Projectomschrijving

Vraagstuk

De gemeente Leeuwarden wil voorkomen dat jongeren langdurig in een uitkeringssituatie blijven en ze wil bevorderen dat deze klanten duurzaam uitstromen uit de uitkering. Consulenten zijn op zoek naar effectieve handelingswijzen om deze groep in beweging te krijgen. Welke werkzame elementen bevat een professionele handelingswijze voor consulenten gericht op uitstroom naar school en/of werk van jongeren met een uitkering?

Onderzoek

In dit project is op basis van literatuurstudie en n=1 onderzoek werkzame elementen in de begeleiding van jongeren in een langdurige uitkeringssituatie naar voren gekomen. Deze kennis is ingebracht in leernetwerkbijeenkomsten waar consulenten van verschillende Friese gemeenten hun werkwijzen uit de praktijk hebben geanalyseerd. Daarnaast zijn bijeenkomsten met jongeren (ervaringsdeskundigen) georganiseerd. Zij zijn bevraagd op effectieve elementen in de begeleiding. Deze drie kennisbronnen zijn samengevoegd.

Uitkomst

Als werkzame elementen in de begeleiding zijn vastgesteld: begeleiding met vertrouwen, aandacht voor de kwaliteiten van de jongere, aandacht voor de persoonlijke situatie van de jongere, versterken van het sociale netwerk van de jongere, vaardigheden ontwikkelen, onderwijs op maat, duurzame relatie met werkgevers en begeleiding op de werkvloer. Als basismethodieken voor de begeleiding is gekozen voor oplossingsgerichte coaching, motiverende gespreksvoering en de stress-sensitieve benadering. Het eindresultaat van het ontwikkeltraject is een eenduidige en evidence based werkwijze voor consulenten die jongeren tot 27 jaar begeleiden naar school en/of werk.

Producten

Eindrapportage

Procesevaluatie

Infographic

Betrokken organisaties

Gemeente de Fryske Marren, Gemeente Leeuwarden, Stenden University of Applied Science, Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden, De Dienst Noardwest Fryslân.

Zie ook

Het artikel 'Wij willen voor jongeren het kastje én de muur zijn' uit de artikelenreeks van Divosa (2020).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website