Projectomschrijving

Vraagstuk

Gemeenten sturen op de bevordering van methodisch werken door hun klantmanagers om de effectiviteit van re-integratie en activering te vergroten. In het domein van de gemeentelijke re-integratie is nog weinig bekend over de vraag welke HR-interventies bijdragen aan de bevordering van methodisch werken.Wat zijn effectieve HR-interventies zijn voor bevordering van methodisch werken? En wat is de relatie tussen methodisch werken met effectieve re-integratie en activering?

Onderzoek

Het onderzoek begon met kwalitatief onderzoek naar de vraag wat klantmanagers, cliënten en managers onder ‘professioneel handelen’ verstaan. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt in een enquête onder 431 klantmanagers waarmee is onderzocht of HRM professioneel handelen en resultaten van dienstverlening van klantmanagers versterkt.

Uitkomst

Inzicht in effectieve HR-interventies biedt gemeenten mogelijkheden om hun eigen leerprocessen rondom methodisch werken en de sturing daarop te versterken. Uit het onderzoek blijkt dat HRM inderdaad professioneel handelen versterkt en dat resultaten (het halen van afgesproken doelen en efficiënt en rechtvaardig werken) hierdoor verbeteren. HRM gericht op mogelijkheden van klantmanagers laten het grootste effect zien. Het onderzoek laat ook zien dat investeren in professioneel handelen via HRM zinvol is: het draagt bij aan betere resultaten van dienstverlening. Daarnaast biedt het onderzoek managers, klantmanagers en cliënten een helder kader voor verdere discussie over de betekenis, invulling en versterking van professioneel handelen in de eigen organisatie.

Producten

Er zijn workshops georganiseerd met de betrokken gemeenten over tussentijdse resultaten en eindresultaten. Daarnaast zijn er rapportages opgeleverd. 

Onderzoeksrapport - Professioneel handelen

Onderzoeksrapport - Rapportage enquête

Samenvatting uitkomsten versterking methodisch werken via HRM

Zie ook

Het artikel Klantmanagers opleiden? Onderzoekers zeggen doen uit de artikelenreeks van Divosa (2020).

Betrokken organisaties

Gemeente Rotterdam, Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Amsterdam, Gemeente Appingedam, Gemeente Assen, Gemeente Berkelland, Gemeente Delfzijl, Gemeente Loppersum, Gemeente Oost Gelre, Gemeente Tynaarlo, Gemeente Winterswijk, Gemeente Zoetermeer, Hanzehogeschool Groningen, Universiteit van Utrecht-USBO en Hogeschool Rotterdam.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website