Projectomschrijving

Vraagstuk

Kinderen groeien steeds meer op in verstedelijkte en gedigitaliseerde omgevingen waarin weinig contact met natuur is. Dit heeft geleid tot flinke investeringen in Groene Kinderopvang. Er is echter weinig
kennis hoe deze natuurrijke buitenruimte te gebruiken zodat dit het welzijn en de ontwikkeling van het jonge kind (0-4 jaar) ondersteunt, en daarmee de kwaliteit van de dagopvang versterkt. Dit project heeft hierop ingespeeld.

Onderzoek

In dit project hebben pedagogisch medewerkers in een professionaliseringstraject geleerd de groene buitenruimte zo te gebruiken dat dit het welzijn van het jonge kind (0-4 jaar) en zijn/haar persoonlijke competenties bevordert en daarmee de kwaliteit van de dagopvang vergroot. Na afloop is effectiviteit van het traject in kaart gebracht met een evaluatieonderzoek onder meerdere kinderdagopvanglocaties. Het welzijn van kinderen op de locaties die het professionaliseringstraject hebben doorlopen is vergeleken met het welzijn van kinderen op locaties die niet zo’n traject hebben gehad.

Uitkomst

Pedagogisch professionals hebben kennis verworven over de betekenis, het belang en de mogelijkheden van natuurpedagogisch opvoeden. De resultaten wijzen op positieve effecten van het pedagogisch gebruik voor met name kinderen die meer risico lopen in de dagopvang, zoals baby’s en jongens. In de evaluatiestudie zien we: een verlaging van het stressniveau en ondersteuning van welzijn, betrokkenheid, fysieke activiteit en creatief spelgedrag. De resultaten van het project zijn uitgewerkt in een werkboek, checklist, en artikelen.

Lees ook

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website