Projectomschrijving

Vraagstuk

Gemeente Zoetermeer wil vakmanschap in maatwerk versterken en verbreden op het gebied van werk en inkomen, alsmede in het bredere sociale domein. Wat vakmanschap en maatwerk op het microniveau van de interactie tussen klantmanager en cliënt precies inhoudt, is nog onvoldoende geëxpliciteerd in praktijk en wetenschap van re-integratie. De spreekkamer waarin het allemaal gebeurt, is bovendien grotendeels een black box. Onduidelijkheid over zowel de vertreksituatie waar bij aangesloten moet worden als de gewenste inhoud van maatwerk waar naartoe gewerkt moet worden, maakt het ontwikkelen van vakmanschap lastig. De Gemeente Zoetermeer wil hier meer invulling aan geven en richt zich daarbij op de vragen: “doen we het goed en doen we het goede?”

Onderzoek

Er worden video-opnamen van spreekkamergesprekken tussen klantmanagers gemaakt. Klantmanagers en klanten reflecteren aan de hand van deze opnamen afzonderlijk van elkaar op hun interactie en de effecten daarvan. Onderzoekers/trainers analyseren de interacties en de reflecties van betrokkenen en bespreken deze analyses met de klantmanager. Hierbij wordt gekeken op welke momenten het vanuit verschillende perspectieven goed of juist mis gaat. Ook wordt de houding en gesprekstechniek van klantmanagers bekeken en of ze de juiste keuzes maken over de richting en intensiteit van trajecten en morele afwegingen.

Uitkomst

Het project levert een methodiek op voor klantmanagers in het domein van werk en inkomen, gericht op zelf- en samenreflectie. Verder wordt een procesbeschrijving opgesteld van activiteiten voor het bevorderen van vakmanschap en organisatieleren, alsook de effecten hiervan. Ook wordt een beschrijving van vakmanschap in de spreekkamer opgesteld op basis van professionele kennis en cliëntervaringen.

Betrokken organisaties

Gemeente Zoetermeer, Verwey-Jonker Instituut.

Zie ook

Het artikel Videobeelden als leerzame vakspiegels uit de artikelenreeks van Divosa (2020).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website