Projectomschrijving

Vraagstuk

Dit onderzoek werpt voor de Nederlandse context licht op de uitkomsten van kinderopvanggebruik – zowel kinderdagverblijven als gastouderopvang – van dreumesen t/m de overgang naar de basisschool.

Werkwijze

• Secundaire analyse van longitudinale data
• Een longitudinale studie van kinderen in kinderdagverblijf en gastouderopvang
• Een internationaal literatuuronderzoek

Uitkomst

Temperament en hoge sensitiviteit van kinderen zijn voorspellers voor de sociaal-emotionele ontwikkeling voor kinderen. Hoge sensitiviteit van kinderen is m.n. een kritische factor voor kinderen in het kinderdagverblijf. De kwaliteit van staf-kind interacties en staf-kind-relatie zijn ook voorspellers. De ontwikkeling van kinderen in gastouderopvang en kinderdagverblijf is even positief. De meta-analyse laat zien dat pedagogische kwaliteit van de kinderopvang een klein, maar duurzaam effect heeft op de sociale ontwikkeling, van peuter tot en met adolescent.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website