaken allemaal weg. Hoe gingen ze daarmee om? Wat ging wel door en hoe hielden mensen toch contact met elkaar? Project Zin in de Wijk onderzocht het (ronde Sociaaleconomische gezondheidsverschillen).

Elders gezien

Rapport RIVM over perinatale sterfte

RIVM onderzocht hoe het komt dat de daling van de perinatale sterfte stagneert. Een toename in het aantal vroeggeboortes, ongezonde leefstijl van aanstaande moeders en sociale factoren zoals laaggeletterdheid, taalachterstand, en armoede factoren zijn van invloed. Een van de aanbevelingen is onderzoek naar oorzaken en gevolgen van vroeggeboorte en hoe dat via preventie en zorg kan worden teruggedrongen.

Nieuws

Samen Sportief in Beweging zet in op gezonde leefstijl

Deze gecombineerde leefstijlinterventie is nu opgenomen in de basisverzekering. Dankzij de implementatie-impuls konden ze alle noodzakelijke stappen doorlopen. Nu is het tijd voor opschaling. Dit is het nieuwste artikel in de reeks kennisbenutting

Pagina
Toon meer

Subsidieoproepen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website