ZonMw tijdlijn Sociaaleconomische gezondheidsverschillen https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Sociaaleconomische gezondheidsverschillen nl-nl Sat, 06 Mar 2021 08:11:42 +0100 Sat, 06 Mar 2021 08:11:42 +0100 TYPO3 news-6771 Mon, 11 Jan 2021 14:35:31 +0100 Een ‘systeembenadering’ in de NWA-oproep Gezondheidsverschillen - Wat wordt bedoeld? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/een-systeembenadering-in-de-nwa-oproep-gezondheidsverschillen-wat-wordt-bedoeld/ Over de subsidieoproep NWA Gezondheidsverschillen komen vragen binnen over één van de uitgangspunten van de oproep: een systeembenadering. Omdat de deadline voor vooraankondiging nadert (25 februari) is ter verduidelijking hierover extra informatie beschikbaar gesteld op de programmapagina. Ook is het nog mogelijk aan te melden voor de tweede matchmakingsbijeenkomst op 22 januari. FAQ over systeembenadering

In een document met FAQ’s over systeembenadering op de programmapagina staat waarom een systeembenadering nodig is, wat een systeembenadering is en staat ter inspiratie een lijst met artikelen over systeembenadering. Voor meer vragen en antwoorden over de oproep, kunt u ook kijken in het document Vragen en antwoorden over de subsidieoproep dat is opgesteld na de informatiebijeenkomst op 6 november jl.

Belangrijke deadlines

De eerste belangrijke deadline in deze oproep, is 25 februari. Dan worden consortia gevraagd kenbaar te maken dat zij een aanvraag gaan indienen. Op 13 april moeten vooraanmeldingen zijn ingediend en op 28 september de volledige aanvraag.

Matchmaking

Op vrijdag 22 januari 2021 van 10.00-12.30 u is een tweede matchmakingsbijeenkomst. Hier kunnen geïnteresseerden (verder) met elkaar in gesprek over de oproep en verdere consortiavorming en matching bespreken. Het is tot 20 januari nog mogelijk via dit formulier om aan te melden voor deze bijeenkomst.

Meer informatie

]]>
news-6735 Tue, 22 Dec 2020 12:48:31 +0100 Coronacrisis: geen koffie maar een praatje bij de deur of contact via WhatsApp https://www.movisie.nl/artikel/geen-koffie-maar-praatje-deur-contact-whatsapp In april en mei 2020 zijn twintig uitgebreide telefonische interviews afgenomen bij Arnhemse wijkbewoners, mensen die normaal gesproken deelnemen aan de activiteiten van sociale wijkinitiatieven. Tijdens de coronacrisis vielen deze zaken allemaal weg. Hoe gingen ze daarmee om? Wat ging wel door en hoe hielden mensen toch contact met elkaar? Project Zin in de Wijk onderzocht het (ronde Sociaaleconomische gezondheidsverschillen). news-6657 Thu, 10 Dec 2020 16:45:39 +0100 Rapport RIVM over perinatale sterfte https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/rapport-rivm-over-perinatale-sterfte/ RIVM onderzocht hoe het komt dat de daling van de perinatale sterfte stagneert. Een toename in het aantal vroeggeboortes, ongezonde leefstijl van aanstaande moeders en sociale factoren zoals laaggeletterdheid, taalachterstand, en armoede factoren zijn van invloed. Een van de aanbevelingen is onderzoek naar oorzaken en gevolgen van vroeggeboorte en hoe dat via preventie en zorg kan worden teruggedrongen.
 • Meer over het rapport 'Beter weten: een beter begin'
 • Bekijk de mogelijkheden voor subsidie
 • ]]>
  news-6654 Thu, 10 Dec 2020 16:03:03 +0100 Samen Sportief in Beweging zet in op gezonde leefstijl https://publicaties.zonmw.nl/samen-sportief-in-beweging-zet-in-op-gezonde-leefstijl/ Deze gecombineerde leefstijlinterventie is nu opgenomen in de basisverzekering. Dankzij de implementatie-impuls konden ze alle noodzakelijke stappen doorlopen. Nu is het tijd voor opschaling. Dit is het nieuwste artikel in de reeks kennisbenutting news-6622 Thu, 03 Dec 2020 16:52:37 +0100 Verder kijken dan corona, over de toekomst van onze gezondheid https://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/magazine De coronamaatregelen in de sociale en fysieke leefomgeving hebben een enorme impact op de leefstijl van mensen. Zo roken de rokers meer, bewegen we minder en zijn we zwaarder geworden. Het stimuleren van een gezonde leefstijl vraagt om integrale preventie, die zich niet alleen richt op afzonderlijke leefstijlfactoren, maar ook op de sociale en fysieke leefomgeving. Vaak moeten eerst achterliggende sociale problemen worden opgelost. news-6514 Tue, 24 Nov 2020 13:46:00 +0100 Meedoen op de arbeidsmarkt https://youtu.be/liXnQQ4UHyo Klantmanagers bij gemeenten helpen inwoners betaald werk te vinden en schulden terug te dringen. Wetenschappelijke kennis uit onderzoek vult hun kennis en ervaring mooi aan. Zo kunnen inwoners (weer) meedoen op de arbeidsmarkt en hun veerkracht vergroten. Dit biedt ruimte voor gezond(er) leven. Op dit moment oogsten we de onderzoeksresultaten van 'Vakkundig aan het werk'. In 2021 start het vervolgprogramma. Zie ook www.zonmw.nl/vakkundig news-6559 Tue, 24 Nov 2020 13:29:42 +0100 Hoger opgeleide sporter rent en fietst meer door corona, lager opgeleide zit meer thuis https://nos.nl/artikel/2357083-hoger-opgeleide-sporter-rent-en-fietst-meer-door-corona-lager-opgeleide-zit-meer-thuis.html?fbclid=IwAR0Jn9MCYFr0gsceyBdhZ7bhJEcZZyqEEscWV6sbQPlXDyGjxBxfV6QfiDE Sinds het begin van de coronacrisis zijn vooral lager opgeleiden minder gaan sporten, blijkt uit de maandelijkse Sportdeelnameindex van NOC*NSF. Tijdens de tweede golf zijn teamsporten opnieuw verboden en alternatieven als wielrennen en hardlopen worden vooral opgepakt door hoger opgeleiden. Het minder sporten leidt tot honderden miljoenen euro's aan extra zorgkosten. news-6547 Fri, 20 Nov 2020 15:46:15 +0100 Percentage corona-antistoffen gelijk bij grootste bevolkingsgroepen in Amsterdam https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/percentage-corona-antistoffen-gelijk-bij-grootste-bevolkingsgroepen-in-amsterdam/ Onderzoekers van de HELIUS-cohortstudie ontdekten dat Amsterdammers met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst vrijwel net zo vaak covid-19 antistoffen in hun bloed hebben als Amsterdammers van Nederlandse komaf. De - kleinere - groep Ghanezen is een uitzondering, bij hen is dit percentage hoger. Dat zegt Karien Stronks, hoogleraar public health van Amsterdam UMC. Zij leidt samen met twee collega-hoogleraren het onderzoek naar COVID-19 en etniciteit van Amsterdam UMC, de GGD Amsterdam en expertisecentrum Pharos. Deze studie wordt gefinancierd door ZonMw.

