Projectomschrijving

In 2022 wordt de Keuzehulp Werk geïntroduceerd binnen Werkzaak Rivierenland, ter ondersteuning van de professionals bij de begeleiding van cliënten. Werkzaak heeft deze keuzehulp met hulp van TNO ontwikkeld en is inmiddels aangesloten bij de instrumentengids VNG/EVA. Er is ook aandacht voor de organisatorische inbedding. Werkcoaches, de afdeling ICT van Werkzaak en management zijn nauw betrokken.

De doelen voor de implementatie zijn:

  • professionals kennen en gebruiken de Keuzehulp Werk;
  • versterking methodisch handelen;
  • versterking rol van cliënt;
  • inzicht in inzet en resultaten van instrumenten.

Dit alles draagt bij aan participatie en/of duurzame uitstroom naar regulier werk.

Om dit te bereiken worden de volgende stappen gezet:

  • introductie van de Keuzehulp Werk in de organisatie
  •  inrichting van een beheerssysteem voor de Keuzehulp en de instrumenten.

Meer lezen over het ontwikkeltraject 'Keuzehulp Instrumentarium'?

Bekijk de projectpagina

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website