Projectomschrijving

Ruim 6.000 inwoners van de gemeente Leeuwarden hebben een bijstandsuitkering. Dit zijn er teveel, de banengroei in Leeuwarden is beperkt en de beperkte financiële middelen om klanten uit te kunnen laten stromen worden hoofdzakelijk ingezet in het casemanagement.

Het ontwikkeltraject gaat over de volgende twee vraagstukken:

  1. hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle consulenten op de juiste manier het gesprek met de klant voeren en de klant in beweging brengen en laten uitstromen? Hierbij gaat het om cultuurverandering en het ontwikkelen van een andere focus.
  2. het ontwikkelen van een éénduidige werkwijze, wat werkt wel en wat werkt niet, welke instrumenten zijn het meest effectief voor welke klanten, hoe komt de consulent tot de juiste keuze voor een instrument.

Met als resultaat enthousiaste consulenten die effectieve werkwijzen aangereikt krijgen waarmee de uitstroom van klanten wordt bevorderd.

Producten

Tussentijdse rapportage

Zie ook

Het artikel 'Wij willen voor jongeren het kastje én de muur zijn' uit de artikelenreeks van Divosa (2020).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website