  Met het onderzoek kunnen de ernst en de gevolgen van de pandemie voor migrantengroepen in Nederland duidelijk worden gemaakt. Zo worden ook mogelijke aangrijpingspunten voor beleid en eventuele noodzaak voor specifieke maatregelen helder, met als doel het aantal infecties te verminderen en de prognose van degenen die besmet zijn te verbeteren.

  Meer informatie

   

  ]]>
  news-6524 Thu, 19 Nov 2020 09:00:00 +0100 Wijkgericht terugdringen van gezondheidsachterstanden https://youtu.be/yEbgnF9BWmY Alphen aan den Rijn, Den Haag en Leiden werken aan het wijkgericht terugdringen van gezondheidsachterstanden. Hoe kunnen ze inwoners de ondersteuning bieden die ze nodig hebben, zonder dat elke gemeente het wiel opnieuw hoeft uit te vinden? 'Wijzer in de wijk' is 1 van de 6 lokale consortia van ons programma 'Aan de slag met preventie in uw gemeente'. Bekijk dit mooie voorbeeld. news-6520 Tue, 17 Nov 2020 13:55:57 +0100 Bijeenkomsten NWA oproep Gezondheidsverschillen: extra matchmaking op 22 januari https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/bijeenkomsten-nwa-oproep-gezondheidsverschillen-extra-matchmaking-op-22-januari/ In november vonden twee online bijeenkomsten plaats over de subsidieoproep van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) ‘Gezondheidsverschillen – beter benutten van gezondheidspotentieel bij mensen in een lagere sociaaleconomische positie’. Om aan te sluiten op de behoefte van de deelnemers, volgt nog een tweede matchmakingsbijeenkomst op vrijdag 22 januari 2021. Matchmakingsbijeenkomst op 22 januari

  Tijdens de tweede matchmakingsbijeenkomst op 22 januari van 10 – 12.30 u kunnen geïnteresseerden samen verder bouwen aan consortia om in te dienen voor deze subsidieoproep. Ook maatschappelijke partijen en stakeholders buiten het gezondheids- of sociaal domein zijn welkom om deel te nemen. Samen met de deskundige partijen die al bezig zijn initiatieven te ontwikkelen is ruimte om zeer breed te zoeken naar oplossingsrichtingen om te komen tot een aanpak om de gezondheid van mensen met een lagere sociaaleconomische positie in de samenleving duurzaam verbeteren. De deadline voor vooraanmelding voor deze subsidieoproep is 25 februari; dan worden consortia gevraagd kenbaar te maken dat zij een aanvraag gaan indienen.

