Projectomschrijving

Vraagstuk

In dit onderzoek staat de professionele begeleiding van zieke werknemers gedurende het poortwachtersproces centraal. Voor verzekerings- en bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen betrokken bij deze begeleiding zijn richtlijnen van groot belang. In dit programma ligt het accent op multidisciplinaire richtlijnen zodat deze professionals hun rollen en taken, en dus hun begeleiding goed met elkaar kunnen afstemmen.

Onderzoek

Dit project is door ZonMw opgedeeld in fase 1 en fase 2. In dit project wordt gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen met aanbevelingen gebaseerd op wetenschappelijke kennis, expertise van de betrokken beroepsgroepen en ervaringsdeskundigheid van (ex)werkenden en werkgevers. Zo wordt een verbetering in de communicatie en samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen beoogd, ter bevordering van de begeleiding terug naar werk van werknemers die zijn uitgevallen.

Verwachte uitkomst

Het project zal richtlijnen met aanbevelingen voor professioneel handelen en onderlinge samenwerking voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen opleveren. In fase 1 van dit project wordt gestart met de verdere uitwerking van de richtlijn Kanker en werk voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, met daarbij een multidisciplinaire module gebaseerd op het instrumentarium van de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden (BAR) en de richtlijn Re-integratie voor arbeidsdeskundigen. Fase 1 duurt een jaar. Fase 2 wordt rond de winter van 2022-2023 nader ingevuld en zal drie jaar duren.

Betrokken organisaties

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Universitair Medisch Centrum Groningen, Amsterdam UMC, Nederlandse vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA), Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Universiteit Maastricht

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website