Projectomschrijving

Dit overkoepelende VIMP-project richt zich op de 7 projecten die binnen de programmalijn ‘Integraal werken’ van het kennisprogramma ‘Vakkundig aan het Werk 1’ zijn uitgevoerd. Het gaat over de verspreiding en implementatie van integrale werkwijzen om effectief om te gaan met problemen van mensen bij werk en/of inkomen in samenhang met problemen op andere levensgebieden. Er zijn verschillende interventies, perspectieven en thema’s onderzocht in de zeven uitgevoerde projecten.

Met het VIMP-project worden 3 kernvragen in kaart gebracht:

1) Wat leveren de projecten op aan kennis/inzichten/tools die bruikbaar zijn binnen de (gemeentelijke) beleids- en uitvoeringspraktijk?

2) Wat kunnen we leren van deze projecten?

3) Welke elementen werken wel/niet?

Het doel van het project is het bundelen, publiceren en vindbaar maken van de kennis, en het bevorderen van de integrale aanpak.

Meer lezen over de afgeronde projecten?

Bekijk de projectpagina`s van de projecten binnen de programmalijn 'Integraal werken'.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website