  Aanmelden voor deze tweede matchmakingsbijeenkomst kan via dit aanmeldformulier.

  Bijeenkomsten in november goed bezocht

  Tijdens de online informatiebijeenkomst op 6 november waren meer dan 70 deelnemers aanwezig.  Door ZonMw en NWO is de subsidieoproep uitgebreid toegelicht en VWS ging in op het belang van deze oproep. Ook zijn tijdens de bijeenkomst en in de chat diverse vragen beantwoord.

  Op 13 november kwamen 40 deelnemers online samen om dieper op de oproep in te gaan en onderlinge samenwerking te verkennen in een matchmakingsbijeenkomst.
  Het thema en de insteek die gevraagd wordt in de oproep is complex. Diverse deelnemers gaven aan meer tijd nodig te hebben de informatie te laten bezinken om tot plannen en verdere matchmaking te komen. Hoofdelementen in de oproep zijn: uitgaan van een systeembenadering, identificeren van mogelijk kansrijke doorbraken, uitvoeren van empirisch onderzoek vanuit een kennisketenbreed consortium waaraan ook maatschappelijke stakeholders deelnemen.

  Meer informatie en downoads

  ]]>
  news-6500 Tue, 17 Nov 2020 09:17:00 +0100 Prijs en presentatie beïnvloeden keuze voor gezonde producten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/prijs-en-presentatie-beinvloeden-keuze-voor-gezonde-producten/ Gezonde producten worden vaker gekocht als ze goedkoper zijn en meer opvallen in de supermarkt en als ongezonde producten tegelijkertijd ook duurder zijn. Dit blijkt uit onderzoek, gesteund door de Hartstichting en ZonMw, in een virtuele supermarkt. Lees over de tussentijdse resultaten van het Supreme nudge onderzoek. Tussentijdse resultaten Supreme Nudge onderzoek

  De onderzoekers brachten steeds veranderingen aan in de virtuele supermarkt en keken of mensen meer gezonde producten aanschaften in deze gewijzigde supermarktomgeving. De tussentijdse resultaten laten zien dat meerdere veranderingen tegelijk het meeste effect hebben.

  “Het onderzoek laat zien dat veranderingen in de supermarkt mogelijk ook op een positieve manier ingezet kunnen worden. Op die manier maak je een gezondere keuze makkelijker voor de consument”, aldus Carolien Martens van de Hartstichting.

  Meer weten over de resultaten tot nu toe? Lees het nieuwsbericht op de website van de Hartstichting.

  Met nudging subtiel stimuleren tot gewenst gedrag

  Centraal in het onderzoek staat het nudgen van de supermarktbezoekers. Daarnaast worden de effecten van prijsveranderingen onderzocht. Nudgen is een techniek uit de gedragspsychologie waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen.

  Over het Supreme Nudge onderzoek

  Hoe kan je mensen verleiden om vaker voor gezonde voeding in de supermarkt te kiezen? En leidt dat vervolgens ook tot een lager cholesterolgehalte, een lagere bloeddruk of een gezonder gewicht? Dat onderzoeken wetenschappers in het onderzoek ‘Supreme Nudge’ onder leiding van het Amsterdam UMC met steun van de Hartstichting en ZonMw.

  Gezond leven: goed voor je hart

  Het Supreme Nudge onderzoek is 1 van de 3 onderzoeken waarin we samen met de Hartstichting kennis vergaren over nieuwe manieren om langdurig gezond te leven. Met de onderzoeken willen we bijdragen aan de gezondheid van mensen inclusief een gezond hart en gezonde vaten. Andere onderzoeken zijn ‘Gezonde gewoontes jong aanleren’ en ‘We all benefit’.    

  Meer informatie

   

  ]]>
  news-6444 Tue, 03 Nov 2020 14:26:30 +0100 Stoppen-met-rokeninterventies voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/ex023-stoppen-met-rokeninterventies-voor-mensen-met-een-lagere-sociaaleconomische-positie Verschillende factoren maken het voor mensen met een lagere SEP moeilijker om te stoppen en gestopt te blijven, zoals een hogere mate van verslaving, meer stress en minder steun in de sociale omgeving. Lees er meer over. news-6351 Tue, 13 Oct 2020 15:45:09 +0200 Nieuw onderzoek naar beter benutten gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-onderzoek-naar-beter-benutten-gezondheidspotentieel-van-mensen-in-een-lagere-sociaaleconomisch/ Hoe kan het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie beter worden aangesproken en benut? Die vraag staat centraal in een nieuwe subsidieoproep van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Een belangrijk onderwerp, want hoewel de gemiddelde levensverwachting in Nederland is gestegen en mensen langer gezond blijven, kampen mensen met een lage sociaaleconomische positie met relatief grote gezondheidsachterstanden; de zogeheten ‘sociaaleconomische gezondheidsverschillen’.  

