Projectomschrijving

Evaluatie van Nu Niet Zwanger (NNZ): een persoonlijke aanpak voor kwetsbare vrouwen

Vraagstuk

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) bij het maken van een bewuste keuze over hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit gebeurt door actieve begeleiding, beginnend bij een gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie tijdens bestaande contactmomenten met de hulpverlening. NNZ heeft zich in enkele jaren ontwikkeld van een pilot in Tilburg tot een landelijk programma. Dit project onderzocht het bereik van het programma in Tilburg/Midden-Brabant, de ervaringen van hulpverleners en cliënten met het programma en de verbeterpunten.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (Tranzo) tussen oktober 2018 - mei 2021. Registratiegegevens (van de GGD en ketenpartners) gaven inzicht in het bereik. Vragenlijsten en interviews met hulpverleners en cliënten gaven inzicht in de ervaringen met het programma en verbeterpunten.

Uitkomst

Het bereik in de regio neemt toe: steeds meer cliënten worden vanuit NNZ ondersteund. De resultaten laten enkele verbeterpunten zien voor de uitvoering, implementatie en borging van het programma en de samenwerking tussen ketenpartners. Cliënten zijn erg positief over de begeleiding vanuit NNZ. De onderzoeksresultaten worden samen met de inhoudelijk coördinator NNZ Midden-Brabant en het landelijk team NNZ GGD GHOR Nederland verspreid.

Lees verder

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website