Inwoners met een lage sociaaleconomische status hebben vaker gezondheidsproblemen en een minder lange (gezonde) levensverwachting. Preventieonderzoek zet in op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen om hen meer veerkracht te geven om zelf te werken aan gezond(er) leven en leefstijl. Zo werken we met kennis aan gezondheid voor iedereen.

Uitgelicht

Veerkracht vergroten

Kennis uit onderzoek helpt gemeenten om inwoners beter te ondersteunen bij het terugdringen van schulden en bij het vinden van regulier betaald werk. Mede hierdoor verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Lees over de projecten in ons programma Vakkundig aan het werk

Verschillen in de wijk

Hoe kunnen we gezondheidsachterstanden verklaren, voorkomen en verkleinen? Er wordt gewerkt aan integrale lokale aanpakken om gezondheidsachterstanden te verminderen. En verklarend onderzoek geeft inzicht in de mechanismen, dynamiek en interacties die een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van verschillen.

Lees over de 11 projecten in de ronde SEGV

Benutten gezondheidspotentieel

Onder mensen met een lage sociaaleconomische positie zijn relatief grote gezondheidsachterstanden. Dat maakt dat er nog een groot gezondheidspotentieel is dat aangesproken en gerealiseerd kan worden.

De NWA-ronde Gezondheidsverschillen zoekt mogelijkheden dit te bereiken

Verschillen op het werk

Hoe kan kennis bijdragen aan het verkleinen van de sociaaleconomische verschillen in ervaren gezondheid van werknemers? Kennis uit onderzoek helpt werkgevers, om de gezondheid van werknemers met een lage sociaal economische positie te bevorderen.

Bekijk de projecten van ons programma Werk(en) is gezond

Persoonsgerichte zorg in de huisartspraktijk

In de dagelijkse praktijk hebben huisartsen regelmatig te maken met vragen waarvoor complex onderzoek nodig is. Zo ook rondom patiënten met een lage sociaaleconomische status. Hoe ondersteun je dan samen beslissen in de huisartspraktijk en hoe verminder je gezondheidsachterstanden?

Bekijk de nieuwe projecten

Kwetsbare zwangeren

Een lage opleiding of laag inkomen, vergroten de kans op problemen rond zwangerschap en geboorte. Het is van belang om risico’s veel eerder te signaleren en ondersteunen, om problemen bij ouder en kind te voorkomen.

Lees over de projecten in ons programma Zwangerschap en geboorte

Ethische dilemma's

Welke verschillende plaatselijke maatregelen kunnen gemeentes nemen om gezondheidsverschillen tussen rijk en arm terug te dringen? En wat zijn hierbij de ethische dilemma’s?

Dit project onderzoekt ethische dilemma’s in Utrecht

Actueel

NFU: kom met een Nationaal Programma Publieke Gezondheid

Om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden moet er meer gedaan worden aan het voorkomen van leefstijlziekten. Die oproep doet de NFU in aanloop naar het commissiedebat Leefstijlpreventie in de Tweede Kamer. Volgens de NFU kan een Nationaal Programma Publieke Gezondheid een bijdrage leveren aan een slagvaardigere preventieaanpak.

Elders gezien

Samen succesvol stoppen met roken

Het is Stoptober! Rokers succesvol helpen om te stoppen met roken: hoe doe je dat? ‘Sociale steun is belangrijk als je wilt stoppen met roken. Daarom creëren we steun in de omgeving van rokers en hanteren we een groepsaanpak’. In Den Haag wordt samengewerkt om eerder opgedane kennis beter te benutten. Lees over dit project uit onze programmalijn Kennisbenutting en implementatie.

Pagina

Financiële problemen werken vaak verlammend

Door eerst grip te creëren op financiële problemen ontstaat vaak meer ruimte om aan de andere issues te werken. Dit blijkt uit een onderzoek van het programma Vakkundig aan het werk met als titel ‘Niet over, maar met’, uitgevoerd door Tranzo Tilburg University, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en Sterker sociaal werk. Een van de uitkomsten is de noodzaak voor een sterkere verbinding tussen professionals in zorg & welzijn en werk & inkomen.

Elders gezien

De coronapandemie vergroot de gezondheidsverschillen in Nederland (Pharos)

Pharos analyseerde ruim 50 rapporten en artikelen die in 2020 en in de eerste helft van 2021 verschenen met specifiek

aandacht voor de gevolgen onder inwoners met een lagere sociaaleconomische positie en/of migratieachtergrond. In

deze infosheet staan de belangrijkste uitkomsten.

 

Elders gezien
Toon meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website