  De ambitie van dit nieuwe programma van de NWA is te komen tot een aanpak om de gezondheid van mensen met een lagere sociaaleconomische positie in de samenleving duurzaam verbeteren. Het besef groeit dat andere kennis nodig is om de sociaal economische gezondheidsverschillen te begrijpen en te verbeteren. NWA stelt met een nieuwe subsidieoproep hiervoor bijna 5 miljoen euro beschikbaar. NWO en ZonMw bieden in dit nieuwe NWA onderzoeksprogramma Gezondheidsverschillen - Beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen met een lagere sociaaleconomische positie de mogelijkheid voor empirisch onderzoek vanuit een systeembenadering. Deze NWA oproep roept kennisinstellingen, maatschappelijke stakeholders en praktijkpartijen op tot het vormen van  brede consortia die samenwerken in een omvangrijk onderzoeksprogramma. In een consortium is de hele kennisketen van fundamenteel tot toegepast onderzoek vertegenwoordigd.

  Informatiebijeenkomsten

  Op 6 november vindt een online informatiebijeenkomst plaats, bedoeld voor onderzoekers en potentiële consortiumdeelnemers. In de bijeenkomst worden de doelstelling, opzet, randvoorwaarden en procedure van de oproep besproken en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Op 13 november is er de mogelijkheid tot matchmaking met nog ontbrekende disciplines voor consortiavorming in een online matchmakingbijeenkomst.

  Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via het aanmeldformulier op de programmawebsite.  

  UPDATE 24 november: een tweede matchmakingsbijeenkomst vindt plaats op 22 januari 2021.

  Deadline

  De  deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 13 april 2021. De deadline voor volledige aanvragen is 28 september 2021. Projecttoekenningen worden verwacht in januari 2022. De ambitie van dit programma is dat de onderzoeksprojecten leiden tot kansrijke doorbraken met domein overstijgende aanpakken die de gezondheid van mensen met een lagere sociaaleconomische positie in de samenleving duurzaam verbeteren. Implementatie en impact zijn vanaf de start van het programma leidend.

  Over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

  De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) beschrijft brede, uitdagende onderwerpen die om een nationale aanpak vragen en waarmee Nederlands onderzoek de samenleving en de kenniseconomie kan versterken. De NWA is door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers tot stand gekomen. De NWA is ván en vóór iedereen; de implementatie ervan kan daarom niet anders dan met elkaar! In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 interdisciplinair, kennisketenbreed onderzoek in het kader van de NWA, onder andere via thematische programmering. Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

  Meer weten?

  ]]>
  news-6308 Tue, 06 Oct 2020 17:27:26 +0200 Gezondheidsverschillen voorbij https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/10/3/gezondheidsverschillen-voorbij Gezondheidsverschillen worden niet alleen veroorzaakt door sociaaleconomische ongelijkheid. In werkelijkheid is de achterliggende ongelijkheid veel complexer en overstijgt deze vaak de individuele mogelijkheden om die te beïnvloeden. Zolang we die complexe ongelijkheid niet adresseren, zal de aanpak van het probleem geen succes hebben. Lees er meer over in het essay van De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. news-6194 Thu, 17 Sep 2020 12:40:00 +0200 Samenwerken aan implementatie om resultaten te bundelen en te verrijken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/samenwerken-aan-implementatie-om-resultaten-te-bundelen-en-te-verrijken/ Ons preventieprogramma heeft al veel kennis opgeleverd. Hoe kunnen we kennis uit de al afgeronde projecten bundelen én verrijken? Dit najaar starten 8 projecten, gericht op samenwerking tussen onderzoekers, praktijk- en zorgprofessionals. Een lerende aanpak staat hierbij centraal. Het versterken van evidence-based handelen van professionals is een belangrijke focus. De 8 gehonoreerde projecten stimuleren het samenwerken aan kennisbenutting en zijn gehonoreerd binnen de ronde ‘Implementatie in Samenwerking’ van de programmalijn Kennisbenutting en Implementatie van het Preventieprogramma 2019-2022 ‘Integraal en met kennis aan de slag’.

  Wat voor kennis brengen zij samen?

