Projectomschrijving

Vraagstuk

Ruim 6.000 inwoners van de gemeente Leeuwarden hebben een bijstandsuitkering. De gemeente vindt dit te veel, terwijl de banengroei in Leeuwarden beperkt is. Daarbij worden de financiële middelen die er zijn om klanten uit te kunnen laten stromen hoofdzakelijk ingezet in het casemanagement. Hoe kan de gemeenten zorgen dat alle consulenten op de juiste manier het gesprek met de klant voeren en de klant in beweging brengen en laten uitstromen? En hoe kan een éénduidige werkwijze worden ontwikkeld zodat de consulent tot de juiste keuze voor een instrument komt?

Onderzoek

In dit project zijn onderzoek en het leernetwerk nauw met elkaar verbonden. Het leernetwerk is multidisciplinair, bestaande uit consulenten van vier Friese gemeenten, sociale professionals, (potentiële) werkgevers en onderwijsorganisaties. Op basis van een literatuurstudie, gegevens vanuit een N=1 studie, focusgroepen met consulenten, klanten, voormalig klanten en de opbrengsten uit het leernetwerk worden elementen voor een eerste opzet voor een professionele evidence based handelingswijze bepaald. Deze eerste professionele handelingswijze in de vorm van een leidraad wordt ingezet in de begeleiding door consulenten aan jongeren met een Participatiewet uitkering. In fase 2 wordt deze leidraad doorontwikkeld.

Uitkomst

Het project levert een beschrijving van (nieuwe) professionele handelswijzen op, uitgewerkt in een (evidence based) leidraad voor consulenten. Verder wordt een rapportage van de onderzoeksresultaten en een procesevaluatie opgesteld en aanbevelingen gedaan voor het curriculum van de opleiding Social Work.

Producten

Tussentijdse rapportage

Betrokken organisaties

Gemeente de Fryske Marren, Gemeente Leeuwarden, Stenden University of Applied Science, Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden, De Dienst Noardwest Fryslân.

Zie ook

Het artikel 'Wij willen voor jongeren het kastje én de muur zijn' uit de artikelenreeks van Divosa (2020).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website