Projectomschrijving

Vraagstuk

Gemeenten denken dat een nieuwe integrale aanpak voor vluchtelingen beter werkt om te integreren in de Nederlandse samenleving. Maar we weten nog weinig over wat werkt om de integratie te bevorderen. Doel van dit project is te onderzoeken of een geïntegreerde aanpak beter werkt. Daartoe wordt de nieuwe aanpak van de gemeente Almere onderzocht. De doelstelling van deze aanpak is versnelde integratie van vluchtelingen; het opbouwen van een nieuw bestaan dat leidt tot integratie, participatie en economische zelfstandigheid.

Onderzoek

Het onderzoek valt in vier delen uiteen. Ten eerste wordt de aanpak van Almere in kaart gebracht en de aannames over de werkzaamheid ervan bestudeerd. Ten tweede wordt gekeken of de aanpak in de praktijk wordt uitgevoerd zoals bedacht. Ten derde wordt de effectiviteit van de aanpak gemeten aan de hand van de deelname van cliënten aan interventies en de effecten hiervan. Tenslotte wordt er betekenis gegeven aan de cijfermatige resultaten door een verdiepingsonderzoek met herhaalde casestudies, waarbij tien cliënten worden gevolgd.

Uitkomst

Het onderzoek geeft inzicht in de effectiviteit van de aanpak, werkzame bestanddelen en wijze waarop effectiviteit kan worden vergroot. Dit levert tools op om arbeidsparticipatie van vluchtelingen in Almere en andere gemeenten te vergroten.

Producten

Het onderzoek resulteert in tussenrapportages en een eindrapportage.

Tussenrapportage Deel 1: Reconstructie van beleidstheorie

Tussenrapportage Deel 2: Procesevaluatie

Betrokken organisaties

Gemeente Almere, VanDoorneHuiskes en partners onderzoek, Devotus en Universiteit Utrecht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website