  • kennis uit afgeronde (ZonMw) projecten
  • kennis en ervaringen van praktijkprofessionals
  • kennis en behoeften vanuit burgers, cliënten, patiënten (einddoelgroep)

  Onderzoek en zorgpraktijk samen aan de slag

  Onderzoekers, praktijk- en zorgprofessionals gaan gezamenlijk actief aan de slag met wetenschappelijk onderbouwde kennis. Op deze manier wordt deze kennis verrijkt en beter toepasbaar gemaakt. Zo leveren onderzoek en (zorg)praktijk samen een bijdrage aan het behoud en de bevordering van gezondheid van burgers.

  Dit zijn de gehonoreerde projecten

  Bewegen

  • In het project Play to Improve wordt samengewerkt om beweging van jonge kinderen in achterstandswijken te stimuleren. Krajicek Playgrounds staan hierin centraal, waarbij jongeren worden getraind om activiteiten te organiseren. Er wordt gewerkt aan een landelijk implementatieplan, waarbij twee effectieve interventies uit eerdere ZonMw-projecten centraal staan.

  Voeding

  Gezondheid

  Gezond werken

  Tabaksgebruik

  Programmalijn Kennisbenutting en Implementatie

  De programmalijn Kennisbenutting en Implementatie is onderdeel van het Preventieprogramma 2019-2022 ‘Integraal en met kennis aan de slag’. Met deze programmalijn stimuleren we dat de kennis, voortkomend uit eerdere preventieprogramma’s, wordt gebruikt en geïmplementeerd in de praktijk. Op het gebied van preventie is deze praktijk heel divers; professionals vanuit verschillende expertises werken samen aan de gezondheid van burgers.

  Preventieprogramma 2019-2022

  In dit (6e) Preventieprogramma gaan we integraal en met kennis aan de slag. Om praktijkrelevante kennis over wat werkt op innovatieve wijze te genereren. Dat doen we door praktijk, beleid, opleidingen en burgers van meet af aan te betrekken bij onderzoek. Het stimuleren van samenwerking en kennisinfrastructuren zijn daarbij van belang. Met als uitgangspunt: het werken vanuit een brede definitie van gezondheid en aandacht voor verschillen tussen mensen.

  Meer informatie

   

