Projectomschrijving

In het onderzoek ‘Lokaal & Integraal Werken aan Participatie’ zijn verschillende succesfactoren geïdentificeerd die van belang zijn om een integrale aanpak voor mensen met een meervoudige ondersteuningsbehoefte vorm en inhoud te geven. Deze Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) wordt benut om de kennis uit dit project te verspreiden naar andere gemeenten in de provincie Utrecht en een best practice nader te onderbouwen. Dit wordt in werking gezet door:

1.    Het opzetten van een leernetwerk waarin we kennis kunnen delen en lokale ontwikkelingen kunnen stimuleren.

2.    Het aanbieden van een innovatietraject in de vorm van een leergang voor vijf gemeenten. Deelname aan de leergang draagt er aan bij dat gemeenten actief aan de slag gaan met de inhoudelijke vraagstukken zoals deze uit het onderzoek ‘Lokaal & Integraal Werken aan Participatie’ naar voren zijn gekomen.

3.    Het opschalen van een best practice bij de gemeente Houten. We gaan in deze gemeente aan de slag om meer bewijskracht te genereren voor de daar ontwikkelde integrale aanpak.

Samenwerkingspartners in deze VIMP zijn: Hogeschool Utrecht, Movisie, Divosa, SAM, gemeente Houten en het kennisplatform Utrecht Sociaal Domein.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website