Projectomschrijving

Onderzoek

Alert4you is een vorm van samenwerking, waarbij experts vanuit jeugdhulp zorgen voor kennisoverdracht naar en coaching op de werkplek van pedagogisch medewerkers (pm’ers) in de kinderopvang. Structurele samenwerking tussen pm’ers en jeugdhulpspecialisten moet zorgen voor een betere signalering van opvallend gedrag bij kinderen en voorkomen dat kinderen onnodig doorstromen naar gespecialiseerde jeugdhulp.

Uitkomst

De beoogde professionalisering vindt daadwerkelijk plaats en meer kinderen krijgen in een vroeg stadium ondersteuning binnen de opvang, in de vorm van een adequate aanpak of een passend traject, waarbij ook ouders betrokken zijn. Succesvoorwaarden voor de werkzaamheid van Alert4you zijn: nabijheid en gelijkwaardigheid, kennis van en waardering voor elkaars inbreng, commitment en gemeenschappelijke doelen, een goede informatie-uitwisseling, een zorgvuldige implementatie van afgesproken samenwerkingspraktijken, ondersteunend management en voldoende middelen.

Lees ook:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website