Projectomschrijving

Vraagstuk

Sinds 2016 investeert de gemeente Leiden in het methodisch werken van haar klantmanagers. Deze klantmanagers zijn verantwoordelijk voor een brede groep kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vereist vakmanschap van de klantmanagers. Hoe kan de kwaliteit van de dienstverlening worden verbeterd?

Onderzoek

Dit ontwikkelproject betreft een gezamenlijk leerproces met klanten en klantmanagers. Op basis van verschillende ‘evidence-based’ kennisbronnen (verdieping), waaronder kennis vanuit de wijk (verbreding), wordt een beoordelingskader ontwikkeld. Eerst wordt in kaart gebracht welke klantkenmerken klantmanagers meewegen in hun beoordeling en worden beschrijvingen van klanten opgesteld. Hierbij wordt ook het relatieve belang van de kenmerken gemeten. Vervolgens wordt, op basis van het ontworpen beoordelingskader, een handreiking ontwikkeld die op kleine schaal wordt getest en geëvalueerd.

Uitkomst

Het project resulteert in een handreiking voor klantmanagers met een beoordelingskader dat klantmanagers ondersteunt bij hun beoordeling ok een klant (op termijn) kan werken en in aanmerking komt voor ondersteuning. Ook wordt een informatiefolder gemaakt voor klanten op basis van de handreiking. Verder wordt ook een implementatieplan en een eindverslag van de procesevaluatie opgeleverd.

Betrokken organisaties

Gemeente Leiden, TNO.

Zie ook

Het artikel Betere afwegingen voor het re-integratietraject

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website