  ]]>
  news-6181 Tue, 15 Sep 2020 11:47:30 +0200 FNO organiseert gratis webinars over het succesvol aanpakken van gezondheidsachterstanden https://www.fnozorgvoorkansen.nl/gezonde-toekomst-dichterbij/webinars/ Hoe pak je gezondheidsachterstanden succesvol aan? Leer van de ervaringen van vijf jaar Gezonde Toekomst Dichterbij in onze webinarreeks. Gesprekken worden afgewisseld met vlogs en fragmenten uit documentaires. De webinars op 6, 13, 15, 20 en 22 oktober zijn kosteloos en toegankelijk voor alle belangstellenden. news-6162 Wed, 09 Sep 2020 20:06:39 +0200 Afkomst maakt niet uit bij het vinden van werk voor bijstandsgerechtigden in Enschede https://www.tubantia.nl/enschede/afkomst-maakt-niet-uit-bij-het-vinden-van-werk-voor-bijstandsgerechtigden-in-enschede~aacc34c4/ Vijftien procent van de bijstandsgerechtigden in Enschede heeft het afgelopen jaar de bijstand ingeruild voor betaald werk. Er zijn op dit gebied geen verschillen tussen mensen met een migratieachtergrond en zonder. "Ten onrechte wordt er stilzwijgend vanuit gegaan dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond extra achterstand hebben.” Lees meer over de resultaten uit dit onderzoeksproject van ons kennisprogramma Vakkundig aan het werk. news-6055 Wed, 02 Sep 2020 09:00:00 +0200 Verklarend onderzoek sociaaleconomische gezondheidsverschillen (voorlopige resultaten) https://publicaties.zonmw.nl/projectencatalogus-gezonde-wijk/segv/ Wat is de relatie tussen sociaaleconomische status en gezondheid over alle sociaaleconomische niveaus? Wetenschappers uit verschillende disciplines en sectoren werken samen aan verklarend onderzoek in vijf projecten. Ze geven inzicht in de mechanismen, dynamiek en interacties die een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van die relatie. In onze nieuwste publicatie delen de projectleiders graag de opbrengsten van hun werk tot nu toe! news-6054 Wed, 26 Aug 2020 09:00:00 +0200 Lokale aanpak sociaaleconomische gezondheidsverschillen (voorlopige resultaten) https://publicaties.zonmw.nl/projectencatalogus-gezonde-wijk/segv/ Burgers met een lage sociaal economische status hebben de minste vooruitzichten op een lang en gezond leven. Zes lokale netwerken ontwikkelen integrale aanpakken om gezondheidsachterstanden te voorkomen en verminderen. Een integrale aanpak is nodig: problemen met financiën, werk, wonen en relaties, krijgen vaak prioriteit boven een goede gezondheid. In onze nieuwste publicatie delen de projectleiders de opbrengsten van hun werk tot nu toe! news-6078 Wed, 26 Aug 2020 08:18:00 +0200 Huishoudens met geregistreerde problematische schulden 2015-2018 (bron: CBS) https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/34/schuldenproblematiek-in-beeld Op basis van uitgebreid onderzoek met bestaande registerdata heeft het CBS in beeld gebracht hoeveel Nederlandse huishoudens in de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2018 te maken hadden met geregistreerde problematische schulden. Het dashboard behorende bij dit onderzoek bevat de gedetailleerde cijfermatige resultaten. In het rapport wordt nader ingegaan op de belangrijkste resultaten. Bekostigd door het ministerie van SZW. news-6074 Tue, 25 Aug 2020 15:49:43 +0200 Sociaaleconomische verschillen in gediagnosticeerde COVID-19 prevalentie in Zuid-West Nederland https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/onderzoek-naar-corona-en-covid-19/zorg-en-preventie-coronavirus/zorg-en-preventie-voor-kwetsbare-burgers/ Er zijn aanwijzingen dat er grote sociaaleconomische verschillen zijn in blootstelling aan het virus en verloop van de ziekte. Dit onderzoek wil door bestaande data te linken en slim te analyseren, waardevolle inzichten opleveren die bijdragen aan een effectieve, efficiënte en eerlijke bestrijding van deze pandemie. Dit is één van de projecten die binnen aandachtsgebied 2 'Zorg en preventie' van het COVID-19 Programma zijn gehonoreerd. news-6062 Fri, 21 Aug 2020 13:57:37 +0200 Subsidieoproep Leefstijl en leefomgeving (NWO KIC) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproepen-geopend-leven-met-dementie-en-leefstijl-en-leefomgeving/ Mensen met een lage SES hebben vaker te maken met een opeenstapeling van problematiek in gezondheid, leefstijl en leefomgeving, als ook op terrein van wonen, werken, leren en leven. Duurzame interventies die zich richten op gezondheidsbevordering moeten een oplossing bieden voor deze kwetsbare groepen. ZonMw coördineert binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) onder meer de subsidieoproep 'Leefstijl en leefomgeving'. news-6040 Wed, 19 Aug 2020 08:25:00 +0200 Sociaaleconomische gezondheidsverschillen: lokale aanpak en verklarend onderzoek (voorlopige resultaten) https://publicaties.zonmw.nl/projectencatalogus-gezonde-wijk/segv/ Hoe lager op de maatschappelijke ladder, hoe kleiner de kans op een lang en gezond leven. Zes lokale netwerken ontwikkelen effectieve integrale aanpakken om sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. En vijf projecten geven met verklarend onderzoek inzicht in achterliggende oorzaken. In onze nieuwste publicatie delen de projectleiders graag de opbrengsten van hun werk tot nu toe! news-5980 Wed, 29 Jul 2020 09:57:16 +0200 Nieuwe subsidieoproep over het tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproep-over-het-tijdig-signaleren-en-ondersteunen-van-kinderen-en-gezinnen-in-kwetsba/ Vanaf vandaag kunnen onderzoeksvoorstellen ingediend worden die kennis opleveren over wat werkt bij het tijdig signaleren en zo goed mogelijk ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden, waarvoor kansrijk opgroeien en opvoeden niet vanzelfsprekend is. Verschillende omstandigheden of factoren kunnen het ouderschap en het opgroeien en ontwikkelen van kinderen negatief beïnvloeden. Maar de aanwezigheid van deze kwetsbare omstandigheden staan niet altijd het kansrijk opvoeden en opgroeien in de weg. Beschermende factoren kunnen tegenwicht geven aan die negatieve invloed van risicofactoren. Voorbeelden van beschermende factoren zijn: zelfvertrouwen, sensitief ouderschap, veerkracht en een ondersteunend netwerk.

  Beschermende factoren

  Met het onderzoek binnen deze subsidieronde willen we meer te weten komen over hoe kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden tijdig gesignaleerd en bereikt kunnen worden. Daarnaast willen we weten hoe de beschermende factoren geactiveerd en versterkt kunnen worden zodat de kinderen en gezinnen zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden.

  Indienen van onderzoeksvoorstellen

  Deadline voor het indienen van een projectidee is 27 oktober 2020 14.00 uur. Lees de subsidieoproep voor meer details over het indienen van een aanvraag binnen deze ronde en de randvoorwaarden waar een aanvraag aan moeten voldoen.

  ZonMw-programma Wat werkt voor de jeugd

  Met dit kennisontwikkelingsprogramma willen we meer weten over wat werkt in de hulp en ondersteuning voor jongeren en gezinnen.

