Projectomschrijving

Achtergrond

Medio 2018 had NWO een subsidieronde open staan om wetenschappers met een vluchtelingenstatus de gelegenheid te bieden bij een universiteit voor tenminste een jaar aan de slag te gaan als onderzoeker. Dit om de kans te vergroten daarna een passende baan in de wetenschap te vinden. De aanvraag van de Radbouduniversiteit voor dit project viel net buiten de boot, maar werd als zeer goed beoordeeld. Omdat het project van grote toegevoegde waarde is op het lopende onderzoek heeft ZonMw besloten deze aanvraag alsnog te honoreren.

Vraagstuk

Uit de recente monitor van SCP blijkt dat 48% van de Syrische beroepsbevolking in Nederland werkloos is. 40-50% van Syriërs is mentaal ongezond. Werkloosheid vermindert mentale gezondheid, andersom verhogen mentale gezondheidsproblemen de kans op werkloosheid. In dit project wordt de complexe relatie tussen mentale gezondheid en arbeidsmarktparticipatie van Syrische statushouders uitgebreid onderzocht.

1 maart 2019 start de Syrische onderzoekster Lilas Fahham (met een vluchtelingenstatus) met de uitvoering van dit onderzoek. Het onderzoek is een aanvulling op het ZonMw-project Positieve psychologie ter bevordering van mentale gezondheid en arbeidsmarktparticipatie van statushouders.

Onderzoek

Data van de SCP monitor worden nader geanalyseerd en inzicht wordt verkregen over de generaliseerbaarheid van de interventie die geïmplementeerd wordt in het genoemde project: Kunnen de effectieve elementen van de interventie ook geïmplementeerd worden in andere regio’s en welke regionale factoren de implementatie van de interventie zijn daarbij bevorderend of belemmerend?

Uitkomst

De uitkomsten van het voorgestelde project geven waardevolle informatie over of de interventie ook geïmplementeerd kan worden in andere regio’s en welke regionale factoren de effectieve implementatie bevorderen of belemmeren. Dit levert ook de niet-deelnemende gemeenten aan het huidige project waardevolle informatie op en helpt ze om de interventie al dan niet succesvol in hun gemeente te implementeren. Daarnaast bieden de uitkomsten kennis over hoe de mentale gezondheid van vluchtelingen zich verhoudt tot hun arbeidsmarktparticipatie.

Product

Naast twee wetenschappelijke papers zal er ook een beknopte publicatie worden opgeleverd voor gemeentelijke professionals die zich met de arbeidstoeleiding van statushouders bezig houden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website