Projectomschrijving

Vraagstuk

Jonge kinderen ontwikkelen zich in spel. Voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang is de begeleiding van spel complex. Uit onderzoek weten we dat dialogische gesprekken, waarin open vragen worden gesteld en kinderen veel ruimte krijgen om zelf ideeën te verwoorden, een grote bijdrage leveren aan de taal- en denkontwikkeling van kinderen. We onderzoeken de effectiviteit van professionaliseringstrajecten gericht op het voeren van dialogische gesprekken tijdens spelbegeleiding van 2- tot 4-jarigen.

Onderzoek

We hebben professionaliseringstrajecten ontwikkeld en uitgetest. Voor de trajecten, na afloop en een half jaar later onderzochten we met observaties en vragenlijsten de interactiekwaliteit van
pm’ers en het welbevinden en de taal- en spelontwikkeling van kinderen

Uitkomst

In het onderzoek is geen effect van de trajecten gevonden op de de interactiekwaliteit van pedagogisch medewerkers. Wel zien we dat pedagogisch medewerkers die de trajecten gevolgd hebben goed in staat zijn om kinderen uit te dagen in spel en taalgebruik. Dit doen ze onder andere door door te vragen en problemen in te brengen in het spel. Er is een website gemaakt met daarop webinars, een trainingshandleiding en informatie over het project.

Lees ook het interviewartikel over dit project: In het spel van kinderen meegaan, niet als juf maar als speelmaatje

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website