Projectomschrijving

Het doel van dit project is om via reflectie op en analyse van video-opnames het vakmanschap van klantmanagers te vergroten en hun praktische handelingskennis zichtbaar te maken. Het beoogt een methodiek op te leveren voor professionalisering in het sociale domein, via video-opnamen en feedback van klanten.

Er worden video-opnamen van spreekkamergesprekken tussen klantmanagers gemaakt. Klantmanagers en klanten reflecteren aan de hand van deze opnamen afzonderlijk van elkaar op hun interactie en de effecten daarvan. Onderzoekers/trainers analyseren de interacties en de reflecties van betrokkenen en bespreken deze analyses met de klantmanager. Op welke momenten gaat het vanuit de verschillende perspectieven mis of juist goed? Wat doen klantmanagers wat betreft houding en gesprekstechniek? Doen ze het goede wat betreft keuzes over de richting en intensiteit van trajecten en morele afwegingen? Door bevindingen te verbinden aan collega’s bevorderen we beleidsleren en organisatieleren.

Zie ook

Het artikel Videobeelden als leerzame vakspiegels uit de artikelenreeks van Divosa (2020).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website