Projectomschrijving

Gemeente Leiden investeert in het methodisch handelen van haar klantmanagers. In het project ontwikkelt Leiden een beoordelingskader, waarmee klantmanagers hun beoordeling beter kunnen onderbouwen. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. De klantmanagers zijn verantwoordelijk voor een brede groep kwetsbare mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vereist vakmanschap van klantmanagers. De gemeente investeert daarom in het methodisch handelen van haar klantmanagers, specifiek gericht op het beoordelingsproces.

De gemeente verbetert het beoordelingsproces door samen met klanten en klantmanagers een beoordelingskader te ontwikkelen, gebaseerd op verschillende ‘evidence-based’ kennisbronnen (verdieping), waaronder kennis vanuit de wijk (verbreding). Het betreft een gezamenlijk leerproces. Het project resulteert in een handreiking voor klantmanagers met een beoordelingskader en een informatiefolder voor klanten o.b.v. handreiking.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website