  Meer informatie

  ]]>
  news-5868 Tue, 30 Jun 2020 18:19:35 +0200 Subsidieoproep ‘Gemeenten Samen Gezond’ nu open https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-gemeenten-samen-gezond-nu-open/ Met de subsidieronde ‘Gemeenten Samen Gezond’ stimuleren we de voortgang van gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk. Het gaat om implementatietrajecten die veelbelovende aanpakken versterken en verrijken op basis van recent ontwikkelde kennis. Gemeenten, kennispartners, GGD-en, bewoners(organisaties) en andere partijen kunnen subsidie aanvragen. Subsidieronde voor implementatietrajecten in gemeenten

  Op 30 juni 2020 is de subsidieoproep ‘Gemeenten Samen Gezond - Voortgang maken met gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk’ geopend. Deze sluit op 24 november 2020 om 14:00 uur.

  Deze deadline is ruim, gezien de huidige druk die juist gemeenten, GGD-en en volksgezondheidspartners ervaren door de COVID-19 pandemie.

  Samenbrengen en toepassen van al behaalde kennisopbrengsten

  ‘Gemeenten Samen Gezond’ richt zich op het versterken van veelbelovende lopende aanpakken in gemeentelijke praktijk. Zes thema’s komen aan bod: infrastructuur, financiering, burgerparticipatie, monitoring & evaluatie, professioneel handelen en stoppen met roken. In elk project is ruimte voor ‘samen leren’, en participatief actieonderzoek of bestuurskundig onderzoek.

  Zo willen we de volgende stap zetten in het samenbrengen en toepassen van eerdere kennisopbrengsten. Lopende aanpakken krijgen een impuls om recent ontwikkelde kennis in de eigen context beter toe te passen en al doende, samen met andere initiatieven in een lerend netwerk, verder te ontwikkelen tot een duurzame aanpak en een versterkte infrastructuur van gezondheidsbevordering.

  Meer informatie over de focus en thema’s leest u in de subsidieoproep.

  Matchmakingsbijeenkomst op 2 oktober

  Op vrijdag 2 oktober organiseren we een digitale informatie- en matchmakingsbijeenkomst. Hier krijgt u meer informatie over de oproep en kunt u mogelijke partners ontmoeten. Meld u aan via het aanmeldformulie van WebinarGeek.

  Verder gaan op behaalde kennisopbrengsten

  Recent hebben we in een publicatie de voorlopige resultaten gebundeld van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving. Deze (kennis)opbrengsten dienen als input en ter inspiratie voor de nu opengestelde subsidieoproep. Bekijk de publicatie om te zien hoe u gebruik kunt maken van de opbrengsten en waar u op kunt aansluiten.

  Aansluiten op gezondheidsvraagstukken van Rijk en gemeenten

  In de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 wordt aan vier gezondheidsvraagstukken voorrang gegeven, te beginnen met  gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving en het verkleinen van gezondheidsachterstanden. De visie benadrukt het belang van ingaan op achterliggende problematiek, vanuit een Positieve gezondheid en domeinoverstijgende samenwerking.

  De landelijke Kennisagenda Preventie Samen Gezond Leven (begin juni 2020) beveelt aan kennisontwikkeling te stimuleren op governance, financiering, borging van kennis, monitoring & evaluatie, leefomgeving en co-creatie met de doelgroep.

  Preventiekennis in de praktijk brengen

  Deze subsidieoproep is onderdeel van de programmalijn Kennisbenutting en Implementatie van het Preventieprogramma 2019-2022 Integraal en met kennis aan de slag. Deze lijn is opgezet om de praktische toepassing van kennis uit eerdere preventieprogramma’s te stimuleren. De praktijk bij preventie is zeer divers. Professionals met verschillende expertises werken erin samen aan de gezondheid van burgers.

  Meer informatie

  ]]>
  news-6056 Thu, 25 Jun 2020 13:36:00 +0200 Zorg voor de toekomst (SER) https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2020/zorg-voor-de-toekomst.pdf ‘Naar een integraal, samenhangend en ontkokerd preventiebeleid’, is één van de conclusies in dit SER-rapport. Preventie heeft hoge opbrengsten, in termen van gezondheid én in termen van maatschappelijke baten, zoals een hogere arbeidsparticipatie en -productiviteit en een vermindering van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. news-5748 Wed, 10 Jun 2020 14:00:00 +0200 Dit zijn de voorlopige resultaten van onze projecten Gezonde wijk en leefomgeving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/dit-zijn-de-voorlopige-resultaten-van-onze-projecten-gezonde-wijk-en-leefomgeving/ 35 projecten doen onderzoek naar aanpakken voor een gezonde wijk en leefomgeving en sociaal economische gezondheidsverschillen. Wat zijn achterliggende factoren? Wat werkt wél om gezondheid, gezond gedrag en meedoen in de samenleving te bevorderen? Projectleiders delen de voorlopige resultaten en geven tips aan beleidsmakers, uitvoerders en onderzoekers. De opbrengsten dienen als input en inspiratie voor de subsidieronde 'Gemeenten Samen Gezond'. Bekijk de projectencatalogus

  In onze nieuwste publicatie vindt u de voorlopige resultaten van 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving.

