Projectomschrijving

Vraagstuk

In re-integratietrajecten bij verzuim staat terugkeer naar de fysieke werkplek centraal om binding met het werk te behouden en de drempel tot werkhervatting te minimaliseren. Thuiswerken werd tot op heden niet gezien, en niet breed toegepast, als potentieel effectieve tool voor re-integratie. Door de COVID-19 pandemie zijn de faciliteiten op orde om thuiswerken mogelijk te maken in verschillende werkcontexten. Hierdoor is er momentum om de waarde van thuiswerken in re-integratie te evalueren. Op welke manier kan thuiswerken op een verantwoorde manier worden ingebed in re-integratietrajecten bij verzuim, opdat het spoedige werkhervatting faciliteert?

Onderzoek

In co-creatie met werknemers, leidinggevenden, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen wordt een conceptleidraad ontwikkeld voor het toepassen van thuiswerken bij re-integratietrajecten. Hierna wordt binnen twee organisaties (Radboud Universiteit en UWV ) in drie werkcontexten (beeldschermwerk, onderwijs, cliëntcontact) onderzocht welke invloed inbedding van thuiswerken in re-integratietrajecten heeft. Hierbij wordt gekeken naar de invloed op herstelbeloop en werkhervatting, binding met werk en motivatie en de ervaring van het re-integratietraject door werknemers, leidinggevenden, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Op basis hiervan wordt een definitieve evidence-based thuiswerkleidraad en gebruikstraining ontwikkeld.

Uitkomst

Het doel van dit project is om samen met praktijk-stakeholders een thuiswerk-leidraad te ontwikkelen die leidinggevenden, werknemers, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen in staat stelt om systematisch te overwegen óf, wanneer, voor wie en onder welke omstandigheden thuiswerken kan bijdragen aan verantwoorde werkhervatting.

Verspreiding en implementatie

De leidraad en training worden geïntegreerd in een onderwijsmodule van de opleiding tot bedrijfsarts (via projectpartner SGBO, RadboudUMC). Daarnaast wordt een symposium georganiseerd voor bedrijfsartsen, HR-professionals en arbeidsdeskundigen. De producten, inclusief educatievideo’s, worden aangeboden via de projectwebsite en websites van de betrokken partijen. Ook worden vakpublicaties en open access wetenschappelijke publicaties ontwikkeld.

Betrokken organisaties

Radboud Universiteit, Amsterdam UMC, Vervolgopleiding tot bedrijfsarts (SGBO), UWV, Arbo Unie BV, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website