  Er komen 35 projecten aan bod. Deze zijn gestart in de periode 2016-2018. Een aantal projecten is al afgerond, de andere projecten lopen nog tot in 2022. 

  In de publicatie staan projecten uit 4 verschillenden lopende ronden:

  Tips en geleerde lessen

  Werkt u aan beleid en uitvoering van gezondheidsbevordering in een gemeente? Dan willen we juist ú inspireren met deze publicatie.

  De projectencatalogus staat vol met ‘lessons learned’. De projectleiders geven tips aan beleidsmakers, uitvoerders en onderzoekers. Bovendien krijgt u een mooi beeld van wat er zoal gebeurt, welke nieuwe inzichten er zijn en welke lessen de projectleiders hebben geleerd.

  Nieuwe subsidieoproep 'Gemeenten Samen Gezond' opent voor de zomer

  Deze nieuwe (kennis)opbrengsten dienen als input en ter inspiratie voor de komende subsidieronde ‘Gemeenten Samen Gezond - Voortgang maken met gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk’. Het is een ronde voor implementatietrajecten die beleid en uitvoering van gezondheidsbevordering in de gemeenten versterkt, gecombineerd met (actie) onderzoek. Deze ronde opent nog voor de zomer en moet de volgende stap zetten in het samenbrengen en toepassen van nieuwe kennis.

  Bent u verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van gezondheidsbevordering in een gemeente en wilt u op basis van deze nieuwe en bestaande kennis voor een verbeterde praktijk een implementatietraject starten aan gezondheidsbevordering? En werkt u graag samen met onderzoekers?

  Bekijk dan de projectencatalogus om te zien hoe u gebruik kunt maken van de opbrengsten en waar u kunt aansluiten op de lopende en afgeronde projecten. Houd de subsidiekalender en onze nieuwsbrief in de gaten voor het laatste nieuws over de komende subsidieoproep.

  De komende subsidieronde is onderdeel van de programmalijn Kennisbenutting en implementatie van het preventieprogramma 2019-2022 ‘Integraal en met kennis aan de slag’.  

  Preventieonderzoek naar gezonde wijk en leefomgeving

  Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëren kansen op of belemmeringen voor gezondheid.

  Preventieonderzoek zorgt voor kennis over de gezonde wijk en leefomgeving. En dat deze kennis zijn weg vindt in de praktijk, zodat alle burgers er wat aan hebben. Dit doen we samen met onderzoekers, beleidsmakers, onderwijsinstellingen, gemeenten en professionals en met burgers zelf.

  Meer informatie

   

  ]]>
  news-5783 Tue, 09 Jun 2020 11:17:05 +0200 Hoe werkt subsidie aanvragen? https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/ Een subsidie aanvragen bij ZonMw kan alleen nadat een subsidieronde is bekendgemaakt en opengesteld. Elk programma heeft een procedure van aanvragen en beoordelen. Deze programmaspecifieke procedure wordt gecommuniceerd in de subsidieoproep van de opengestelde subsidieronde. Op deze pagina staan stappen beschreven van een standaardprocedure. Dit kan dus in meer of mindere mate anders zijn bij het programma waarbij u indient. news-5738 Sun, 31 May 2020 07:00:00 +0200 Voor vrouwen met een lage sociaaleconomische status is stoppen met roken extra lastig https://publicaties.zonmw.nl/voor-vrouwen-met-een-lage-sociaaleconomische-status-is-stoppen-met-roken-extra-lastig/ Vandaag is het Wereld Niet Roken Dag en lichten we graag een project uit op het gebied van tabaksontmoediging. Dit project gaat over (zwangere) vrouwen met een lage sociaaleconomische status en dat het voor deze groep extra lastig is om te stoppen met roken. Onderzoekers kijken nu hoe ze een bestaande richtlijn (Trimbos) kunnen verbeteren en geschikt maken voor vrouwen met een lage sociaaleconomische status. news-5656 Wed, 06 May 2020 09:48:28 +0200 Werkwijze voor aantonen van impact https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/impact-versterken/impact-aantonen/ Onze impactwerkwijze bestaat uit drie kernelementen: het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken, de toepassing van productieve interacties, en het opstellen van een impact pathway. Lees meer over de impactwerkwijze en bekijk onze handleiding voor kennisbenutting voor projectleiders.